Artykuły 13.09.2023 Analiza ryzyka w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem towarowym z kontrahentami zagranicznymi - dlaczego warto robić to dobrze?

Każda działalność gospodarcza niesie za sobą różnego rodzaju ryzyka, których osoby zarządzające powinny być świadome. Zarządzanie ryzykiem to jedna z kluczowych kompetencji w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach. Ryzyko w przypadku firm prowadzących obrót towarowy z kontrahentami zagranicznymi jest specyficzne. Przeczytaj, czego dotyczy i dlaczego warto skutecznie...

Artykuły 05.09.2023 Nowelizacja rozporządzenia GBER, czyli zmiany w pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027

W ostatnim czasie obszar pomocy publicznej przeszedł znaczące zmiany. Wszystko za sprawą najnowszego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które nowelizuje tzw. rozporządzenie GBER. Jest to pierwsza od kilku lat tak znacząca nowelizacja aktu prawnego, który nadaje kierunek pomocy publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przeczytaj, jak zmieniły się zasady udzielania...

Artykuły 30.08.2023 Dyrektywa SUP (dyrektywa "plastikowa") już obowiązuje. Nowe obowiązki polskich przedsiębiorców

O dyrektywie SUP głośno jest już od dłuższego czasu. Najpierw dość długo trwał proces legislacyjny, przenoszący przepisy unijne na grunt polski. Obecnie panuje pewien chaos co do terminów, zakresu obowiązków i podmiotów, które muszą stosować poszczególne zapisy ustawy. Przeczytaj, z czego i kiedy musisz się wywiązać. Kogo dotyczą nowe przepisy...

Artykuły 25.08.2023 Nowe decyzje środowiskowe i inne zmiany w ustawie OOŚ. Czyli co „ustawa usprawniająca” rzeczywiście usprawni?

Decyzja środowiskowa (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) to dokument, który upoważnia do złożenia wniosku o wydanie tzw. decyzji następczych (m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięć kwalifikowanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W najbliższym czasie planowane są zmiany...