Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

Szkolenie 2-dniowe
Na szkoleniu omawiamy m.in.: przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017 (Czerwona książka, Żółta książka, Srebrna książka, Złota książka, nowa Czerwona książka i nowa Żółta książka), Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować, porównanie postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej).

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, forma, miejsce, termin - zostaną dostosowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

W grudniu 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) opublikowała drugą edycję warunków ogólnych kontraktu FIDIC. Te nowe wydania w założeniu stanowią uaktualnione wersje pierwszych edycji ksiąg FIDIC z 1999 r., popularnych na polskim rynku jako Książka Czerwona, Żółta, Srebrna.

Wprowadzone zmiany są bardzo daleko idące, uszczegóławiają opisane procedury, chociaż zachowano podstawowe pojęcia i budowę dotychczasowych warunków.

Cel szkolenia:

 • Omówienie postanowień "nowych" Warunków kontraktowych z 2017 r.
 • Porównanie z postanowieniami zawartymi w "starych" Warunkach Kontraktowych FIDIC z 1999.
 • Przedstawione zostaną również Złote Zasady FIDIC opublikowane w 2019 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy będą mieli możliwość rozszerzenia wiedzy na temat Warunków kontraktowych FIDIC z 2017 roku, omówienia i przedyskutowania przykładów, w tym również z własnej praktyki, wyjaśnienia watpiwości, wymiany doswiadzczeń.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

Forma szkolenia:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC:
   
  1. Wydanie 1999 r.:
   1. Warunki Kontraktu na budowę (Czerwona książka),
   2. Warunki Kontraktu na projekt i budowę (Żółta książka),
   3. Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (Srebrna książka),
     
  2. Wydanie 2008 r. - Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (Złota książka),
    
  3. Wydanie 2017 r.:
   1. Nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa Czerwona książka),
   2. Nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa Żółta książka).
     
 2. Złote Zasady FIDIC 2019 – cel, przeznaczenie, postanowienia.
   
 3. Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC - Budowa umowy, hierarchia dokumentów tworzących umowę.
   
 4. Postanowienia w „nowych” książkach FIDIC 2017 - Czerwonej i Żółtej i porównanie z odpowiednimi postanowieniami w „starych” książkami FIDIC 1999:
  1. Postanowienia ogólne – Klauzula 1,
  2. Zamawiający - Klauzula 2,
  3. Inżynier - Klauzula 3,
  4. Wykonawca - Klauzula 4,
  5. Podwykonawstwo (Czerwona książka) - Klauzula 5,
  6. Projektowanie (Żółta książka) - Klauzula 5,
  7. Kadra i Robotnicy - Klauzula 6,
  8. Urządzenia, materiały i wykonawstwo - Klauzula 7,
  9. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie - Klauzula 8,
  10. Próby końcowe - Klauzula 9,
  11. Przejęcie przez Zamawiającego - Klauzula 10,
  12. Wady po przejęciu - Klauzula 11,
  13. Obmiary i wycena (Czerwona książka) - Klauzula 12,
  14. Próby eksploatacyjne (Żółta książka) - Klauzula 12,
  15. Zmiany i korekty - Klauzula13,
  16. Cena Kontraktowa i płatność - Klauzula 14,
  17. Odstąpienie przez Zamawiającego - Klauzula 15,
  18. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę - Klauzula16,
  19. Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności - Klauzula 17,
  20. Zdarzenia nadzwyczajne - Klauzula 18,
  21. Ubezpieczenie - Klauzula 19,
  22. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy - Klauzula 20,
  23. Spory i Arbitraż - Klauzula 21.
    
 5. Podsumowanie

Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.