Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Udzielanie zamówień publicznych - jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia w procedurach

Szkolenie 2-dniowe
Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania ustawy Pzp – najczęściej popełniane błędy, ryzyka i nieprawidłowości w zakresie: przygotowanie postępowania, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. stanowiącej podstawę krajowego systemu zamówień publicznych,
 • Wskazanie na najczęściej występujące naruszenia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do postępowań finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.
 • dokonanie analizy najczęściej występujących nieprawidłowości, a także wskazanie, w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać ryzyk
 • skonfrontowanie praktyk zamawiających w zakresie przygotowania i prowadzenia procedury zamówienia publicznego.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej,
 • pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych,
 • radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe,
 • przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Metody szkoleniowe:
Wykład, przykłady, analizy, orzecznictwo, odpowiedzi na pytania.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. Zamówienia podprogowe:
   
  • agregacja zamówień podprogowych,
  • zamówienia nieplanowane.
    
 2. Przygotowanie postępowania – naruszenia w zakresie:
   
  • rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • ustalenie niektórych warunków zamówienia,
  • przedmiotowe środki dowodowe,
  • ogłoszenia.
    
 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – naruszenia i nieprawidłowości w zakresie:
   
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,udostępnienie zasobów,podmiotowe środki dowodowe.
    
 4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty - ryzyka i naruszenia:
   
  • składanie ofert,
  • otwarcie ofert,
  • ocena ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • środki komunikacji elektronicznej,
  • walidacja podpisu elektronicznego.
    
 5. Przetarg nieograniczony krok po kroku:
   
  • ogłoszenia,wyjaśnienia i zmiany SWZ,
  • przebieg przetargu nieograniczonego,
  • dokumentowanie postępowania.

DZIEŃ II

 1. Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych – ryzyka i nieprawidłowości:
   
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • zamówienia z wolnej ręki.
    
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy:
   
  • ogłoszenia,
  • kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
    
 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
   
  • forma umowy,
  • zasady tworzenia umów,
  • obowiązkowe elementy umowy,
  • niedopuszczalne postanowienia umowne,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiana treści umowy,
  • podwykonawstwo, zasady jego powoływania i zmiany.
    
 4. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
   
  • odwołanie do KIO,
  • odwołanie – czy zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na odwołanie?
    
 5. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Niestety nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.