Zwiń

FUNDUSZE UE, pomoc publiczna, de minimis

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia fundusze unijne 2023". Szkolenia z funduszy unijnych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy oraz planowane zmiany i nowelizacje. Trenerzy...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematycznym "Szkolenia fundusze unijne 2023".

Szkolenia z funduszy unijnych w J.G.Training prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Omawiamy aktualne na 2023 rok przepisy oraz planowane zmiany i nowelizacje. Trenerzy to eksperci-praktycy, którzy przekazują wiedzę w przystępny, atrakcyjny sposób.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Zapraszamy na szkolenia z funduszy unijnych.Szkolenia z funduszy unijnych realizujemy zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia online z funduszy europejskich, pomocy publicznej i pomocy de minimis. Są bezpieczne i wygodne, a uczestnicy zyskują takie same korzyści, jak uczestnicy szkoleń stacjonarnych. Otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty, a także w czasie rzeczywistym zadają pytania trenerowi i wyjaśniają wątpliwości. Niektóre szkolenia z projektów unijnych czy pomocy publicznej odbywają się w formule hybrydowej - część uczestników jest na sali szkoleniowej, pozostali łączą się przez Internet.

Stacjonarne szkolenia i kursy otwarte odbywają się w Warszawie. Szkolenia zamknięte realizujemy na terenie całego kraju, np. Gdańsk, Katowice, Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin i każde inne miejsce dogodne dla klienta. Szkolenia zamknięte także odbywają się w formule online.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Tematyka szkoleń z funduszy europejskich obejmuje:

 • pozyskiwanie funduszy unijnych krok po kroku,
 • pomoc de minimis,
 • nową perspektywę finansową 2021-2027,
 • nowa ustawa wdrożeniowa,
 • szkolenia z pomocy publicznej,
 • trwałość projektów,
 • dochodowość projektów,
 • projekty partnerskie,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie nadużyciom w projektach,
 • szkolenia z rozliczania projektów w systemie sl2014,
 • księgowość projektów,
 • zamykanie projektów unijnych,
 • szkolenie z zasady konkurencyjności,
 • szkolenia na temat zmian w kwalifikowalności wydatków,
 • szkolenia dla beneficjentów, pracowników administracji, instytucji pośredniczących,
 • szkolenia z kontroli projektów unijnych oraz ich rozliczania.

DLA KOGO SZKOLENIA Z FUNDUSZY UNIJNYCH

Na szkoleniach kompleksowo omawiamy tematykę projektów unijnych.Szkolenia na temat prowadzenia i rozliczania projektów unijnych skierowane są zarówno do pracowników administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. W bazie szkoleń znajdują się tematy dla początkujących (np. Projekty unijne dla początkujących), a także dla osób zaawansowanych i specjalistów. Adresatami szkoleń są:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • koordynatorzy projektów unijnych,
 • specjaliści ds. rozliczeń i inni pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie projektów UE,
 • członkowie zespołów projektowych,
 • osoby zarządzające, koordynujące i rozliczające projekty unijne,
 • pracownicy oceniający projekty w instytucjach pośredniczących i zarządzających,
 • kadra kierownicza projektów,
 • osoby, które interesuje pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • specjaliści w obszarze realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy unijnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • audytorzy i kontrolerzy projektów UE,
 • kadra zarządzająca i administracyjna beneficjentów projektów unijnych.

KATALOG "SZKOLENIA FUNDUSZE UNIJNE 2023"

Prowadzimy szkolenie kompleksowo omawiające zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2021–2027. Na szkoleniu podpowiadamy:

 • Gdzie szukać dofinansowania?
 • Ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić?
 • Jak sprawić, aby wymagany wkład własny nie obciążał istotnie budżetu Beneficjenta?
 • Jakie są różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy, jakie są ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów?
 • Jak będzie wyglądał nowy system instytucjonalny, a jak system wyboru projektów?
 • Jakie będą główne zasady kwalifikowalności kosztów?

Także szkolenie Projekty unijne dla początkujących uwzględnia nową perspektywę 2021-2027 i przygotowuje uczestników do pracy z funduszami unijnymi.

Na szkolenia omawiamy zagadnienia związane z instrumentami finansowymi w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027. Udział w szkoleniu umożliwia zapoznanie się z rodzajami oraz zasadami wdrażania instrumentów inżynierii finansowej, monitorowania oraz korzystania z nich w praktyce.

Szkolenia z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w zakresie księgowości w projektach unijnych uczą, jak prowadzić ewidencję księgową projektów unijnych.

Szkolenia z zasady konkurencyjności odpowiadają na pytania:

 • co oznacza zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych?
 • jak stosować zasadę konkurencyjności w projektach dofinansowanych z funduszy unijnych?
 • jak prawidłowo udzielać zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?

Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień w projektach unijnych.

Na szkoleniach omawiamy także kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych oraz zmiany w kwalifikowalności wydatków. Odpowiadamy na pytania:

 • jak stosować zasady kwalifikowalności wydatków w projektach dofinansowanych ze środków unijnych?
 • jakie jest znaczenie zasady kwalifikowalności wydatków przy udzielaniu zamówień w projektach i rozliczaniu wydatków w projektach?

Na szkoleniach mówimy także o zamykaniu projektów unijnych i zachowaniu trwałości projektów unijnych. Omawiamy zasady kontroli projektu po okresie trwałości i informujemy, jak przygotować się do kontroli projektu. Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracowników administracji publicznej,
 • pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów,
 • osób weryfikujących wnioski o płatność,
 • osób realizujących projekty lub zarządzających projektami (w tym koordynatorów projektów).

Ważnym tematem jest umiejętne zarządzanie projektem unijnym. Jest to szkolenie skierowane do specjalistów ds. projektów unijnych. Omawiamy na nim zasady zarządzania projektami unijnymi. Prowadzenie projektu finansowanego ze środków unijnych zgodnie z przepisami jest kluczowe przy rozliczaniu wydatków i zachowaniu trwałości projektu. Ma także ogromne znaczenie podczas kontroli projektu.

Prowadzimy także szkolenie na temat zabezpieczenia umowy o dofinansowanie w ramach projektu unijnego. Przy każdym projekcie w ramach programów operacyjnych zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu. Powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące zabezpieczenia zobowiązań w umowie o dofinansowanie. Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników podmiotów udzielających zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • beneficjentów ubiegających się o te środki.

Szkolenia z nowej perspektywy finansowej polecamy dla wszystkich pracowników pracujących z funduszami UE.Na szkoleniach omawiamy także temat rozliczania projektów unijnych metodami uproszczonymi z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027. Szkolenie to kierujemy zarówno do pracowników instytucji wdrażających i zarządzających jak też przedstawicieli beneficjentów. Na szkoleniu wskażemy, w jaki sposób umiejętnie i prawidłowo rozliczać środki publiczne i wydatki, aby uniknąć błędów, a co za tym idzie konieczności zwrotu środków z dotacji. Jest to szkolenie w formie warsztatów praktycznych, które pomoże zachować efektywność kosztową projektu finansowanego ze środków publicznych i przejrzystą gospodarkę finansową projektu unijnego.

Realizujemy także szkolenie, które omawia nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych, w ramach programów operacyjnych 2014-2020, a także w perspektywie 2021-2027. Szkolenia te pokazują uczestnikom, jak zapobiegać nadużyciom i nieprawidłowościom w projektach unijnych. Kwestia przeciwdziałania nadużyciom w projektach dofinansowanych ze środków unijnych jest kluczowa przy prawidłowym prowadzeniu i zarządzaniu projektami unijnymi.

KATALOGI: "SZKOLENIA POMOC PUBLICZNA" I  "SZKOLENIA POMOC DE MINIMIS"

Prowadzimy także szkolenia z zakresu pomocy publicznej. Omawiamy na nich:

 • zasady udzielania pomocy publicznej,
 • zasady udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027,
 • przepisy i zmiany przepisów dotyczące pomocy publicznej,
 • praktyczne zastosowanie przepisów z zakresu pomocy publicznej,
 • modernizację zasad udzielania pomocy publicznej,
 • rozporządzenie GBER,
 • legalizację pomocy publicznej,
 • weryfikację statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa
 • ulgi w spłacie zobowiązań.

Na szkoleniach z pomocy de minimis mówimy o warunkach dopuszczalności oraz zasadach udzielania pomocy de minimis.

TAGI: fundusze unijne szkolenia, fundusze ue szkolenia i kursy, pozyskiwanie funduszy unijnych, pomoc de minimis szkolenia, modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej, pomoc publiczna szkolenia, projekty unijne dla początkujących, szkolenia i kursy z pomocy publicznej

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
FUNDUSZE UE, pomoc publiczna, de minimis 22
Nowy temat
Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027...
Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego Plus 2021-2027 – od pomysłu do realizacji
12-13.10.2023 15-16.02.2024 10-11.06.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
Metody uproszczone w rozliczaniu projektów unijnych z uwzględnieniem zmian w perspektywie 2021-2027
12-13.10.2023 07-08.12.2023 12-13.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
Zasada konkurencyjności według nowych wytycznych kwalifikowalności dla okresu finansowania 2021-2027
12.10.2023 04.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFS+ na lata 2021–2027
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych z EFS+ na lata 2021–2027
16-17.10.2023 11-12.12.2023 15-16.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich...
Status MŚP - prawidłowa weryfikacja statusu małego oraz średniego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem polskich i zagranicznych rejestrów
18.10.2023 20.12.2023 14.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy...
Projekty unijne dla początkujących. Warsztaty przygotowujące do pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027
19-20.10.2023 04-05.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania
Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować cały projekt i uniknąć zwrotu dofinansowania
23-24.10.2023 14-15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Realizacja i rozliczanie projektów B+R współfinansowanych ze środków FENG w perspektywie...
Realizacja i rozliczanie projektów B+R współfinansowanych ze środków FENG w perspektywie finansowej 2021-2027
23-24.10.2023
Warszawa / lub ONLINE
Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027....
Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027. Zmiany ogłoszone 23.06.2023 r.
25-27.10.2023 13-15.12.2023 07-09.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE w „starej” perspektywie 2014-2020
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE w „starej” perspektywie 2014-2020
06-07.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis
Pomoc de minimis – warunki dopuszczalności oraz zasady udzielania pomocy de minimis
07.11.2023 24.01.2024 20.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna
Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna
08.11.2023 06.03.2024 26.06.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych z uwzględnieniem perspektywy...
Rozliczanie wynagrodzeń i podróży służbowych w projektach unijnych z uwzględnieniem perspektywy 2021-2027
15-16.11.2023 21-22.02.2024 23-24.05.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami
Legalizacja pomocy publicznej z wykorzystaniem mechanizmu monitorowania i wycofania - szkolenie z warsztatami
15.11.2023 31.01.2024 13.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich...
Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z Funduszy Europejskich 2021-2027
16-17.11.2023 01-02.02.2024 13-14.05.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
Księgowość w projektach unijnych – jak uniknąć błędów, wymogi formalne i praktyczne wskazówki
20-21.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych
23-24.11.2023 14-15.03.2024 06-07.06.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027
27-28.11.2023 22-23.01.2024 04-05.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Kwalifikowalność wydatków w ramach Pomocy Technicznej 2021-2027
Kwalifikowalność wydatków w ramach Pomocy Technicznej 2021-2027
27.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027
Instrumenty finansowe w perspektywie UE 2014-2020 i założenia na 2021-2027
04-05.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów
Jak przygotować się do kontroli projektu unijnego - szkolenie dla Beneficjentów
Szkolenie realizowane na zamówienie
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania...
Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków UE w ramach okresu programowania 2014-2020
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.