Zwiń

Prawo budowlane, proces inwestycyjny

"Szkolenia prawo budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym oraz FIDIC. Omawiamy aktualne w 2023 roku przepisy i procedury dotyczące prawa budowlanego oraz planowane zmiany prawne i nowelizacje....

"Szkolenia prawo budowlane" to rozbudowany katalog szkoleń i kursów związanych z procesem budowlanym, procesem inwestycyjnym oraz FIDIC.

Omawiamy aktualne w 2023 roku przepisy i procedury dotyczące prawa budowlanego oraz planowane zmiany prawne i nowelizacje. Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami-praktykami, którzy skomplikowane przepisy budowlane przekazują w prosty i zrozumiały sposób.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z PRAWA BUDOWLANEGOSzapraszamy na szkolenia z Prawa budowlanego.

Na szkoleniach z prawa budowlanego w kompleksowy sposób poruszamy tematy takie, jak:

 • proces budowlany,
 • warunki kontraktowe FIDIC,
 • zarządzanie projektami budowlanymi,
 • prowadzenie inwestycji budowlanych,
 • inwestycje drogowe,
 • inwestycje liniowe,
 • kluczowe zmiany i nowelizacje prawa budowlanego,
 • jak przygotować umowę na roboty budowlane zabezpieczającą interesy stron,
 • jak radzić sobie z roszczeniami,
 • jak rozstrzygać spory w trakcie budowy,
 • jak prawidłowo użytkować i prowadzić książkę obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane,
 • nowa ustawa deweloperska,
 • nowelizacje prawa budowlanego.

Wszystkie zagadnienia omawiane są w świetle polskich regulacji i najnowszych zmian prawnych. Szkolenia i kursy uwzględniają kolejne nowelizacje ustawy Prawo budowlane i innych ustaw istotnych dla tej tematyki. Uczestnicząc w nich, poznają Państwo praktyczne metody zastosowania nierzadko skomplikowanych i niejednoznacznych przepisów prawnych.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z PRAWA BUDOWLANEGO - TERAZ TAKŻE ONLINE

Szkolenia J.G.Training są prowadzone w warsztatowej formie przez doświadczonych specjalistów, zaangażowanych zawodowo w proces budowlany, zarządzanie projektami budowlanymi, warunki kontraktowe FIDIC i prawo budowlane. Wykładowcy to eksperci i praktycy w szkolonych przez siebie obszarach.

Omawiamy aktualne przepisy i nowelizacje Prawa budowlanego.Szkolenia otwarte odbywają się w formule stacjonarnej w Warszawie. Realizujemy także szkolenia hybrydowe, w trakcie których część uczestników przebywa w sali szkoleniowej w Warszawie, część przed swoimi komputerami w domu czy w biurze. Popularne są także szkolenia online z prawa budowlanego. Uczestnicy szkoleń online, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami.

Szkolenia wewnętrzne - zamknięte - z procesu inwestycyjnego i prawa budowlanego odbywają się na terenie całej Polski. (np. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Wrocław i inne). Mogą także zostać zorganizowane w formule online. Ich przebieg, merytoryka i szczegóły organizacyjne ustalane są z klientem i dopasowane do jego preferencji.

Wszystkie szkolenia i kursy z prawa budowlanego prowadzone są jako interaktywne warsztaty pozwalające na bieżącą komunikację z trenerem. Uczestnicy cenią sobie również możliwość wymiany doświadczeń, omówienia przypadków z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości, dzięki czemu przyrost wiedzy oraz umiejętności jest maksymalizowany.

DLA KOGO SZKOLENIA Z PRAWA BUDOWLANEGO?

Szkolenia z prowadzenia inwestycji budowlanych mają zróżnicowany poziom. Niektóre odpowiednie są dla osób początkujących, rozpoczynających pracę w działach zajmujących się inwestycjami budowlanymi i kontraktami na roboty budowlane. Inne spełnią oczekiwania pracowników z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności.

Wiedza i umiejętności przekazywane na szkoleniach z prawa budowlanego są niezbędne dla szerokiego grona pracowników związanych z inwestycjami budowlanymi. Będą one najbardziej wartościowe dla:

 • uczestników procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy i podwykonawców,
 • osób zaangażowanych w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane,
 • pracowników wszystkich firm, których dotyczą zmiany w prawie budowlanym i nowelizacje ustawy,
 • pracowników przedsiębiorstw biorących udział w procesie budowlanym, zarówno po stronie wykonawcy, jak również inwestora,
 • projektantów i architektów, a także pracowników urzędów administracji publicznej,
 • osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC w świetle polskich regulacji, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,
 • pracowników działu inwestycji ze strony Inwestora,Omawiamy przepisy i praktyczne aspekty Prawa budowlanego.
 • początkujących kierowników projektu inwestycyjnego, średniozaawansowanych kierowników projektu, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy i uporządkować swoje działania, osób wspierających kierownika projektu lub dyrektora kontraktu, pracowników w zespole Inżyniera Kontraktu,
 • praktyków, na co dzień zarządzających się projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy, jak i podwykonawców,
 • członków i zarządców nieruchomości, budynków komunalnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
 • pracowników zarządów nieruchomości publicznych i instytucjonalnych,
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami przemysłowymi, np. halami, magazynami,
 • inwestorów planujących pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji z funduszy UE lub banków inwestycyjnych,
 • przedsiębiorców planujących realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni),
 • firm konsultingowych prowadzących procedury w imieniu inwestora.

KATALOG SZKOLEŃ "PRAWO BUDOWLANE"

Zapraszamy na następujące kursy, szkolenia i warsztaty, na których bardzo szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa i procesu budowlanego, warunki kontraktowe FIDIC, roboty budowlane itp.

Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego

 • wiedza o najnowszych nowelizacjach prawa budowlanego
 • jak nowelizacje te wpływają na przebieg procesu inwestycyjnego
 • procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zasady sporządzania projektu budowlanego,
 • wymogi w zakresie projektu budowlanego i obowiązki projektantów,
 • procedury dotyczące samowoli budowlanych,
 • wymogi przestawiania ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego w przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu.

Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją?

 • jakie są rodzaje umów o roboty budowlane,
 • jak FIDIC wiąże się z obowiązującymi przepisami polskiego prawa,
 • jakie są przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy,
 • jak działa odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy,
 • jaka jest odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców,
 • jakie zabezpieczenia można ująć w umowie,
 • jaki wygląda obowiązek ubezpieczenia przedmiotu umowy o roboty budowlane,
 • jaka jest odpowiedzialność stron umowy,
 • jak przeprowadzić odstąpienie od umowy,
 • jakie są zasady dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • przygotowanie, negocjowanie i zawarcie umowy o roboty budowlane,
 • najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę,
 • najczęściej pojawiające się w praktyce kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane,
 • sformułowania korzystne (dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców) wraz ze wskazaniem, jakie rodzą one ryzyko dla drugiej strony.

Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

 • kompleksowa wiedza o Warunkach Kontraktowych FIDIC,
 • jakie jest przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017,
 • Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować wraz z porównaniem postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej,
 • możliwość omówienia i przedyskutowania przykładów z własnej praktyki, wyjaśnienia wątpliwości i wymiany doświadczeń z trenerem oraz innymi uczestnikami szkolenia.

Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu – warsztaty

 • warsztaty na konkretnym przykładzie dopasowanym do specyfiki uczestników - inwestycje komercyjne lub oparte na Prawie Zamówień Publicznym,
 • ekspercka wiedza o całym cyklu życia projektu inwestycyjnego, z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej,
 • jak z sukcesem przejść od etapu pomysłu na inwestycję aż do momentu rozpoczęcia eksploatacji obiektu,
 • zarządzanie ryzykiem w branży budowlanej,
 • zadania kierownika projektu,
 • najczęściej pojawiające się konflikty w trakcie projektu,
 • na czym polega specyfika projektu inwestycyjnego,
 • gdzie najczęściej są popełniane błędy w czasie realizacji projektu,
 • kto jest uczestnikiem procesu budowlanego poza osobami określonymi w Prawie budowlanym,
 • jakie są zasady budowy struktury podziału prac,
 • jak wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie,
 • jak prawidłowo zbudować i monitorować harmonogram realizacji projektu,
 • jak współpracować z działem księgowym (czyli kiedy definiować środki trwałe),
 • jak identyfikować ryzyka w projektach i nimi zarządzać,
 • dlaczego zasady komunikacji w projekcie są tak ważne,
 • jak odebrać część robót i cały kontrakt,
 • jak poszerzać wiedzę na temat zarządzania projektami.

Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do przeprowadzenia z sukcesem projektu budowlanego,
 • praktyczne aspekty zasad prowadzenia projektu budowlanego,
 • jaki wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego ma nowelizacja Prawa budowlanego,
 • fazy procesu inwestycyjnego,
 • formy prowadzenia inwestycji,
 • tematyka zagospodarowania i warunków zabudowy terenu pod inwestycję,
 • jak odstąpić od zatwierdzonego projektu budowlanego,
 • jakie są obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • jak prowadzić dokumentację budowy, w tym dziennik budowy,
 • umowy o roboty budowlane i umowy o prace projektowe,
 • jak przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego,
 • kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną.

Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

 • jakie są zasady zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • jakie działania należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • umowy na roboty budowlane, zmiana umowy,
 • jak wygląda rozstrzyganie sporów, postępowanie rozjemcze i sąd arbitrażowy,
 • zabezpieczenia finansowe, gwarancje jakości oraz rękojmia za wady,
 • warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego,
 • przyczyny powstawania sporów,
 • tryby i podstawy prawne zgłaszania roszczeń,
 • jak ustalać kary umowne,
 • jak dokumentować roszczenia,
 • przykłady oraz bieżące orzecznictwo sądowe.

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)

 • prawne aspekty kontraktów na roboty budowlane,
 • najczęściej spotykane formy realizacji kontraktów budowlanych,
 • problemowe zapisy w umowach budowlanych,
 • kim są podwykonawcy i dalsi podwykonawcy,
 • jak skutecznie identyfikować i zgłaszać roszczenia, w szczególności w kontekście FIDIC,
 • sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych,
 • jak z zawartych umów egzekwować jakość materiałów i urządzeń i zapewnić ciągłość dostaw na budowę,
 • pozycja i uprawnienia Project Managera w standardowych umowach na roboty budowlane oraz w umowach opartych na wzorcach FIDIC.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego

 • wiedza niezbędna do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
 • odpowiedzialność prawna z tytułu nieprawidłowości w tym zakresie,
 • zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
 • zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego,
 • uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu.

Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

 • kompleksowe przygotowanie do nadchodzących zmian przepisów,
 • co się zmieni na etapie przedsprzedażowym,
 • umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja przed rozpoczęciem sprzedaży,
 • uprawnienia kontrolne banku,
 • zobowiązania stron wynikające z umowy,
 • Deweloperski Funduszu Gwarancyjny,
 • protokół odbioru (wady oraz wady istotne),
 • powołanie rzeczoznawcy budowlanego.

Tagi: prawo budowlane szkolenie, proces inwestycyjny szkolenie, szkolenia i kursy fidic, inwestycje drogowe szkolenia, inwestycje liniowe, zarzadzanie projektem budowlanym szkolenie, nowelizacja prawa budowlanego, zmiany w prawie budowlanym szkolenie, warunki kontraktowe fidic

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo budowlane, proces inwestycyjny 15
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną...
Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją
10-11.10.2023 12-13.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
11-12.10.2023 06-07.12.2023 21-22.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)...
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego
17.10.2023 07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany...
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny
19.10.2023 14.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego
Prawo budowlane. Istotne zmiany, najnowsze trendy orzecznicze, cyfryzacja procesu budowlanego
07.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia...
Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe)
09-10.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
Proces budowlany w praktyce, po zmianach przepisów prawa budowlanego
14-15.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
Zarządzanie projektem budowlanym - od pomysłu do rozpoczęcia eksploatacji obiektu - warsztaty
23-24.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – uwarunkowania...
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku
24.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla praktyków - szkolenie dla zamawiających i wykonawców
29-30.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb...
Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej
05.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Lokalizacja odnawialnych źródeł energii – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku
Lokalizacja odnawialnych źródeł energii – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku
15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków...
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC
Szkolenie realizowane na zamówienie
Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej...
Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999
Szkolenie realizowane na zamówienie
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik...
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.