Zwiń

Prawo nieruchomości

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematów "Szkolenia nieruchomości". Szkolenia i kursy z nieruchomości obejmują następującą obszary: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami. Wszystkie tematy realizujemy zgodnie...

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem tematów "Szkolenia nieruchomości".

Szkolenia i kursy z nieruchomości obejmują następującą obszary: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami.

Wszystkie tematy realizujemy zgodnie z obowiązującymi w 2023 roku przepisami. Zwracamy także uwagę na nadchodzące zmiany prawne i planowane nowelizacje.

DLA KOGO SZKOLENIA Z NIERUCHOMOŚCI

Szkolenia, kursy i warsztaty z nieruchomości kierujemy do pracowników odpowiedzialnych za:

 • gospodarkę nieruchomościami,
 • zarządzanie nieruchomością (zarządców nieruchomościami),
 • wypełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych i nieruchomości.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ  Z NIERUCHOMOŚCI

Wszystkie szkolenia z zakresu nieruchomości realizujemy w formie stacjonarnej, online lub mieszanej - hybrydowej. Szkolenia online z nieruchomości zapewniają taki sam poziom wiedzy, co szkolenia stacjonarne. Uczestnicy szkoleń przez Internet, podobnie jak szkoleń stacjonarnych, otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także w czasie rzeczywistym zadawać pytania trenerowi i brać udział w dyskusjach z innymi kursantami. Szkolenia stacjonarne odbywają się w Warszawie.

Każdy temat możemy zrealizować w formule zamkniętej/wewnętrznej.  Program i wszystkie szczegóły organizacyjne dostosowujemy do potrzeb klienta. Zamknięte szkolenie z nieruchomości możemy zorganizować w dowolnym miejscu, wyznaczonym przez klienta, np. Gdańsk, Kraków, Wrocław, Katowice, Poznań i inne. Szkolenie zamkniZapraszamy na szkolenia z nieruchomości.ęte może także odbyć się online.

Wszystkie szkolenia, warsztaty i kursy związane z obszarami: prawo nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, realizowane są w oparciu o aktualne przepisy prawne, nadchodzące zmiany i nowelizacje. Uczestnicy dowiadują się, jak w praktyce realizować swoje obowiązki związane z zarządzaniem, sprzedażą, inwestycjami, obrotem nieruchomościami, pośrednictwem, wyceną. Szkolenia odbywają się w formie wykładów i warsztatów. Trenerzy realizują również ćwiczenia oraz omawiają przykłady z praktyki swojej i uczestników.

KATALOG SZKOLEŃ Z NIERUCHOMOŚCI

Poniżej prezentujemy listę aktualnych tematów szkoleniowych związanych z nieruchomościami.

 • TEMAT SZKOLENIA: Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje

Uczestnicy poznają najskuteczniejsze rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce przy zawieraniu umów najmu. Odpowiemy na pytania: jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić, które elementy umów powodują najwięcej problemów, jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami, dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi, jakie są optymalne formy stosowanych zabezpieczeń, jak sprawnie postępować z zaległościami, jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy.

 • TEMAT SZKOLENIA: Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnymSzkolenia z prawa nieruchomości są potężną dawką wiedzy i umiejętności.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także pracowników banków i spółdzielni. Operat szacunkowy jest opinią o wartości nieruchomości, sporządzaną wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego. W postępowaniach administracyjnych operat jest opinią biegłego stanowiącą materiał urzędowy. Na organie administracji spoczywa obowiązek uznania, bądź nie, operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie, z wszelkimi konsekwencjami takiej decyzji (zgodnie z art.77, w związku z art. 84 kpa). Istotny jest przy tym zakres oceny, do jakiego uprawniony jest organ. Szkolenie przygotuje uczestników do wykonywania obowiązków w tym zakresie.

 • TEMAT SZKOLENIA: Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe

W trakcie zajęć omówimy formularze do składania wniosków wieczystoksięgowych, zaprezentujemy sposób wypełniania tych wniosków, omówimy odpisy z ksiąg wieczystych oraz sposób ich czytania. Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników banków, pracowników wydziałów geodezji znajdujących się w starostwach, pracowników firm deweloperskich, pracowników agencji nieruchomości, geodetów, pracowników urzędów miasta i urzędów gmin, zajmujących się rozgraniczeniami.

 • TEMAT SZKOLENIA: Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego. Zapraszamy właścicieli nieruchomości, członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, administratorów i zarządców nieruchomości oraz wszystkie inne osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli obiektów lub prowadzenie książki obiektu budowlanego.

 • TEMAT SZKOLENIA: Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, tzw. nową ustawę deweloperską. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2022 r. Dla inwestycji, dla których sprzedaż rozpocznie się przed wejściem w życie nowych przepisów, przewidziano okres przejściowy do końca czerwca 2024 r. Zmiana przepisów wpłynie na relacje pomiędzy deweloperem a pośrednikiem oraz konsumentem. Szkolenie dotyczy zmian w zakresie umów zawieranych pomiędzy deweloperami oraz innymi przedsiębiorcami, których przedmiotem jest wybudowanie, ustanowienie odrębnej własności, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym. Na szkoleniu omówimy aspekty prawne i praktyczne przyjęcia poszczególnych rozwiązań operacyjnych, i ryzyka za nimi stojące.

 • TEMAT SZKOLENIA: Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

 • TEMAT SZKOLENIA: Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalistyPomagamy zrozumieć trudne przepisy prawa nieruchomości.

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy związanej z najmem lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem najmu okazjonalnego. Przedstawimy całość regulacji prawnych związanych najmem lokali mieszkalnych i najmem okazjonalnym lokali,. Przekażemy wiedzę praktyczną i merytoryczną dotyczącą rokowań, treści umów i dopuszczalnych postanowień umów najmu, a także praktyki ich zmieniania w drodze zawierania aneksów do umów najmu.

 • TEMAT SZKOLENIA: Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z opłatami adiacenckimi w kontekście działań podejmowanych przez pracowników organów administracji, w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących budzić wątpliwości, z omówieniem przykładów orzecznictwa sądów administracyjnych.

POZOSTAŁE TEMATY SZKOLEŃ Z NIERUCHOMOŚCI

Proponujemy także inne tematy jako szkolenia zamknięte/wewnętrzne, np. kurs profesjonalnego pośrednika w obrocie nieruchomościami, kurs inwestora, szkolenia dotyczące sprzedaży nieruchomości, inwestycji związanych z nieruchomościami, szkolenie na zarządcę nieruchomości.

Tagi: nieruchomości szkolenia, szkolenia z nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami szkolenia, szkolenia dla zarządców nieruchomości 2021, szkolenia zarządzanie nieruchomościami, nieruchomości szkolenia warszawa, kursy nieruchomości

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Prawo nieruchomości 11
Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty
Umowy najmu lokali mieszkalnych i nieruchomości – kompendium wiedzy profesjonalisty
12.10.2023 07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)...
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej) – warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian prawa budowlanego
17.10.2023 07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany...
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne po zmianach z lipca 2023 - plan ogólny i zintegrowany plan inwestycyjny
19.10.2023 14.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe
Księgi wieczyste gwarantem zabezpieczenia wierzytelności. Jak czytać księgi wieczyste - szkolenie warsztatowe
23.10.2023
Warszawa / lub ONLINE
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne
14-15.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – uwarunkowania...
Ochrona zabytków i krajobrazu w polityce przestrzennej samorządów gminnych – uwarunkowania prawne i zmiany w 2023 roku
24.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb...
Podstawy prawa autorskiego z elementami prawa własności przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży budowlanej
05.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym
Wycena nieruchomości - operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym
07.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
Umowa najmu komercyjnego - kluczowe zapisy, zabezpieczenia, negocjacje
14-15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości....
Opłaty adiacenckie. Uwarunkowania prawne i metodyczne dotyczące czynności organów w procesie wyceny nieruchomości. Określanie stanu nieruchomości
Szkolenie realizowane na zamówienie
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik...
Nowa ustawa deweloperska. Wpływ nowych przepisów na kształt umów deweloperskich oraz relacje deweloper - pośrednik - konsument
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.