Zwiń

Inwestycje a środowisko, PRAWO WODNE

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu inwestycji w kontekście środowiskowym. Omawiamy na nich zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji. TEMATY SZKOLEŃ Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH Jednym z najpopularniejszych...

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty z zakresu inwestycji w kontekście środowiskowym. Omawiamy na nich zagadnienia prawa wodnego i ochrony środowiska wpływające na proces budowlany i prowadzenie inwestycji.

TEMATY SZKOLEŃ Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Jednym z najpopularniejszych tematów jest szkolenie z oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ): Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inną grupą tematów są szkolenia z Prawa wodnego, na których omawiamy Prawo wodne właśnie w kontekście inwestycji. Bardzo popularnym zagadnieniem są szkolenia z operatów wodnoprawnych. Z tego zakresu proponujemy następujące tematy:

 • Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
 • Oceny wodnoprawne i analiza oddziaływania na cele środowiskowe
 • Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji
 • Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne
 • Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
 • Nowe plany gospodarowania wodami - konsekwencje dla postępowań administracyjnych i planistycznych

Inne szkolenia, które cieszą się dużą popularnością to:

 • Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady dobrej praktyki, weryfikacja jakości dokumentów
 • Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego

Zapraszamy na szkolenia ze sporządzania operatów wodnoprawnych.ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SZKOLENIACH Z PRAWA WODNEGO I OOŚ

Zarówno szkolenia z prawa budowlanego, oceny oddziaływania na środowisko, jak i wszystkie pozostałe szkolenia z inwestycji w kontekście środowiskowym omawiają aktualne przepisy związane z tym zakresem tematycznym. Trenerzy uwzględniają obowiązujące prawo, nowelizacje oraz wszelkie planowane zmiany. Wybierając szkolenia z inwestycji środowiskowych w J.G.Training masz  pewność, że otrzymujesz informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Na szkoleniach z prawa wodnego omawiamy następujące zagadnienia:

 • przepisy prawa wodnego,
 • nowe prawo wodne,
 • ocena oddziaływania na środowisko,
 • oceny wodnoprawne,
 • sporządzanie operatów wodnoprawnych,
 • Ramowa Dyrektywa Wodna,
 • jak przygotować ocenę wodnoprawną, analizę oddziaływania na środowisko oraz raport o oddziaływaniu na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia,
 • jak prawo wodne wpływa na proces inwestycyjny,
 • jak sporządzić operat wodnoprawny,
 • nowe plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy,
 • nowe plany zarządzania ryzykiem powodziowym.

Na szkoleniach z inwestycji w kontekście środowiskowym omawiamy następujące zagadnienia:

 • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ),
 • dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji,
 • raport o oddziaływaniu na środowisko,
 • procedura OOŚ,
 • raporty OOŚ,
 • ochrona środowiska związana z prowadzeniem inwestycji,
 • jakie są obowiązki inwestora w odniesieniu do prawa ochrony środowiska.

DLA KOGO SZKOLENIA Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Przekazujemy praktyczna wiedzę na temat OOŚ.Nasze szkolenia z inwestycji w kontekście środowiskowym, OOŚ, sporządzania operatów wodnoprawnych i Prawa wodnego skierowane są do osób zainteresowanych tą tematyką, w szczególności do:

 • pracowników administracji publicznej – organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych,
 • autorów dokumentacji środowiskowych (raportów o oddziaływaniu na środowisko, kart informacyjnych przedsięwzięć, wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej),
 • przedstawicieli organów administracji publicznej biorących udział w procesie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ), w tym, we wnioskach o dofinansowanie z funduszy unijnych,
 • specjalistów, którzy przygotowują dokumenty strategiczne oraz dokumenty OOŚ,
 • projektantów i konsultantów przygotowujących dokumentację techniczną, środowiskową i finansową dla przedsięwzięć,
 • pracowników organów administracji publicznej, wydających decyzje i współdziałających w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organów współdziałających – organów Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • pracowników służb ochrony środowiska, przygotowujących wnioski o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracowników zajmujących się w swojej działalności zagadnieniami gospodarki wodnej oraz ochrony wód, w tym m.in. dla przedsiębiorców, przedstawicieli biur projektowych, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz pracowników PGW WODY POLSKIE.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z OOŚ I PRAWA WODNEGO

Szkolenia otwarte z zakresu inwestycji środowiskowych odbywają się stacjonarnie w Warszawie. Podążając za potrzebami naszych Klientów, uruchomiliśmy takżPrzekazujemy aktualne przepisy i planowane zmiany w prawie wodnym.e szkolenia on-line z OOŚ, Prawa wodnego i pozostałego zakresu tematycznego.

Większość szkoleń odbywa się w formie hybrydowej, co oznacza, że część uczestników znajduje się stacjonarnie w sali szkoleniowej w Warszawie, a pozostali łączą się przez Internet w czasie rzeczywistym. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniu na takich samych prawach – mogą zadawać pytania trenerowi, dyskutować z pozostałymi członkami grupy szkoleniowej, uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych itp.

Tematyka inwestycji środowiskowych cieszy się także popularnością wśród Klientów zamawiających szkolenia zamknięte. Możemy zorganizować je na terenie całego kraju (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice i wszelkie inne, wybrane przez Klienta, miasta). Program i szczegóły organizacyjne są wtedy dopasowane pod specyficzne potrzeby danej firmy czy instytucji.

KTO PROWADZI SZKOLENIA Z INWESTYCJI ŚRODOWISKOWYCH

Wszystkie szkolenia prawa ochrony środowiska przy inwestycjach budowlanych prowadzą doświadczeni trenerzy-eksperci. Mają wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie tematów, które prowadzą, a także umiejętność efektywnego przekazywania wiedzy. Stosują nowoczesne metody prowadzenia zajęć, korzystają z ćwiczeń i warsztatów praktycznych.

Dzięki temu uczestnicy szkoleń wychodzą z pewną wiedzą oraz umiejętnościami, które mogą od razu wykorzystać w pracy zawodowej. Mają pewność stosowanych procedur i minimalizują ryzyko odpowiedzialności za niedopełnienie nałożonych przez prawo obowiązków.

 

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Inwestycje a środowisko, PRAWO WODNE 9
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
Realizacja inwestycji a prawo ochrony środowiska - obowiązki uczestników procesu budowlanego
11-12.10.2023 06-07.12.2023 21-22.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
Prawo wodne a ocena oddziaływania na środowisko
12-13.10.2023 11-12.12.2023 12-13.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowe plany gospodarowania wodami - konsekwencje dla postępowań administracyjnych i planistycznych
Nowe plany gospodarowania wodami - konsekwencje dla postępowań administracyjnych i planistycznych
16-17.10.2023 04-05.12.2023 01-02.02.2024 dostępnych jest więcej terminów
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)
KURS online: Sporządzanie operatów wodnoprawnych - teoria i praktyka w 5 dni (weekendy)
21.10.2023 - 18.11.2023
ONLINE
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne...
Gospodarka wodno-ściekowa w kontekście ustawy Prawo wodne - najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
07-08.11.2023 20-21.02.2024 24-25.04.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2023 rok
Ocena oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - stan prawny na 2023 rok
21-22.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady...
Raport o oddziaływaniu na środowisko i karta informacyjna przedsięwzięcia – wymagania prawne, zasady dobrej praktyki, weryfikacja jakości dokumentów
23-24.11.2023 18-19.01.2024 18-19.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu...
Sporządzanie operatów wodnoprawnych - warsztaty. Pozwolenia wodnoprawne jako decyzje wydawane w oparciu o operaty wodnoprawne
27-28.11.2023 23-24.01.2024 13-14.03.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Prawo wodne – najważniejsze regulacje prawne oraz ich praktyczne zastosowanie
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.