Zwiń

Szkolenia dla HR

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla działów HR. "Szkolenia HR" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia dla działów HR. "Szkolenia HR" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej.

Dział HR stanowi centralny punkt organizacji z perspektywy życia pracownika. To tutaj zapadają decyzje dotyczące zatrudniania nowych osób, rozwoju specjalistów i kadry kierowniczej, a także zarządzania kulturą organizacyjną i dbania o dobrostan pracowników. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi posiadali odpowiednie kompetencje i umiejętności, a także znali narzędzia i metody niezbędne, by efektywnie wykonywać swoje obowiązki.

Zapraszamy na szkolenia HR.Dlatego też szkolenia, kursy i warsztaty HR prowadzimy w interaktywny, atrakcyjny sposób, przekazując praktyczną wiedzę.

TEMATYKA SZKOLEŃ HR

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach pracownicy działów HR zdobywają kluczowe umiejętności, które pomagają im:

 • efektywnie pozyskiwać kandydatów,
 • profesjonalnie prowadzić rozmowy kwalifikacyjne,
 • tworzyć i przeprowadzać projekty szkoleniowe w swojej organizacji, aby odpowiadały na potrzeby biznesowe,
 • identyfikować obszary do rozwoju z zakresu dobrostanu pracowników i projektować odpowiadające im projekty z zakresu well-being,
 • stosować nowoczesne metody rekrutacji i selekcji pracowników.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia z zakresu "miękkiego hr".

Wśród tematów szkoleń są następujące zagadnienia: rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych, rekrutacja pracowników - metody i techniki, zarządzanie rozwojem pracowników, motywowanie pracowników, budowanie programów rozwojowych opartych na realizacji realnych celów biznesowych, controlling w hr, a także well-being w organizacji i przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, hr od podstaw, employer branding. Tematyka wielu szkoleń dotyczy także pracy zdalnej.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ HR

Zapraszamy na szkolenia z prawa pracy.Wszystkie szkolenia prowadzone są w interaktywnej formule, co pozwala na poznawanie zagadnień poprzez praktykę, wymianę doświadczeń i realne działanie w bezpiecznych warunkach akceptacji i zrozumienia. Trenerzy wykorzystują narzędzia, takie jak miniwykłady z wizualną prezentacją, dyskusje na forum, zadania indywidualne i grupowe, symulacje i gry. Wszystkie szkolenia i kursy, także online, zwieńczone są rozdaniem certyfikatów.

Poza tradycyjnymi szkoleniami stacjonarnymi, zapraszamy także na szkolenia online dla działów HR.

Od 2020 roku szkolenia prowadzimy w trzech formach: stacjonarnej, online, a także hybrydowej (część uczestników jest na sali, a druga część łączy się zdalnie). Niezależnie od wybranej formy, wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, widzą prezentację, są zaangażowani w ćwiczenia i mogą zadawać pytania trenerowi oraz brać udział w dyskusjach z innymi uczestnikami.

Szkolenia stacjonarne realizujemy w Warszawie. Szkolenia zamknięte, przygotowane na życzenie klienta, dla jego pracowników, mogą odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce, np. Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Rzeszów i wiele innych miejsc. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania którymś z tematów.

DLA KOGO SZKOLENIA HR

Prowadzimy profesjonalne szkolenia dla działów HR.Nasze szkolenia otwarte kierujemy zarówno do pracowników „miękkiego” HR, czyli zespołów rekrutacji, rozwoju, szkoleń, well-beingu, jak również działów kadr i płac zajmujących się dokumentacją pracowniczą. 

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób z działu personalnego odpowiedzialnych za życie pracownika w organizacji, czyli jego zatrudnienie, rozwój, potrzebną dokumentację. Poniższa oferta odpowie szczególnie na wyzwania na stanowiskach pracowników HR, w tym osób odpowiedzialnych za rekrutację (rekruterów) i rozwój pracowników, a także pracowników działu kadr. Warsztaty będą również wartościowa dla menedżerów (hr manager), liderów zespołów i kadry kierowniczej (hr biznes parter).

W naszej ofercie znajdują się szkolenia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Dodatkowo przed każdym ze szkoleń wykonujemy analizę potrzeb szkoleniowych, co pozwala na dostosowanie treści merytorycznej do poziomu wiedzy i kompetencji konkretnej grupy.

KATALOG SZKOLEŃ DLA HR

 • TEMAT SZKOLENIA: Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych

  Warsztat skierowany do osób rekrutujących, których celem jest rozwój umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, dobierania odpowiednich technik badania kompetencji kandydatów oraz wybierania odpowiednich źródeł pozyskiwania kandydatów. W trakcie warsztatów powiemy, jakie są współczesne metody prowadzenia rekrutacji oraz nowinki dotyczące tego procesu. Uczestnicy przećwiczą tworzenie profesjonalnych profili kompetencyjnych potencjalnych kandydatów i dowiedzą się, jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy rekrutacji. Po szkoleniu będziecie potrafili m.in.: wykonać efektywną analizę CV kandydatów i przeprowadzić wywiad selekcyjny z wykorzystaniem pytań weryfikujących oraz uściślających.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń - jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji

  Warsztat jest skierowany do pracowników odpowiadających za politykę szkoleniową, a ich obowiązki to: rozwój talentów w organizacji i dobór ścieżek rozwoju pracowników. Czyli dla wszystkich osób, także z działu personalnego, które chcą dowiedzieć się, jak zarządzać szkoleniami w organizacji, jak badać ich skuteczność oraz jak dobierać działania rozwojowe do konkretnych celów biznesowych. Szkolenie będzie dla ciebie wartościowe, jeśli zastanawiasz się, jak wprowadzić politykę szkoleniową, jak zarządzać rozwojem pracowników czy jak badać efektywność biznesową działań rozwojowych. Z warsztatu skorzystają także pracownicy działu personalnego w firmie, która posiada już ustrukturalizowane procesy dotyczące szkoleń, jednak dąży do zwiększenia wydajności działu szkoleń w swojej organizacji.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników

  Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji, którzy chcą wykorzystać maksymalnie potencjał drzemiący w zasobach ludzkich (human resorces). Każdy z nas jest inny, różnimy się między innymi wiekiem, płcią, pochodzeniem, statusem rodzinnym, poglądami religijnymi i politycznymi. Każda różnica pozwala nam spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. To pozwala organizacjom na lepsze zrozumienie klienta, dostosowanie się do rynku oraz zwiększenie efektywności. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z różnorodności oraz jak przeciwdziałać dyskryminacji.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Employer Branding – kształtowanie wizerunku pracodawcy 

  Warsztat skierowany jest do osób, które chcą pracować nad wizerunkiem firmy. Celem szkolenia jest poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń, niezbędnych do zwiększenia rozpoznawalności marki pracodawcy. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne budowania strategii employer brandingowych oraz narzędzi i metody do kształtowania wizerunku pracodawcy.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

  Jest to propozycja szkoleniowa dla pracowników wszystkich działów z obszaru HR (human resources), którzy świadomie realizują powierzone zadania, dążąc do uzyskania mierzalnych wyników swojej pracy. Na szkoleniu uczestnicy poznają sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, a także wypracują własne mierniki. Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia takie, jak: wskaźniki w HR, wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, Absencja chorobowa, Fluktuacja pracowników, Pomiar satysfakcji i zaangażowania, Analiza kosztów w projektach HR, Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI), Evidence Based HRM, koszty procesów rekrutacyjnych, Candidate Experience i onboarding. Wszystko po to, by poprawić swoją efektywność i uniknąć błędów w tym zakresie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej

  Na szkoleniu omówimy następujące zagadnienia: co to jest komunikacja wewnętrzna, jak budować komunikaty wewnętrzne, narzędzia komunikacji wewnętrznej, jak tworzyć angażujące komunikaty, kultura dialogu, ścieżka komunikacji wewnętrznej, tworzenie infografik, komunikowanie sytuacji trudnych, KPI w komunikacji wewnętrznej.

ZAMKNIĘTE (WEWNĘTRZNE) SZKOLENIA HR

Na życzenie klienta możemy zorganizować warsztaty i kursy stacjonarnie lub wyjazdowe. Poza tematami, które występują w naszej ofercie jako szkolenia otwarte, jesteśmy w stanie zaprojektować każde szkolenie w obszarze HR - dostosowane do potrzeb i uwarunkowań danej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, która znajduje się poniżej. Znajdą tam Państwo aktualne terminy szkoleń otwartych, szczegółowy zakres merytoryczny i program szkolenia.  Zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia. Możemy dostosować program lub formę organizacji szkolenia do indywidualnych przypadków.

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Szkolenia dla HR 9
Employer Branding: szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
Employer Branding: szkolenie z kształtowania wizerunku pracodawcy, również w mediach społecznościowych
23.10.2023 05.12.2023 26.02.2024
ONLINE ONLINE ONLINE
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału...
Zarządzanie różnorodnością. Jak budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników
08.11.2023
ONLINE
Nowy temat
Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników
Onboarding: nowoczesne narzędzia wdrażania pracowników
13.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu
14-15.11.2023 06-07.02.2024 14-15.05.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Nowy temat
Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki
Specjalista HR: kompendium wiedzy, nowe trendy i najlepsze praktyki
14-15.11.2023 12-13.03.2024 11-12.06.2024
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
Komunikacja wewnętrzna w firmie. Jak budować efektywny system komunikacji wewnętrznej
21-22.11.2023
Warszawa
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
Profesjonalna rekrutacja oparta na modelach kompetencyjnych
21-22.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń. Jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń. Jak prowadzić efektywną politykę szkoleniową w organizacji
Szkolenie realizowane na zamówienie
RODO w HR: szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR
RODO w HR: szkolenie z przetwarzania danych osobowych w obszarze HR
Szkolenie realizowane na zamówienie

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.