Zwiń

Windykacja i egzekucja

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności. "Szkolenia windykacja" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2023 rok przepisy prawne...

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia windykacyjne i kursy z egzekucji należności. "Szkolenia windykacja" to specjalistyczny katalog tematów, które prowadzimy w praktycznej formie warsztatowej. Przekazywana wiedza obejmuje aktualne na 2023 rok przepisy prawne oraz planowane zmiany w windykacji i nowelizacje przepisów, np. nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która wprowadza m.in. zmiany w doręczeniach komorniczych.

Szkolenia obejmują między innymi zagadnienia takie jak: procedury egzekucji administracyjnej, odzyskiwanie należności, ocena wiarygodności kontrahenta, monitoring należności i inne.

WINDYKACJA - SZKOLENIA KLUCZEM DO SUKCESU

Zapraszamy na szkolenia z windykacji.

Szkolenia z windykacji w J.G.Training cieszą się dużą popularnością wśród uczestników. Zapewniają merytorykę na najwyższym poziomie. Uczestnicy wychodzą z nich uzbrojeni w nową wiedzę i praktyczne umiejętności, które ułatwiają im codzienna pracę.

Przy organizacji szkoleń z windykacji współpracujemy z doświadczonymi trenerami: ekspertami-praktykami, którzy w pracy zawodowej zajmują się tematyką windykacji prawnej, egzekucji należności, a także windykacji miękkiejnegocjacji z dłużnikami. Wykładowcy to prawnicy i sędziowie specjalizujący się w tematyce windykacyjnej i komorniczej. Są również specjalistami z zakresu upadłości konsumenckiejegzekucji administracyjnej należności, a także ekspertami z obszaru negocjacji z dłużnikami.

FORMUŁA SZKOLEŃ
SZKOLENIA WINDYKACJA ONLINE!

Szkolenia otwarte odbywają się zarówno online, jak i stacjonarnie. Otwarte szkolenia z windykacji realizujemy w Warszawie. Niektóre szkolenia i kursy mają formułę hybrydową - część kursantów jest obecna na sali szkoleniowej, pozostali uczestniczą w szkoleniu przez internet. Obie grupy korzystają ze szkolenia w tym samym stopniu: otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikaty. Mogą także, w czasie rzeczywistym, zadawać pytania trenerom i brać udział w dyskusji.

Szkolenia zamknięte realizujemy w całej Polsce (np. Gdańsk, Poznań, Szczecin, Wrocław, Warszawa, Kraków i wiele innych). Program, czas trwania i inne szczegóły organizacyjne dopasowujemy do potrzeb klienta. Szkolenia zamknięte również mogą odbywać się jako szkolenia online.

Nasze szkolenia i kursy prowadzone są jako interaktywne warsztaty, które pozwalają na komunikację z trenerem i wymianę doświadczeń z grupą. Uczestnicy wysoko cenią sobie również możliwość omówienia przypadków z własnej praktyki i wyjaśnienia wątpliwości. Wszystko to pozwala maksymalizować przyrost wiedzy.

Prowadzimy warsztaty dla windykatorów.DLA KOGO SZKOLENIA Z WINDYKACJI?

W ofercie szkoleń windykacyjnych mamy kursy dla osób początkujących, które dopiero rozpoczynają pracę w działach zajmujących się windykacją i egzekucją. Inne warsztaty przeznaczone są dla osób z doświadczeniem, specjalistów oraz ekspertów, którzy poszukują szczegółowej wiedzy i chcą zdobyć wysoko wyspecjalizowane umiejętności. Tematyka szkoleń obejmuje m.in.: windykację miękką, szkolenia windykacyjne dla administracji, prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe, przepisy związane z upadłością konsumencką, windykację międzynarodową oraz egzekucję z nieruchomości.

Szkolenia dostarczają uczestnikom konkretnej wiedzy i umiejętności. Zapraszamy na nie:

 • Pracowników działów windykacji i egzekucji odpowiedzialnych za dochodzenie wierzytelności od dłużników – konsumentów.
 • Pracowników administracji publicznej występujących w roli wierzycieli.
 • Prawników, w tym radców prawnych i adwokatów oraz osoby zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu postępowania egzekucji administracyjnej.
 • Wierzycieli i zespoły windykacyjne, którzy mają za zadanie egzekucję należności w sytuacji upadłości swoich kontrahentów.
 • Windykatorów, prawników, urzędników zajmujących się egzekucją z nieruchomości.
 • Pracowników windykacji oraz członkowie zespołów prawnych wierzycieli, zarówno publicznoprawnych, jak i niepublicznoprawnych, którzy zajmują się egzekucją świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na drodze cywilnoprawnej.
 • Osoby zajmujące się windykacją i eksmisjami w podmiotach zarządzających lokalami.
 • Prawników i praktyków działających w obszarze postępowania egzekucyjnego.
 • Pracowników działów księgowych i kadrowych oraz osoby, które są odpowiedzialne za komunikację z komornikami w sprawach zajęć egzekucyjnych w trakcie działania tarcz antykryzysowych związanych z COVID-19.
 • Pracowników działów windykacyjnych, osób zajmujących się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.
 • Osoby, które kontaktują się z dłużnikami i chciałyby rozwinąć swoje umiejętności wpływania na dłużników, a tym samym zwiększyć skuteczność w ściąganiu zaległych należności (windykacja „miękka”).
 • Osoby zajmujące się windykacją należności, w szczególności: negocjowaniem spłaty należności z dłużnikami, telefoniczną windykacją należności, prowadzeniem windykacji w postępowaniach sądowych, współpracą z działami prawnymi lub kancelariami, współpracą z organami ścigania.

TEMATYKA SZKOLEŃ Z WINDYKACJI I EGZEKUCJI

Zapraszamy na szkolenia i warsztaty, na których szeroko i kompleksowo przedstawiamy zagadnienia związane z różnymi aspektami windykacji i egzekucji. Obejmują one zarówno windykację miękką, jak i windykację sądową. Dotyczą problematyki egzekucji wierzytelności, w tym egzekucji administracyjnej obowiązków niepieniężnych, egzekucji zobowiązań pieniężnych oraz egzekucji z nieruchomości. Szkolenia są pewnego rodzaju kompendium aktualnych przepisów. Uwzględniają najnowsze przepisy, zmiany w windykacji i nowelizacje z tego zakresu.

 • TEMAT SZKOLENIA: Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów

  Na szkoleniu omówione zostaną skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej i jej wpływu na sytuację wierzycieli, w szczególności w zakresie wpływu wierzyciela na przebieg postępowania upadłościowego oraz możliwości uzyskania zaspokojenia po ogłoszeniu upadłości dłużnika. Uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę dotyczącą problematyki upadłości konsumenckiej; będą mieli możliwość wyjaśnienia problemów prawnych i praktycznych związanych z upadłością konsumencką; dowiedzą się, jakie są możliwe sposoby reakcji wierzyciela na ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika; poznają prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu upadłościowym oraz ich wpływ na możliwość zaspokojenia, w tym na przedawnienie wierzytelności; uzyskają wiedzę na temat możliwości dochodzenia wierzytelności po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka

  To kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicy zdobędą umiejętności praktyczne, pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi przykładami (kazusami).
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Egzekucja z nieruchomości - przepisy i praktyka w 2023 rokuPoruszamy prawne i praktyczne aspekty windykacji.

  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego, a także  uzyskają wyjaśnienie zasad, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości. Poznają także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania oraz dowiedzą się, jakie są sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym

  Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakie są najistotniejsze reguły, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji; jakie są elementy składające się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem; jakie są zasady oceny sytuacji i profilu dłużnika, a także zasady właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika; jakie są pojęcia, definicje oraz konstrukcje prawne używane w windykacji; jakie są najistotniejsze procedury sądowe wykorzystywane w windykacji. Uczestnicy poznają również praktyczne zagadnienia związane z egzekucją komorniczą, regulacje oraz praktyczne instytucje prawa karnego mające związek z windykacją należności, a także sposoby skutecznego zabezpieczenia należności, podatkowe aspekty windykacji oraz instytucje i możliwości działania stanowiące alternatywę dla windykacji należności albo wspomagające proces windykacji. Szkolenie obejmuje część wykładową oraz ćwiczenia praktyczne.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztaty skutecznej windykacji

  Na tym szkoleniu warsztatowym dla windykatorów uczestnicy poznają zaawansowane metody windykacji trudnych klientów z wykorzystaniem planowania strategicznego, technik NLP w windykacji oraz komunikacji dostosowanej do rozmówcy. Dzięki temu rozwiną umiejętności przydatne podczas windykacji długoterminowej, gdzie zastosowanie twardych sankcji jest albo niemożliwe lub odsunięte w czasie.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianie przepisów - zgodnie z przepisami aktualnymi na 2023 rok

  Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę o przepisach prawa restrukturyzacyjnego i postępowania upadłościowego, a także odpowiedzi na pytania: jaki przebieg mają takie postępowania, jakie są prawa i obowiązki wierzycieli oraz jakie są skutki ogłoszenia upadłości i podziału funduszy, jak sporządzać pisma procesowe, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego, jakie są zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań, jakie są najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli i jak ich uniknąć oraz jakie są aktualne zmiany w prawie upadłościowym oraz nowym prawie restrukturyzacyjnym.
 • TEMAT SZKOLENIA: Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze. Praktyczne zastosowanie przepisów.

  W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. następujące problemy w zakresie funkcjonowania nowych przepisów: dochodzenie roszczeń okresowych (odsetkowych) w kontekście badania przedawnienia roszczeń, doręczenie korespondencji przez komornika sądowego, stosowanie nowych rozwiązań fiskalnych w zakresie opłat i wydatków sądowych, zasądzanie odsetek od przyznanych kosztów procesu oraz odpowiedni zapis w dokumencie orzeczenia, obciążenie wierzyciela opłatami w komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - zmiany przepisów

  Na szkoleniu omawiamy m.in. zmiany, jakie wprowadzone zostały do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do aktów wykonawczych, które obowiązują od 1 stycznia 2020. Szkolenie to  kompendium wiedzy niezbędnej każdemu uczestnikowi postępowania egzekucyjnego w administracji, którego przedmiotem jest obowiązek niepieniężny, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. Uczestnicy uzyskają praktyczne umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie czynności wierzyciela lub organu egzekucyjnego, w szczególności poprzez analizę stanu prawnego, orzecznictwa i posiłkowanie się konkretnymi kazusami.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - przepisy i praktyka w 2023 r.

  Szkolenie dostarcza wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dla problemów praktycznych występujących w postępowaniach egzekucyjnych. W trakcie szkolenia prowadzonego w formie warsztatu uczestnicy dowiedzą się m.in., jak rozwiązywać częste problemy związane z zaskarżaniem czynności organów egzekucyjnych oraz jakie przyczyny oddziałują hamująco na tok postępowania egzekucyjnego i w jaki sposób można dążyć do ich wyeliminowania. W programie szkolenia znajdują się: skarga na czynność komornika, zażalenie, zarzuty na plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji, wstrzymanie egzekucji, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych – warsztaty

  Szkolenie pozwala podnieść kompetencje w obszarze negocjacji windykacyjnych z naciskiem na utrzymanie pozytywnych relacji z kontrahentem. W trakcie warsztatów uczestnicy, pod okiem doświadczonego trenera, mogą poznać i przećwiczyć, jak w praktyce powinno wyglądać zastosowanie zasad i reguł skutecznej windykacji. Omówione zostaną przyczyny niepłacenia przez dłużników, jakie są ich typowe „gry” i wymówki oraz jakie są metody radzenia sobie z trudnym dłużnikiem. W szeregu ćwiczeń uczestnicy nauczą się m.in., jak prowadzić skuteczne negocjacje windykacyjne, jaką strukturę powinna mieć rozmowa windykacyjna i jak wywrzeć na dłużnika wpływ podczas rozmowy telefonicznej.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

  Uczestnicy szkolenia uzyskają aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE. Podczas części warsztatowej będą mogli przećwiczyć m.in. opracowanie wniosków kierowanych za granicę w celu odzyskania długu, procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie są dostępne dokumenty w sprawie, ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek, które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje oraz jakie są najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.
   
 • TEMAT SZKOLENIA: Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian

  Przedmiotem szkolenia będzie przyjęta przez Sejm w dniu 26.01.2023 Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy 2650). Na szkoleniu szczegółowo przyjrzymy się planowanym zmianom w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i sądowej, zgodnie z założeniami nowelizacji. Data wejścia w życie nowych przepisów to 15 sierpnia 2023 r.

W formule zamkniętej możemy zorganizować także inne tematy szkoleń, np.

 • szkolenie: miękka windykacja
 • szkolenie: windykacja dla księgowych
 • szkolenie: windykacja w jednostkach budżetowych
 • szkolenie: windykacja w spółdzielniach mieszkaniowych
 • szkolenie: egzekucja administracyjna w pomocy społecznej
 • szkolenie: specjalista ds. windykacji
 • szkolenia dla działu windykacji
 • szkolenie: windykacja międzynarodowa

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Poniżej znajdą Państwo aktualne terminy szkoleń i kursów z windykacji i egzekucji. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyborze szkolenia lub mają Państwo inne pytania dotyczące oferty – zapraszamy do kontaktu z nami, jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej sprawie związanej z organizacją lub zakresem merytorycznym szkolenia.

Tagi: szkolenia z egzekucji, szkolenia z windykacji, kursy z windykacji, szkolenia dla windykatorów, windykacja administracyjna, windykacja miękka, techniki windykacyjne, windykacja międzynarodowa, upadłość konsumencka, warsztaty windykacyjne

Czytaj więcej
Zwiń
Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Zadzwoń!
Windykacja i egzekucja 12
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych - warsztaty
12-13.10.2023
Warszawa / lub ONLINE
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym
12-13.10.2023 04-05.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych...
Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych
16.10.2023 04.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy...
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Egzekucja administracyjna obowiązków pieniężnych – przepisy i praktyka
26-27.10.2023 14-15.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia uchwalonej...
Zmiany w doręczeniach komorniczych, egzekucji komorniczej i egzekucji sądowej w 2023 r. Założenia uchwalonej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego - przygotowanie wierzycieli do zmian
26-27.10.2023 18-19.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem...
Upadłość konsumencka - prawa i obowiązki wierzyciela, możliwości dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisów
27.10.2023 08.12.2023
Warszawa / lub ONLINE Warszawa / lub ONLINE
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności, postępowanie o zatwierdzenie...
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe: dochodzenie wierzytelności, postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianie przepisów - zgodnie z przepisami aktualnymi na 2023 rok
13-14.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - ostatnie zmiany przepisów
Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych - ostatnie zmiany przepisów
24.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Egzekucja z nieruchomości – przepisy i praktyka w 2023 roku
Egzekucja z nieruchomości – przepisy i praktyka w 2023 roku
27.11.2023
Warszawa / lub ONLINE
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, zmiany od 2023 roku. Praktyczne zastosowanie przepisów
Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, zmiany od 2023 roku. Praktyczne zastosowanie przepisów
30.11.2023 - 01.12.2023
Warszawa / lub ONLINE
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji...
Środki odwoławcze w postępowaniu egzekucyjnym oraz czynności organów egzekucyjnych hamujące tok egzekucji - przepisy i praktyka w 2023 r.
Szkolenie realizowane na zamówienie
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
Typologia dłużników i strategie windykacyjne - warsztat skutecznej windykacji
Wkrótce nowy termin szkolenia

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.