Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych
26.07.2019

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych

W dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił obszerną nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Prezydent podpisał ustawę 24 lipca 2019, zatem pozostała już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw, by przepisy weszły w życie.

TERMIN WEJŚCIA W ŻYCIE NOWELIZACJI

Znowelizowane przepisy wchodzą w życie w dwóch różnych terminach. Przepisy o kosztach sądowych zasadniczo już w 14 dniu po ogłoszeniu ustawy, a pozostałe, z nielicznymi wyjątkami po 3 miesiącach. Oznacza to, że już w okresie urlopowym wierzyciele zostaną zaskoczone nowymi rozwiązaniami fiskalnymi, niespotykanymi dotąd w praktyce, nowe reguacje wpływają bowiem w znaczący sposób na prowadzone postępowania procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne.

KOSZTY SĄDOWE I KOSZTY WINDYKACJI

Ustawa nowelizująca zmienia przede wszystkim funkcjonowanie sądów powszechnych, które mają działać sprawniej i skuteczniej. Szczególnie godne uwagi są przepisy o kosztach sądowych, przepisy zmieniające wymogi formalne składanych powództw oraz dotyczące dynamiki postępowania w związku z tzw. "znikającym” dłużnikiem.

Generalnie, poza podmiotami zwolnionymi od kosztów sądowych, odczuwalny może być wzrost kosztów windykacji wynikający z założeń ustawowych. Niektóre obciążenia mogą być jednak następstwem wadliwych lub niepotrzebnych czynności samej strony.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Całkowite novum stanowią przepisy wykonujące wprowadzone w latach poprzednich zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń, a skutkujące koniecznością odpowiedniego formułowania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności i wniosków egzekucyjnych.

ODSETKI Z TYTUŁU KOSZTÓW PROCESU

Niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest określenie odsetek od zasądzonych należności z tytułu kosztów procesu, co będzie skutkowało utrudnieniami w rozliczaniu własnego pełnomocnika przez Działy Księgowe, a w dalszej kolejności zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużników po procesie lub ściąganych przez komorników w toku egzekucji.

ZMIANY DLA BANKÓW I FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Znaczny obszar zmian dotyczy funkcjonowania wierzycieli "masowych”, to jest banków oraz funduszy inwestycyjnych, których w szczególności dotyczyć będą przepisy związane z konsumentami i umowami zawieranymi z takim osobami.

Więcej na temat nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych oraz jak wpłynie nowelizacja na prowadzone postępowania - dowiesz się na naszym szkoleniu:

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych - wpływ na postępowanie procesowe, zabezpieczające i egzekucyjne

https://www.jgt.pl/szkolenia,koszty-sadowe-windykacja-nkw.html

Najbliższe terminy: 09 sierpnia 2019 r., WARSZAWA / 13 sierpnia 2019 r. WROCŁAW