Design Thinking - metoda generowania kreatywnych rozwiązań
09.03.2020

Design Thinking - metoda generowania kreatywnych rozwiązań

Design Thinking czyli jak uruchomić swoją kreatywność?

Design Thinking to metoda wzmacniania kreatywności, która zyskuje coraz większą popularność. Jest z powodzeniem stosowana od wielu lat jako połączenie umiejętności rozwiązywania problemów w biznesie z codzienną pracą.

Na czym polega metoda Design Thinking?

Jeśli stoisz przed wyzwaniem wymyślenia czegoś nowego, ale masz poczucie, że utknąłeś – metoda Design Thinking może być dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że do jej zastosowania w codziennej pracy nie potrzebujesz dodatkowych narzędzi, a jedynie umiejętności, które już posiadasz lub możesz się ich łatwo nauczyć. Dla organizacji stosowanie metody Design Thinking nie oznacza dodatkowych kosztów inwestycji w nowe narzędzia czy systemy.

Co to jest design thinking?Jakie zastosowanie ma Design Thinking w firmie?

Zespoły wprowadzające Design Thinking zwiększają swoją szansę na budowanie przewagi rynkowej. Dzieje się to poprzez ciągłe angażowanie pracowników w proces tworzenia nowego produktu lub usługi w sposób odpowiadający potrzebom docelowego odbiorcy.

Co można stworzyć, stosując Design Thinking?

Design Thinking to w najprostszym ujęciu myślenie projektowe skoncentrowane na spełnianiu potrzeb i umożliwiające połączenie kreatywności i innowacyjności. Pozwala na wytworzenie rozwiązania, które jest atrakcyjne dla odbiorców. Może ono przybrać formę nowego produktu, usługi lub zmiany wewnętrznych procedur danej organizacji.

Etapy Design Thinking

Design Thinking składa się z pięciu etapów. Każdy jest obowiązkowy, ale z uwagi na nielinearny charakter metody do każdego z nich można w dowolnym momencie wracać nieskończoną ilość razy – aż do uzyskania zadowalającego efektu końcowego.

Etap I Design Thinking – EMPATIA

Ten krok powinien odpowiadać na pytania: co robię, dla kogo, po co? W jaki sposób nasz klient lub odbiorca naszej usługi podejmuje decyzje? Jaki ma styl działania? Czego nie robi? Czego nie lubi? Jakie ma cechy charakterystyczne?

Jeśli szukamy rozwiązania w życiu zawodowym, zazwyczaj nie robimy tego dla siebie. Jeśli tworzymy nowy produkt lub usługę – to w celu wzmocnienia konkurencyjności naszej firmy, powiększenia bazy klientów lub wzmocnienia lojalności obecnych. Ulepszamy nasz produkt, często na podstawie sugestii dotychczasowych klientów, by wyróżnić się na tle konkurencji.

Na tym etapie kluczowe jest zrozumienie naszego odbiorcy. Naszą naturalną tendencją jest proponowanie innym takich rozwiązań, które sami uważamy za skuteczne lub które są zgodne z naszym sposobem myślenia. Wzmocnienie u siebie umiejętności wyjścia poza ten schemat jest pierwszym krokiem w metodzie Design Thinking, który pomaga w zaprojektowaniu adekwatnych działań.

Etap II Design Thinking – DEFINIOWANIE PROBLEMU

Co powoduje, że nasz produkt nie odpowiada na potrzeby klientów? Podczas tego etapu wyciągamy wnioski z zebranych danych. Jakie trudności mają nasi klienci, jakie negatywne opinie powtarzają się, czy widać kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Jednoznacznie określamy, na czym polega problem, aby móc się na nim skoncentrować. Dążymy do tego, by nasza innowacja służyła rozwiązaniu konkretnych problemów.

Etap III Design Thinking – POMYSŁY

Jaka usługa lub ulepszenie może pomóc? To najbardziej kreatywny moment w całym procesie, ale też wbrew pozorom dla wielu najtrudniejszy. Wynika to często z przekonania, że kreatywnym się albo jest, albo nie i nic nie da się z tym zrobić. Według wielu osób kreatywność polega na generowaniu pomysłów co pięć minut i traktowana jest jak dar niebios. Tymczasem proces twórczego myślenia ma również swoje ramy i zasady.

Skad czerpac pomysly w pracy?Co zrobić, by mieć więcej pomysłów? Skąd brać pomysły?

Najczęściej poszukiwanie nowego rozwiązania odbywa się w ten sposób, że gromadzimy dane, informacje o potrzebach, następnie staramy się zaproponować czy wymyślić rozwiązanie i często w tym momencie stajemy w miejscu - pojawia się frustracja i przekonanie, że się nie uda i że wszystko, co już próbowaliśmy robić w tej sprawie okazało się nieskuteczne. To jest kluczowy moment, w którym warto zastosować przerwę i zająć głowę innymi sprawami, przestać myśleć o problemie i o próbach rozwiązania go. Specjaliści od kreatywności wiedzą, że przerwa nie oznacza, że przestajemy rozwiązywać problem - nasz mózg nadal nad tym pracuje, ale w sposób nieuświadomiony. Oddanie się innym czynnościom, w szczególności relaksowi, może tylko pomóc. Nie bez przyczymy pierwsze ‘Eureka’ padło w wannie.

W procesie twórczym pomagają również techniki i ćwiczenia umożliwiające wyłączenie naturalnego krytycyzmu. Warto pamiętać, że w taki sam sposób jak uczymy się języków, szybkiego czytania czy technik zapamiętywania – możemy uczyć się i ćwiczyć wzmacnianie swojej kreatywności. Oczywiście każdy posiada tutuaj określone predyspozycje, jednak zazwyczaj poszukujemy prostych rozwiązań do skomplikowanych problemów, rzadziej odwrotnie.

Etap IV Design Thinking – PROTOTYPOWANIE

Prototypowanie to moment, kiedy efekt twórczego myślenia zaczyna przybierać kształt. Na tym etapie selekcjonujemy nasze pomysły. Wybieramy dwa lub trzy i wprowadzamy rozwiązanie. Jeśli naszym pomysłem była nowa ulotka – drukujemy kilka egzemplarzy, aby sprawdzić, czy spełnia nasze oczekiwania. Jeśli wprowadzamy nową usługę – umieszczamy informację na stronie internetowej.

Etap V Design Thinking – TESTOWNIE

Testowanie to moment na sprawdzenie czy prototyp jest wystarczający, czy konieczny jest powrót do któregoś z wcześniejszych etapów.

Metoda Design Thinking już dziś z powodzeniem wspiera organizacje o zróżnicowanych strukturach i stylach działania, angażuje zarówno pojedynczych pracowników jak i całe zespoły – sprzyjając kreatywności i twórczości, ale bez oderwania od rzeczywistości.

WIĘCEJ O METODZIE DESIGN THINKING POWIEMY PODCZAS SZKOLENIA
Warsztaty Design Thinking – jak wychodzić poza schemat i szukać nowych rozwiązań
SPRAWDŹ >>

Uczestnicy dowiedzą się jak stosować METODĘ DESIGN THINKING w codziennej pracy i życiu.
Szkolenie poprowadzi dr Ewa Hartman

Z wykształcenia dr prawa (doktorat na uniwersytecie w Bournemouth w Wielkiej Brytanii), pracowała jako prawnik z Polsce a także w Brukseli w Komisji Europejskiej.

Od wielu lat pasjonuje się nauczaniem i inspirowaniem innych do rozwoju i życia zgodnie z własnymi wartościami. Wykładowca MBA, powołała do życia i prowadzi studia podyplomowe, które przygotowują do pracy w strukturach unijnych, jest także kierownikiem studiów podyplomowych „Neuro-Przywództwo”.
Prowadzi liczne wykłady, wystąpienia i prezentacje, zarówno w języku polskim i angielskim, w kraju jak i za granicą (między innymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Finlandii).

Jest certyfikowaną trenerką metody Points of You™, metody MTQ48 oraz metody HeartMath™. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje do wspierania innych w rozwoju, by potrafili lepiej zarządzać, być lepszymi sprzedawcami, czy lepiej współpracować w zespole.