Jak bezpiecznie zorganizować import z Chin?
15.03.2020

Jak bezpiecznie zorganizować import z Chin?

Jeśli import, to dlaczego właśnie z Chin? Najludniejsze państwo świata, w którym żyje ponad 1,4 miliarda osób, to, jak się okazuje, drugi największy eksporter towarów do Polski. Dlaczego?

Gospodarka Chin rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Państwo Środka to największy eksporter na świecie. Polska z Chin importuje już nie tylko odzież, zabawki i elektronikę, ale także niektóre warzywa i owoce! W Polsce, jeszcze przed kilkoma laty panowało przekonanie, że produkty pochodzące z Chin są zawsze niskogatunkowe - nic bardziej mylnego! Na rynku dostępnych jest wiele produktów dobrych jakościowo, dobrze wykonanych, a równocześnie w niskich cenach.

Jakość towarów importowanych z Chin

To, czy sprzedawany przez nas produkt jest dobry jakościowo, zależy w głównej mierze od importera, czyli od nas samych, a konkretnie od naszych wytycznych co do produkcji towarów. Wybierając więc partnera biznesowego w Chinach jest więc oczywiste, że nie można kierować się jedynie ceną oferowanych przez niego produktów, jeśli zależy nam na jakości.

Jakie sa koszty importu z Chin?Jak skalkulować koszty importu z Chin?

Analizując koszty importu, należy zwrócić uwagę, na że nie są one jedynie taksą produktu, ale wypadkową kursu dolara (czy innej waluty, w której dokonana będzie transakcja), kosztów transportu, opłat za usługi celne a także wydatków poniesionych na wydanie certyfikatów i zaświadczeń, które okażą się niezbędne przy sprowadzaniu towarów do Polski.

Jak przygotować się do importu z Chin?

Planowanie biznesu, opierającego się na sprowadzaniu produktów z Chin i rozprowadzaniu ich na polskim rynku wymaga odpowiedniego przygotowania i wnikliwej analizy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy zastanowić się, jaki będzie koszt całkowity importu towarów do Polski oraz jakie dokumenty będą konieczne, aby całość odbywała się zgodnie ze wszystkimi formalnościami i przepisami. Od tego zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia. Dodatkowo sprawdzić należy, czy na wybrany przez nas rodzaj towarów nie ma nałożonych żadnych ograniczeń co do jego importu, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty wymagane są przy imporcie towarów?

Do odprawy celnej niezbędna jest faktura otrzymana od firmy z Chin. Musi ona zawierać adres i dane zarówno eksportera z Chin, jak i importera z Polski, a także datę i numer faktury, nazwę towaru, ilość i cenę pojedynczego przedmiotu. Oprócz tego powinna ona zawierać ogólną wartość w danej walucie, informację o pochodzeniu towaru, warunki dostawy i podpis eksportera z Chin wraz z firmową pieczątką.

Zapraszamy na szkolenie o imporcie z Chin.Jeżeli zdecydujemy się na transport drogą morską, wtedy niezbędny będzie morski list przewozowy.

Kolejnym niezbędnym dokumentem jest specyfikacja towarów (packing list). W tym poświadczeniu zawarta jest waga brutto i netto ładunku oraz inne zestawienie, takie jak liczba transportowanych kartonów.

Dla poszczególnych podtypów towarów wymagane mogą być inne dokumenty, na przykład certyfikaty pochodzenia - potwierdzające miejsce wyprodukowania, tak jak w przypadku ubrań. Wszystkie produkty elektroniczne wymagają natomiast certyfikatów zgodności CE, których dostarczenie leży w obowiązku chińskich dostawców.

Powinnością importera jest sprawdzenie, czy sprowadzane przez niego dobra nie znajdują się na liście CITES.W przeciwnym razie importowanie towarów naruszających międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony przyrody może skutkować konfiskatą towarów i nałożeniem kar na naszą firmę. Importując natomiast ziarna, zboża lub innego rodzaju rośliny czy produkty pochodzenia zwierzęcego, jak skóry, sprawdzić należy, czy nie wymagają one certyfikatu fumigacji, świadczącego o uprzednim poddaniu ich dezynfekcji przy pomocy wysokich temperatur lub bromku metylu. Celem takiego zabiegu jest profilaktyka przed przenoszeniem się zarazków z Chin do Polski.

Jak przygotować do prowadzenia biznesu z firmami chińskimi?

Różnice kulturowe – czy mają znaczenie?

Chcąc prowadzić udane interesy z Chińczykami niezbędnym staje się poznanie, chociaż w stopniu podstawowym, ich kultury. Pozwoli to na zrozumienie poszczególnych zachowań i postaw naszego chińskiego kontrahenta, co jest bardzo istotne w kontekście powodzenia całego biznesu.

W jaki sposób sytuacja polityczna i gospodarcza w Chinach może wpłynąć na biznes?

Chcąc jak najbardziej zminimalizować ryzyko dotyczące importu towarów, a więc stworzyć go bezpieczniejszym, należy zorientować się w sytuacji gospodarczej i politycznej Chin.

Jeżeli w chińskim sektorze, który bezpośrednio, albo pośrednio łączy się z twoją działalnością importową, planowane są duże zmiany, powinieneś zastanowić się, czy nie wpłynie to na wysokość cen produktów, albo ich surowców i czy nie przełoży się to na wysokość poniesionych przez ciebie kosztów.

Jeżeli natomiast fabryka, w której się zaopatrujesz, znajduje się w rejonie zagrożonym klęską żywiołową - warto rozważyć, czy zaopatrzenie się w większą niż zwykle ilość produktów, nie okaże się lepszym rozwiązaniem, niż czekanie na rozwój sytuacji i na przykład - w późniejszym etapie - oczekiwanie na opóźnione w terminach dostawy komponentów.

Jak zorganizowac transport z Chin?Jak sprawdzić chińskiego dostawcę?

Odnalezienie właściwego dostawcy wiązać się będzie z wiarygodnością transakcji, zabezpieczeniem płynności finansowej, a także jakością sprowadzanych przez nas produktów.

Decydując się na konkretnego kontrahenta, nie można opierać się wyłącznie na rozmowach telefonicznych, czy kilku wysłanych i odebranych mailach. Nasz wybór powinien być poparty dokładnym sprawdzeniem wiarygodności firmy, długości jej istnienia na rynku, legalności jej działań i interpretacji przez nią przepisów. Szukając odpowiedniego eksportera warto wyjechać na targi branżowe, jest to miejsce w którym spotkać można wielu dostawców, niekoniecznie podróżując aż do Chin – takie targi odbywają się również w Europie!

Mamy chińskiego dostawcę – co dalej?

Po wyborze odpowiedniego kontrahenta i załatwieniu wszystkich formalności importer powinien mieć możliwość skontrolowania towaru jeszcze przed wysyłką z Chin. Wynająć do tego można specjalną firmę. Pozwoli nam to zminimalizować ryzyko towarowe, a zatem pozbyć się niepotrzebnego stresu związanego z jakością produktów oraz ich zgodnością z zamówieniem. Możemy przy tym zaoszczędzić sporo czasu - gdy wykryjemy jakieś nieprawidłowości nie będziemy musieli czekać, aż towary powrócą z Polski do Chin.

Decydując się na import towarów do Polski, powinnością importera jest dobre przygotowanie się do zawarcia umowy. Nie ma przy tym złotej reguły, jednak jest kilka zasad, o których należy pamiętać wybierając kontrahenta, dobierając produkty, czy firmę transportującą je do Polski

Jeśli chcesz nabyć więcej praktycznej wiedzy, aby móc rozpocząć samodzielny import z Chin lub rozwiązać konkretne problemy dotyczące takiej działalności – zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu:

Bezpieczny import z Chin

Na szkoleniu omówimy m.in.:

  • specyfikę importu z Chin i różnice kulturowe,
  • podstawowe zasady handlu zagranicznego,
  • jak podnieść bezpieczeństwo transakcji importowej.

Szkolenie prowadzi ekspertka w dziedzinie bezpieczeństwa handlu z Chinami a w szczególności importu z Chin, wiarygodności firm chińskich.
Od 2002 roku zajmuje przeprowadzeniem transakcji importowych z Chin, doradztwem w zakresie handlu zagranicznego. Posiada unikalną wiedzę na temat kontroli towarów, którą zdobyła pracując wcześniej w firmie kontrolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu importu z Chin.

ZAPISY I SZCZEGÓŁY SZKOLENIA >>