Jak zarządzać w nowoczesny sposób?
04.01.2021

Kompetencje menedżerskie. Jakie umiejętności powinien posiadać lider XXI wieku?

Szef i lider to słowa, które do niedawna, były używane zamiennie. Oba definiują osobę zajmującą stanowisko menedżerskie, której zadaniem jest kierowanie zespołem pracowniczym, czyli m.in. delegowanie zadań i ich egzekwowanie. Różnica między tymi nazwami tkwi w sposobie wykonywania obowiązków. Zgodnie ze słowami szwedzkiego dyplomaty: przywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska (autor: Dag Hammarskjöld). Dlatego szef to osoba, która zarządza zespołem pracowników z pozycji wyższego stanowiska, które obejmuje, natomiast lider jest ich przywódcą, częścią zespołu, a swój autorytet buduje na zaufaniu. Coraz więcej osób zajmujących stanowiska kierownicze poszukuje odpowiedzi na pytanie: jak zostać prawdziwym liderem i jak budować efektywny zespół? 

Żeby na to odpowiedzieć, musimy wziąć pod uwagę uwarunkowania rynku, które obecnie podporządkowane są pandemii COVID – 19. Dzisiejszy pracownik zmaga się z niepewnością i stresem dotyczącym nie tylko zdrowia swojego i bliskich, ale również stabilnością zatrudnienia, dostępu do dóbr materialnych i możliwością „normalnego” funkcjonowania. Jakie kompetencje zatem powinien mieć menedżer zarządzający zespołem w dobie pandemii? Poniżej znajdziesz nasze zestawienie dotyczące kompetencji menedżerskich pomagających w środowisku VUCA, czyli zmiennym (Volatility), niepewnym (Uncertainty), złożonym (Complexity) i niejednoznacznym (Ambiguity).

Co powinien umieć dobry lider?

1. Komunikacja interpersonalna

Kompetencja, bez której nie wyobrażamy sobie obecnego biznesu zyskała nowe znaczenie w czasie stałej niepewności. W mediach ciągle pojawiają się nowe informacje na temat obostrzeń, naszych praw i obowiązków, a część z tych wiadomości jest niepotwierdzona, a często również nieprawdziwa. Z tego powodu tak ważne jest budowanie poczucia stabilności, a co za tym idzie stałe informowanie pracowników naszego zespołu o aktualnej sytuacji firmy i przewidywaniach na przyszłość. Dlatego tak ważna jest umiejętność aktywnego słuchania i dostosowania sposobu komunikowania się do odbiorcy. Na rynku szkoleniowym obserwujemy wzrost zainteresowania w obszarze: szkolenia zarządzanie zespołem, których motywem przewodnim jest odpowiedź na pytanie: jak komunikować się z zespołem?

2. Empatia

Empatia definiowana jest jako zdolność dostrzegania uczuć innych osób, patrzenia na sytuację z ich perspektywy i przyjęcia ich sposobu myślenia. Jest to niezwykle ważna umiejętność w kontekście budowania zaufania w grupie, relacji w zespole, a także autorytetu jako zaangażowanego i wspierającego lidera. Kursy menedżerskie oferują wzmacnianie empatii jako skutecznego narzędzia do zarządzania zespołem. Jest to klucz do poznania potrzeb naszych pracowników, rozumienia ich postaw i reakcji. Menedżer pełni rolę nie tylko osoby zarządzającej pracownikami, ale również pośrednika między stronami: biznes – pracownik, co generuje konieczność przyjęcia różnych ról, m.in. mentora, mediatora, nauczyciela. Empatia jest kluczem do nawiązania owocnej, opartej na szacunku i zaufaniu współpracy.

Jakie kompetencje ma dobry lider?

3. Odwaga biznesowa

Rola menadżera zawsze wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji biznesowych, które dotyczą m.in. personelu, procedur czy produktów. Obecnie są to często zupełnie nowe wyzwania, których celem nie jest wzrost zysków czy prestiżu firmy, a jej utrzymanie się na rynku. Dlatego wymaga się, że menadżer zarządzający personelem będzie umiał wnikliwie analizować dane, monitorować sytuację rynkową i podejmować decyzje najkorzystniejsze z punktu widzenia firmy. I tutaj pojawia się kompetencja nazywana odwagą biznesową, która odpowiada za dążenie do celu w obliczu ryzyka i przeciwności losu. Nie oznacza to braku strachu, a działanie mimo jego występowania. Dzięki odwadze menedżer może zachować pozytywne nastawienie i aktywnie działać, mimo silnej niepewności, która stała się naszą codziennością. Dlatego też to jedna z kompetencji, która jest obecnie szczególnie ważna. Na szczęście można ją wzmacniać i trenować. Kursy menadżerskie oferujące pracę nad odwagą biznesową opierają się przede wszystkim na wzroście świadomości, umiejętności radzenia sobie ze stresem, a także kreatywności i myślenia poza schematami.

4. Umiejętność zarządzania sobą w zmianie i przeprowadzania przez nią zespołu

Kiedyś szkolenia z zarządzania zespołem w obliczu zmian często dotyczyły sytuacji, gdy firma zmieniała swoje procedury, struktury czy kierownictwo. Odbywało się to nierzadko w takich sytuacjach jak fuzje, zmiany personalne na poziomie wyższego kierownictwa czy zmiana kierunku strategicznego działania organizacji. Obecnie każda firma mierzy się ze zmianą, która wynika z wpływu pandemii na każdy aspekt życia, w tym pracy. Wiele firm musiało zmienić formę pracy ze stacjonarnej na zdalną, a komunikację ze spotkań osobistych na wideo rozmowy. Oprócz tego wiele firm, w tym oferujące sprzedaż detaliczną czy usługi, odnotowało ogromne straty, które wymusiły reorganizację w ramach zasobów personalnych i dóbr, oferowanych produktów i usług oraz sposobu pracy. Na rynku znajdziemy szkolenia kierownicze, które odpowiadają na pytanie, dzisiaj szczególnie istotne: w jaki sposób przeprowadzać zmiany w organizacji, aby utrzymać zaangażowanie pracowników oraz jak wspierać pracowników w adaptacji do tych zmian.

5. Efektywna praca zdalna

Zarządzanie ludźmi to nie tylko kierowanie pracą zespołu, motywowanie i budowanie zaangażowania członków zespołu. Jest to również osobowość, kompetencje i umiejętności menedżerskie. Na długiej liście zdolności osobistych, które są niezbędne do efektywnego wykonywania zadań menagera jest między innymi umiejętna organizacja czasu pracy. Jest to szczególnie trudne w kontekście home office, gdzie obowiązki pracownicze łączymy z życiem prywatnym – czyli też domownikami pracującymi lub uczącymi się również w formie zdalnej. Techniki organizacji i zarządzania sobą w czasie, znajomość rozpraszaczy podczas pracy z domu, dobre praktyki dotyczące organizacji miejsce pracy i narzędzi do wsparcia to tylko część elementów wspierających pracowników w efektywnej pracy z domu.

Dobry menedżer powinien być empatyczny i wspierający.

Stanowisko menedżerskie wymaga wielu umiejętności zarówno w zakresie zarządzania zespołem pracowników jak i w ramach rozwoju osobistego, ale przede wszystkim wymaga ich stałego doskonalenia. Nie bez przyczyny jako drugą najważniejszą kompetencję pracowniczą na rok 2025 określono aktywne uczenie się oraz znajomość strategii uczenia się (źródło: The Future of Jobs 2020, World Economic Forum). Obecna sytuacja uwidacznia dlaczego rynek wymusza na firmach, a co za tym idzie na menedżerach, stałe doskonalenie. Dlatego każda osoba odpowiedzialna za zespół, która walczy o swoją pozycję wśród konkurencji, powinna stale podnosić kompetencje. W tym momencie szczególnie ważne są: komunikacja interpersonalna, empatia, odwaga biznesowa, umiejętność radzenia sobie ze zmianą i przeprowadzania zespołu przez nią, a także organizacja pracy podczas home office.

Jeżeli chcesz podnieść swoje zdolności menedżerskie serdecznie zapraszamy na szkolenia, które są odpowiedzią na wymagania stawiane dzisiaj kadrze zarządzającej:

 • Zarządzanie zespołem - warsztaty doskonalenia umiejętności menedżerskich
  Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu zarządzania zespołem, w tym budowania autorytetu, skutecznego delegowania zadań oraz motywowania zespołu do osiągania założonych celów biznesowych w duchu współpracy zespołowej.
   
 • Jak przeprowadzić zespół przez zmianę
  Warsztat opiera się na nauce efektywnego wykorzystanie wewnętrznych zasobów oraz utrzymania pożądanego poziomu zaangażowania pracowników oraz trenowania elastyczności w odpowiedzi na zmiany narzucone lub pojawiające się nagle. 
   
 • Jak budować zaangażowanie pracowników w czasie pandemii i nie tylko
  Po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzą o czynnikach, które wpływają na zaangażowanie zespołu oraz sposobach skutecznego pobudzania pracowników do działania.
   
 • Zarządzanie zespołem w pracy zdalnej
  Jest to szkolenie, które dostarcza konkretnych narzędzi do zarządzania zespołem, który pracuje zdalnie, m.in.: jak zorganizować pracę zdalną, jak dobrać odpowiednie narzędzia wspierające pracę zespołu w trybie home office, jak poprawić komunikację z pracownikami w pracy zdalnej.
   
 • Komunikacja interpersonalna
  Adresatami warsztatu są nie tylko menedżerowie, ale wszystkie osoby dążące do usprawnienia komunikacji poprzez rozpoznanie stylu komunikacji drugiej strony i budowanie adekwatnego dialogu, a także budowanie jasnych i czytelnych komunikatów w sytuacjach codziennych, ale przede wszystkim również w sytuacjach konfliktowych i stresujących.
   
 • Efektywność własna w pracy zdalnej, czyli jak pracować z domu i „nie zwariować”
  Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które poszukują wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego planowania własnej pracy, wdrożenia działań zwiększających wydajność oraz radzenia sobie ze stresem i rozpraszaczami.