Zapraszamy na szkolenia z ochrony danych osobowych.
26.01.2022

Dzień Ochrony Danych Osobowych: QUIZ na temat przepisów dotyczących RODO

28.01.2022 r., już po raz XVI, obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji Urząd Ochrony Danych Osobowych realizuje różnego rodzaju akcje promujące w społeczeństwie wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych oraz prywatności. J.G.Training także włącza się w obchody. Przygotowaliśmy dla Państwa quiz na temat przepisów dotyczących RODO. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy!


1. RODO stosuje się, gdy:

 1. Twoja firma przetwarza dane osobowe i ma siedzibę w UE, bez względu na to, gdzie faktycznie dochodzi do przetwarzania danych.
 2. Twoja firma ma siedzibę poza UE, ale przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.
 3. Twoja firma przetwarza dane osobowe i ma siedzibę w UE, a przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko na terytorium Unii Europejskiej.

2. RODO nie stosuje się, gdy:

 1. Osoba, której dane dotyczą, nie żyje.
 2. Osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa pobytu na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Dane są przetwarzane w celach niezwiązanych z działalnością handlową, np. przez fundacje lub stowarzyszenie.

3. Wskaż informacje, które nie stanowią danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko oraz adres osoby prowadzącej działalność gospodarczą, której dane znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe (np. służbowy adres mailowy).
 3. Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania bohatera powieści obyczajowej będącej fikcją literacką.

4. Wskaż, które informacje stanowią szczególną kategorię danych zgodnie z RODO:

 1. Informacja o stanie konta bankowego klienta banku, osoby fizycznej
 2. Numer PESEL
 3. Informacja o grupie inwalidzkiej

5. Firma nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych, jeśli:

 1. Zbiera małą ilość kategorii danych osobowych o osobach fizycznych.
 2. Zatrudnia małą liczbę pracowników i ma niskie obroty.
 3. Przetwarza dane osobowe na małą skalę.

6. RODO wymaga stosowania szczególnych wymagań przy przekazywaniu danych osobowych:

 1. Poza terytorium Unii Europejskiej.
 2. Poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Do państw, które nie należą do OBWE.

7. Klauzula informacyjna RODO powinna zostać przekazana:

 1. W chwili zbierania danych osobowych.
 2. Po udostępnieniu danych osobowych.
 3. Na żądanie osoby, której dane dotyczą.

8. Kontrolujący z Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie mają prawa do:

 1. Wejścia na teren firmy, która przetwarza dane osobowe.
 2. Przesłuchiwania pracowników kontrolowanej firmy.
 3. Wstrzymania urlopu inspektora ochrony danych w firmie, w której obywa się kontrola.

Poniżej podajemy poprawne odpowiedzi. Jeśli miałeś problem z niektórymi pytaniami, zapraszamy na SZKOLENIA z RODO, które pozwolą Ci rozwiać wszelkie wątpliwości i uzyskać spokój, że realizowane przez Ciebie procedury są zgodne z prawem.

ODPOWIEDZI: 1a, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA