Jakie zmiany w prawie budowalnym w 2022 roku?
08.08.2022

Nowelizacja Prawa budowlanego 2022. Cyfrowa książka obiektu budowlanego i inne zmiany

Elektronizacja wszystkich obszarów życia jest dziś już standardem. Coraz więcej spraw, także urzędowych, możemy załatwić, korzystając z Internetu. Obecnie przyszedł czas na Prawo budowlane. Najnowsze zmiany w tej ustawie nakierowane są na usprawnienie procedur dzięki cyfryzacji.

W artykule przeczytasz m.in:

 • Kiedy wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego 2022?
 • Od kiedy zacznie obowiązywać cyfrowa (elektroniczna) książka obiektu budowlanego?
 • Jaki jest cel nowelizacji?
 • Jakie zmiany czekają nas w Prawie budowlanym w 2022 roku?

NAJNOWSZĄ WIEDZĘ O ZMIANACH W PRAWIE BUDOWLANYM 2022 UZYSKASZ NA SZKOLENIU:

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego
i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)
– warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>

 

Nowelizacja Prawa budowlanego – najważniejsze terminy

Nowelizacja Prawa budowlanego (czyli w pełnym brzmieniu: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) została podpisana przez Prezydenta RP 20 lipca 2022 r. W Dzienniku Ustaw opublikowano ją 26 lipca 2022 r., a więc nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2022 r. (po 14 dniach od ogłoszenia).

Czy to oznacza, że już w sierpniu należy korzystać z cyfrowej (elektronicznej) książki obiektu budowlanego? Nie, ponieważ część przepisów ma ustalone odrębne daty wejścia w życie.

Jak prowadzić cyfrową książkę obiektu budowlanego?Chodzi o następujące artykuły:

 • 1 pkt 4 lit. c-g, pkt 10 lit. a, pkt 11 lit. c i d, pkt 15 lit. a, pkt 31, pkt 37 lit. b, pkt 39 i 42-44, art. 4 oraz art. 8 ust. 1 (dot. centralnego rejestru osób posiadających
  uprawnienia budowlane) wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r.
   
 • 1 pkt 1, 3, 17, 19, 21, 22, 26, pkt 27 lit. a i c i pkt 28 oraz art. 5 (dot. m.in. obowiązków kierownika budowy, inwestora, a także dziennika budowy) wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
   
 • 1 pkt 29, 30, 32-34 i pkt 41 lit. b i c oraz art. 6 (dot. m.in książki obiektu budowlanego, kontroli obiektu budowlanego) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Kiedy więc zacznie obowiązywać cyfrowa (elektroniczna) książka obiektu budowlanego? Aplikacja do jej obsługi zostanie wdrożona na początku 2023 r. W okresie przejściowym będzie możliwość prowadzenia dokumentu w dwóch formach: papierowej i elektronicznej. Jednak od 2027 roku wersja elektroniczna książki obiektu budowlanego będzie jedyną obowiązującą.

Cel nowelizacji Prawa budowlanego 

Nadrzędnym celem nowelizacji Prawa budowlanego w 2022 roku jest cyfryzacja procesu budowlanego. Pierwsze kroki do jego realizacji zostały już poczynione, a obecne zmiany są kolejnym kamieniem milowym w tym zakresie.

Według słów Piotra Ucińskiego, wiceministra rozwoju i technologii, najnowsze zmiany oznaczają, że proces inwestycyjno-budowlany będzie realizowany w sposób bardziej komfortowy dla inwestorów i bardziej skuteczny dla organów nadzoru budowlanego

Od kiedy cyfrowa książka obiektu budowlanego?Jakie zmiany w Prawie budowlanym 2022?

Najważniejsze zmiany, które czekają nas po nowelizacji Prawa budowlanego, to w zasadzie pakiet cyfrowych narzędzi, które mają usprawnić proces budowlany. Poniżej omawiamy poszczególne nowe narzędzia.

 • Dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB)

Dziennik budowy to kluczowy dokument towarzyszący różnego rodzaju budowom. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Inwestor powinien założyć go jeszcze przed rozpoczęciem robót. Kto ma obowiązek dokonywać wpisów w dzienniku budowy?

 • inwestor,
 • kierownik budowy,
 • projektant,
 • inspektor nadzoru budowlanego,
 • kierownik robót budowlanych,
 • osoby wykonujące czynności geodezyjne,
 • pracownicy organu nadzoru budowlanego,
 • pracownicy kontrolni.

Obecnie dziennik budowy prowadzony jest w formie tradycyjnej, jednak nowelizacja Prawa budowlanego wprowadza system EDB, czyli elektroniczny dziennik budowy. Pozwoli on wygodnie dokonywać wpisów online, a także występować w ten sposób o wydanie dziennika i składać go wraz z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. Za prace nad systemem odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Od kiedy należy korzystać z elektronicznego dziennika budowy? Obowiązek przejścia na wersję cyfrową powstanie od 2030 roku. Od kiedy należy korzystać z elektronicznego dziennika budowy? Obowiązek przejścia na wersję cyfrową powstanie od 2030 roku. Do tego czasu inwestorzy mogą wybrać jedną z form – tradycyjną lub elektroniczną.

 • Książka obiektu budowlanego w postaci elektronicznej

Cyfrowa książka obiektu budowlanego będzie aplikacją, w której właściciele lub zarządcy obiektu będą na bieżąco zamieszczali:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinie techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczące obiektu budowlanego.

Za przygotowanie aplikacji do cyfrowej obsługi książki obiektu budowlanego odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Przypomnijmy, że od 2027 roku każdy właściciel lub zarządca obiektu będzie zobowiązany do prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) wyłącznie w wersji elektronicznej.

 • Elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system eCRUB)

Kolejnym narzędziem wprowadzanym przez nowelizację Prawa budowlanego jest system e-CRUB. Ma on usprawnić prowadzenie dotychczasowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Poprzez specjalnie przeznaczone do tego formularze dane każdej z osób, która otrzyma stosowne kwalifikacje zawodowe, mają być przekazywane do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce inwestorzy będą mieli możliwość szybkiej weryfikacji kwalifikacji i uprawnień inżynierów czy projektantów.

 • Portal e-Budownictwo

Ostatnim narzędziem, którego celem jest uproszczenie procedur i podwyższenie standardu obsługi zainteresowanych, jest portal e-Budownictwo. Obecnie portal funkcjonuje pod adresem e-budownictwo.gunb.gov.pl. Można dzięki niemu szybko i prosto załatwić wiele spraw związanych z budową. Daje on możliwość skorzystania z podpowiedzi i instrukcji przy wypełnianiu wniosku, bezkosztowego załatwiania wielu spraw, uniknięcia kolejek w urzędzie i na poczcie.

W rozbudowanym portalu e-Budownictwo ma zostać powiększony katalog wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym możliwych do załatwienia online.

Od kiedy elektroniczny dziennik budowy?Cyfrowa czy elektroniczna książka obiektu budowlanego?

Warto na koniec przytoczyć słowo wyjaśnienia na temat nomenklatury związanej z cyfrową/elektroniczną książką obiektu budowlanego. Choć dość powszechnie przyjęła się nazwa elektroniczna książka obiektu budowlanego, to w ustawie określona jest jako cyfrowa książka obiektu budowlanego.

Z czego wynika różnica? Jest to efekt poprawek zgłoszonych do nowelizacji przez Senat RP. Zmiana uzasadniona została tym, że nazwa „elektroniczna książka obiektu budowlanego” od dawna funkcjonuje na rynku jako odpłatny produkt oferowany przez jedną z firm.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego – jak się przygotować?

Cyfrowa (elektroniczna) książka obiektu budowlanego to jedna z najszerzej komentowanych zmian przewidzianych przez nowelizację Prawa budowlanego. Rzeczywiście, to istotna zmiana – jednak głównie na poziomie świadomości użytkowników. Samo bowiem wypełnianie nie będzie procesem drastycznie różnym od uzupełniania tradycyjnej książki obiektu budowlanego. Mimo to warto odpowiednio się do tego przygotować, by mieć pewność, że zmiana formy prowadzenia książki nie wpłynie na jakość zawartych w niej informacji.

Cyfrowa książka obiektu budowlanego to krok w dobrym kierunku – ograniczy koszty, korzystnie wpłynie na środowisko poprzez ograniczenie ilości zużywanego papieru. Zapraszamy na szkolenie, na którym powiemy, jak wypełniać cyfrową książkę obiektu budowlanego, a także poruszymy pozostałe zmiany wynikające z nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego
i prowadzenie książki obiektu budowlanego (w tym w wersji elektronicznej)
– warsztaty z uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r.

SZCZEGÓŁY I ZAPISY >>