Ślad węglowy – co to jest, jak go obliczyć w firmie i dlaczego to takie ważne?
04.10.2022

Ślad węglowy – co to jest, jak go obliczyć w firmie i dlaczego to takie ważne?

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) to pojęcie, które zyskuje w ostatnim czasie dużą popularność. Pojawia się w kontekście ekologii i ochrony środowiska. Obliczają go osoby prywatne, a także firmy. Jak to zrobić i przede wszystkim po co? Dowiesz się z poniższego artykułu.

Zapraszamy na szkolenie z obliczania śladu węglowego w firmie.Ślad węglowy – co to jest?

Ślad węglowy jest to suma wypuszczonych gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, grupę lub firmę. Podaje się go zwykle w tonach emitowanych w ciągu roku.

O czym więc mówi ślad węglowy? Najprościej ujmując o tym, jaki jest wpływ danej jednostki na klimat naszej planety. Jest to termin stosowany na całym świecie, dzięki czemu możliwe jest porównanie wpływu na środowisko naturalne poszczególnych osób, grup czy organizacji.

Kto musi liczyć ślad węglowy?

Pojęcie śladu węglowego powstało na początku lat dwutysięcznych. Wprowadziła go w swojej kampanii społecznej brytyjska firma paliwowa BP. Miało na celu zwrócenie uwagi prywatnych osób na ich wpływ na środowisko naturalne. Za negatywne zjawiska ekologiczne obwiniano bowiem zwykle przemysł i duże firmy. Tym razem zadano pytanie, jakie znaczenie dla klimatu ma jednostka.

Obecnie w Internecie można znaleźć kalkulatory śladu węglowego, które pokazują wpływ na środowisko każdego, kto udzieli odpowiedzi na szereg pytań.

Również firmy i instytucje mogą obliczyć, jaki ślad węglowy emitują, a także jaki ślad węglowy emituje wytwarzanie konkretnego produktu czy usługi. Odpowiedzialne społecznie firmy robią to i korzystają z danych, by ograniczyć negatywny wpływ swojej działalności na środowisko.

Jak obliczyć ślad węglowy firmy?

O ile ślad węglowy indywidualnej osoby da się obliczyć, czy też oszacować, na podstawie odpowiedzi na szereg pytań, o tyle w przypadku przedsiębiorstw jest to dużo bardziej skomplikowane. Każda organizacja działa w specyficzny sposób, stosuje unikalne procesy, ma własną strukturę. Nie istnieje więc uniwersalny kalkulator – jak w przypadku osób indywidualnych – który „przeliczy” każdą firmę w ten sam sposób. Właściwe kalkulowanie śladu węglowego powinno brać pod uwagę unikalną specyfikę danej firmy.

Mimo to istnieją metodologie, które z założenia mają ujednolicić i uspójnić sposób liczenia śladu węglowego.

  • Jedną z najpopularniejszych w Polsce jest „Publicly Available Specification 2050” (PAS 2050), czyli metoda obliczania emisji gazów cieplarnianych podczas cyklu życia produktów i usług.
  • Nieco nowsza jest norma ISO 14067:2013. Jest to norma międzynarodowa, która oprócz sposobu obliczania śladu węglowego, obejmuje także wytyczne dotyczące raportowania i udostępniania wyników.
  • W standardach międzynarodowych powstały także metodologie dostosowane do poszczególnych branż, ich specyfiki i wyjątkowych uwarunkowań.

Jak obliczyć ślad węglowy?Na rynku funkcjonują firmy, które specjalizują się w tego typu działalności – zbierają wszystkie niezbędne dane i informacje, by następnie przygotować szczegółowy raport na temat śladu węglowego danego przedsiębiorstwa czy pojedynczego produktu. Decydując się na tego rodzaju usługi, firma musi być jednak gotowa na stosunkowo duży wydatek.

Niekiedy zewnętrzna pomoc w tym zakresie nie jest jednak potrzebna czy wskazana, a odpowiedni dział w firmie może sam zająć się obliczeniem śladu węglowego. By zrobić to poprawnie warto w pierwszej kolejności skorzystać ze szkoleń omawiających tę tematykę. W J.G.Training zapraszamy na szkolenie:

Ślad węglowy organizacji i produktu.
Analiza śladu węglowego
- szkolenie wprowadzające z warsztatami obliczeniowymi.

Sprawdź szczegóły >>

Po co liczyć ślad węglowy?

Światowy przemysł ma ogromny wpływ na stan środowiska naturalnego na Ziemi. Refleksyjne podejście do tego tematu pozwala minimalizować negatywne skutki prowadzenia biznesu.

Dostrzegają to firmy na całym świecie, które w swoich praktykach na co dzień operują pojęciem śladu węglowego. Wartość tę zamieszcza się często na przykład w dokumentach przetargowych i ma ona wpływ na wybór kontrahenta do współpracy. Niekiedy jest to nawet kryterium istotniejsze niż cena. Ślad węglowy ma także znaczenie przy decyzjach o różnego rodzaju dofinansowaniach, o które starają się biznesy.

Polskie firmy, chcąc wejść na rynek zagraniczny, również muszą więc obliczać ślad węglowy swojej działalności lub produktu. Ta sytuacja dotyczy więc głównie dużych przedsiębiorstw, choć nie tylko. Co jeszcze zachęca firmy do obliczenia swojego śladu węglowego?

Poza bezpośrednim obowiązkiem podawania śladu węglowego przy nawiązywaniu współpracy biznesowej, obliczanie go ma także duży wpływ na wizerunek firmy. Dostrzegają to zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i średnie oraz małe firmy. Te, które w raportach zrównoważonego rozwoju operują swoim śladem węglowym, podają publicznie jego wartości i przedstawiają działania realizowane w celu jego minimalizacji, uznawane są za społecznie odpowiedzialne. Doceniają to zarówno konsumenci, jak i organizacje, takie jak Carbon Disclosure Project (CDP), które same zwracają się do firm z zapytaniami o ślad węglowy. Jeśli firma nie udzieli odpowiedzi, publikują tę informację, co jednoznacznie negatywnie odbija się na jej wizerunku.

Warto zauważyć, że obliczenie śladu węglowego i wyciągnięcie z kalkulacji właściwych wniosków, pozwala nie tylko zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, lecz także obniżyć koszty prowadzania działalności. Dzięki wdrożeniu odpowiednich procedur, firma może:

  • uzyskać znaczny wzrost efektywności energetycznej,
  • zredukować koszty paliwa,
  • zmniejszyć wydatki na podróże, materiały biurowe czy surowce,
  • usprawnić stosowane procedury, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do szeroko pojętego rozwoju i wzrostu pozycji na rynku.

Czym jest ślad węglowy firmy?Ślad węglowy – rosnący eko-trend

Choć w Polsce nie funkcjonuje (jeszcze) powszechny obowiązek obliczania śladu węglowego firmy czy jej produktów, to w dzisiejszych czasach często wymusza to rynek. Duże firmy międzynarodowe wymagają od swoich partnerów podania śladu węglowego dostarczanych produktów. Im jest on niższy, tym szansa na owocną współpracę większa.

Poza tym projekty pierwszych przepisów obligujących przedsiębiorców do przedstawiania śladu węglowego w różnym zakresie (np. obowiązek liczenia śladu węglowego dla nowopowstałych budynków od 2030 r.) stopniowo wchodzą w życie. Można przewidywać, że będzie ich coraz więcej.

Kolejne firmy decydują się jednak na obliczanie śladu węglowego nie tylko ze względu na wymogi rynkowe. Widzą w tym możliwość zaznaczenia swojej społecznej odpowiedzialności w biznesie. Trend ten rośnie i dotyka także mniejszych firm, co wspiera zrównoważony rozwój i korzystnie oddziałuje na środowisko naturalne.

Zapraszamy na szkolenia,
które pozwolą uzyskać wiedzę dotyczącą metodologii obliczania śladu węglowego dla biznesu.

Więcej informacji >>