Zapraszamy na szkolenie z cyberbezpieczeństwa w urzędzie.
07.06.2023

Cyberbezpieczeństwo w urzędzie – jak skutecznie chronić dane i sprawnie identyfikować zagrożenia

W dzisiejszej cyfrowej erze, kiedy praktycznie wszystkie sfery życia są zależne od technologii, cyberbezpieczeństwo stało się jednym z ważniejszych wyzwań dla firm i instytucji publicznych. Znaczenie tych zagadnień dostrzegają także rządzący, którzy planują nowelizację ustawy o cyberbezpieczeństwie. Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Rząd 7 czerwca 2023 r. i obecnie czeka na dalsze prace legislacyjne.

Przeczytaj, jak skutecznie chronić dane i sprawnie identyfikować zagrożenia cyfrowe w urzędzie.

Dobre praktyki dla cyberbezpieczeństwa w urzędzie

Wrażliwe dane i informacje przechowywane przez instytucje publiczne są podatne na liczne zagrożenia, takie jak ataki hakerskie, kradzież tożsamości czy naruszenie prywatności. Aby skutecznie chronić te dane, urzędy muszą wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia oraz być w stanie identyfikować potencjalne zagrożenia i reagować na nie.

Eksperci określają szereg dobrych praktyk w zakresie formalnym, technicznym i organizacyjnym, które pomogą zapewnić cyberbezpieczeństwo w urzędzie.

Cyberbezpieczeństwo powinno być priorytetem dla instytucji publicznych.

Zdefiniuj politykę bezpieczeństwa

Pierwszym krokiem w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w urzędzie jest opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa. Powinna ona określać zasady, procedury i wytyczne dotyczące ochrony danych i informacji, w tym m.in.: wymagane zabezpieczenia, zarządzanie hasłami, ograniczenia dostępu oraz monitorowanie i audytowanie systemów informatycznych.

Polityka bezpieczeństwa powinna być jasna i zrozumiała dla wszystkich pracowników oraz regularnie aktualizowana w odpowiedzi na zmieniające się zagrożenia.

Edukuj pracowników

Największym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa w urzędzie są często błędy ludzkie. Dlatego ważne jest, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem.

Kadra powinna być edukowana m.in. na temat:

  • podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych,
  • rozpoznawania phishingu (oszustw opartych o wiadomości e-mail lub SMS),
  • używania silnych haseł,
  • raportowania podejrzanej aktywności.

Regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa i budowanie świadomości pracowników są kluczowe dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w urzędzie.

Wdrażaj mocne zabezpieczenia

Urządzenia i systemy informatyczne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed atakami zewnętrznymi. Wdrożenie silnego firewalla, systemów antywirusowych i antymalware'owych to działania niezbędne do zapewnienia podstawowego poziomu ochrony.

Należy ponadto regularnie aktualizować oprogramowanie, aby pracownicy korzystali z najnowszych poprawek i zabezpieczeń. Ważne jest również stosowanie zasady minimalnego przywileju – każdy użytkownik powinien mieć tylko te uprawnienia, które są mu niezbędne do wykonywania swoich obowiązków.

Ochrona danych i informacji w urzędzie jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna.

Monitoruj aktywność systemu

Systemy informatyczne urzędu powinny być na bieżąco monitorowane w celu wczesnego wykrywania i reagowania na potencjalne zagrożenia. Wdrożenie systemów monitorujących ruch sieciowy, logów zdarzeń oraz analizy anomalii może pomóc w identyfikacji podejrzanej aktywności.

W przypadku wykrycia niepokojącego incydentu należy wdrożyć procedury reagowania, które określają, jak postępować w przypadku ataku, kradzieży danych czy naruszenia bezpieczeństwa.

Twórz kopie zapasowe danych

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych jest kluczowym elementem strategii ochrony danych w urzędzie. Kopie powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu i cyklicznie testowane, aby upewnić się, że są sprawne i możliwe do przywrócenia w przypadku utraty danych.

Odpowiednie procedury tworzenia kopii zapasowych powinny być dokumentowane i przestrzegane przez wszystkich pracowników.

Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w urzędzie?

Bezpieczeństwo danych powinno być priorytetem dla wszystkich urzędów. Wprowadzenie skutecznych środków zabezpieczających jest niezbędne dla ochrony danych i informacji przed zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem, które dziś stają się coraz bardziej powszechne.

Urzędy mogą jednak łatwo zminimalizować ryzyko ataków hakerskich, kradzieży danych czy naruszeń prywatności pod warunkiem wdrożenia odpowiednich działań: polityki bezpieczeństwa, edukacji pracowników, mocnych zabezpieczeń, monitoringu aktywności systemu czy regularnego tworzenia kopii zapasowych danych.

Aby środki te były skuteczne, niezbędne jest regularne ich aktualizowanie i dostosowywanie do zmieniających się zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Kompleksową i aktualną wiedzę na ten temat uzyskasz na szkoleniu:

Cyberbezpieczeństwo w urzędzie.
Ochrona danych i informacji – jak identyfikować zagrożenia i wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia