Jak korzystać z AI przy rekrutacji pracowników?
07.02.2024

AI w rekrutacji – jak sztuczna inteligencja analizuje CV kandydatów

Sztuczna inteligencja może wspierać różne etapy procesu rekrutacyjnego, na przykład weryfikowanie i przesiewanie CV kandydatów. A to tylko jedno z wielu zastosowań najnowszych technologii w obszarze HR. Przeczytaj, jak jeszcze można wykorzystywać AI w rekrutacji.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • w jaki sposób wykorzystać sztuczną inteligencję do weryfikacji CV,
  • jak sztuczna inteligencja usprawnia zarządzanie rekrutacją,
  • jakie są szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem AI w HR.

AI w rekrutacji jako narzędzie do weryfikacji CV

Automatyzacja rekrutacji za pomocą sztucznej inteligencji to w ostatnim czasie popularny temat. Algorytmy AI pozwalają na przetwarzanie i analizę dużych ilości danych związanych z kandydatami, co może przyspieszyć podejmowanie decyzji rekrutacyjnych. 

Weryfikacja treści CV z wykorzystaniem AI obejmuje co najmniej kilka elementów.

Algorytmy AI przeprowadzają analizę treści aplikacji potrafią wykrywać kluczowe frazy, kwalifikacje, umiejętności, które są istotne dla konkretnej oferty pracy. Sprawdzają też strukturę CV i jego czytelność. Sztuczna inteligencja jest w stanie stworzyć profil idealnego kandydata na dane stanowisko i dokonywać oceny aplikacji. Identyfikuje najważniejsze z punktu widzenia oferty kwalifikacje i porównuje zawartość CV z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu. W ten sposób następuje automatyczna analiza zgodności CV z opisem stanowiska i znajdowanie kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonych wymagań.


Jeśli chcesz poznać praktyczne sposoby na weryfikację CV przy użyciu AI
oraz inne metody usprawniania pracy w HR, sprawdź nasze szkolenie:

AI w rekrutacji – jak wykorzystać sztuczną inteligencję w obszarze HR, szkolenie praktyczne
> SZCZEGÓŁY I TERMINY <


Jak wykorzystać AI w HR?Weryfikacja CV za pomocą sztucznej inteligencji może być szczególnie przydatna w przypadku rekrutacji z dużą liczbą zgłoszeń. AI w rekrutacji umożliwia bowiem sprawne tworzenie baz danych kandydatów i porównywanie ich ze sobą. Filtrowanie aplikacji przez algorytmy pozwala na optymalizację procesu rekrutacyjnego i jego znaczne przyspieszenie. Sztuczna inteligencja w HR jest w stanie przetworzyć ogromne ilości danych szybciej niż człowiek. Znacznie skraca to etap wstępnej selekcji i oszczędza czas w porównaniu do nakładu pracy, który jest potrzebny przy ręcznym przeglądaniu wielu zgłoszeń.

Technologia AI w rekrutacji jest w stanie przejrzeć dużą liczbę CV w krótkim czasie i dostarczyć wstępną listę kandydatów, którzy spełniają wymagania na dane stanowisko. Dzięki temu rekruterzy mogą skupić się na potencjalnie najlepszych aplikacjach. Umożliwia im to również skoncentrowanie się na bardziej zaawansowanych etapach procesu rekrutacyjnego, takich jak komunikacja z kandydatami, przeprowadzanie rozmów czy onboarding. Co prawda na każdym z tych etapów wsparcie AI w HR również jest możliwe, jednak wstępna selekcja zgłoszeń przy użyciu metod tradycyjnych jest najdłuższym i najbardziej żmudnym ze wszystkich etapów rekrutacji.

Jak sztuczna inteligencja usprawnia zarządzanie rekrutacją? Zastosowanie AI w HR

Analiza treści CV to nie jedyny sposób na użycie AI w rekrutacji. Sztuczna inteligencja dysponuje sporym potencjałem do usprawniania różnych obszarów HR. Nowoczesne narzędzia oferują wsparcie obejmujące niemalże całość procesu rekrutacyjnego – od desk researchu, tworzenia treści ogłoszeń, sourcing, komunikację z kandydatem, aż po umawianie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, a nawet tworzenie i podpisywanie dokumentów czy onboarding nowego pracownika.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji w HR pozwala na znaczną oszczędność czasu. Przykładowo automatyzacja procesów rekrutacyjnych przez AI może obejmować takie czynności jak:

  • Wyszukiwanie kandydatów

Dzięki analizie danych dostępnych w internecie (np. w mediach społecznościowych czy portalach z ofertami pracy) algorytmy AI są w stanie gromadzić informacje o umiejętnościach, osiągnięciach i doświadczeniu zawodowym kandydatów. Sztuczna inteligencja jest więc narzędziem, które może usprawnić pozyskiwanie danych o rynku pracy.

  • Automatyzacja spotkań rekrutacyjnych

Sztuczną inteligencję da się wykorzystać do harmonogramowania rozmów, zarządzania terminarzem rekrutacyjnym czy udzielania feedbacku po spotkaniu. Z kolei Chat- i Voice-Boty mogą być użyte do komunikacji z kandydatem w czasie rzeczywistym.

  • Wsparcie w tworzeniu treści i dokumentów

Narzędzia AI potrafią wspomóc przygotowanie opisu stanowiska i oferty pracy, a także usprawnić procesy związane z umowami czy tworzeniem i podpisywaniem dokumentów.

Sztuczna inteligencja w HR – szanse i zagrożenia

Największą korzyścią wsparcia AI w HR jest niewątpliwie oszczędność czasu i przyspieszenie poszczególnych etapów rekrutacyjnych. Wsparcie sztucznej inteligencji w rekrutacji wiąże się z automatyzacją różnych procesów, które przy zastosowaniu tradycyjnych metod zwykle są bardzo pracochłonne i zajmują dużą część czasu rekrutera. Jeśli chodzi o wstępne filtrowanie aplikacji kandydatów, najważniejszym czynnikiem będzie tutaj zdolność do analizowania przez AI dużych zbiorów danych. Sztuczna inteligencja w HR ma więc potencjał do oszczędzania zasobów i kosztów pracy.

Wsparcie najnowszych technologii w procesie rekrutacyjnym może budzić jednak pewne obawy i stawiać nowe wyzwania przed pracownikami HR. Jak korzystać ze sztucznej inteligencji w HR?Nie brak głosów wyrażających niepokój, że zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w rekrutacji doprowadzi do spłycenia tego procesu lub niesprawiedliwych wyborów kandydatów. Narzędzia AI, mimo że wciąż są doskonalone, nie dysponują ludzką intuicją, nie zawsze potrafią na przykład zwrócić uwagę na niuanse językowe oraz mogą być podatne na błędy. Bezrefleksyjne używanie AI w rekrutacji, a także przesadne poleganie na algorytmach może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego.

Dlatego tak istotne jest, aby procesy rekrutacyjne wspomagane AI były dobrze zbalansowane, opierały się na odpowiednich zasadach i zachowaniu równowagi między automatyzacją a ludzkim aspektem decyzyjnym. Choć sztuczna inteligencja może być bardzo pomocna, na razie nie jest w stanie w pełni zastąpić czynnika ludzkiego. 

Przy rekrutacji wspomaganej AI nie bez znaczenia pozostają również kwestie związane z ochroną prywatności danych, prawami autorskimi czy RODO, a także potencjalnymi błędami algorytmów. Nie można zapominać o niebezpieczeństwach związanych z tzw. halucynacją AI (gdy sztuczna inteligencja generuje fałszywe lub nierealistyczne dane) czy biasem w rekrutacji (czyli tendencyjnym podejściem do oceny kandydatów). Ważne jest, by używanie sztucznej inteligencji w HR uwzględniało odpowiednie aspekty etyczne i prawne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób odpowiedzialnie i kreatywnie wykorzystywać sztuczną inteligencję w rekrutacji oraz jakie możliwości daje zastosowanie AI w HR, sprawdź nasze szkolenie:

AI w rekrutacji – jak wykorzystać sztuczną inteligencję w obszarze HR, szkolenie praktyczne
> SZCZEGÓŁY I TERMINY <

Na szkoleniu dowiesz się, jak radzić sobie z wyżej wymienionymi wyzwaniami i zyskasz szczegółową wiedzę na temat tego, które elementy procesu rekrutacyjnego i obszarów HR można zautomatyzować i unowocześnić dzięki algorytmom sztucznej inteligencji. Odpowiednie kompetencje dotyczące wykorzystywania narzędzi AI w HR mogą wspomóc nie tylko sprawność procesów rekrutacyjnych w Twojej firmie, ale pozwolą Ci także na zyskanie przewagi w tym obszarze nad konkurencją.