Poznaj przykłady greenwashingu w ESG.
27.05.2024

Greenwashing – przykłady w ESG. Czym jest greenwashing w ESG i jak go unikać w organizacji?

Greenwashing – zamierzony lub nie – może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji wizerunkowych i prawnych dla firmy. Dlatego ważne jest, by osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie, a także za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, miały wiedzę i świadomość, jakich działań w swojej organizacji unikać. Przeczytaj, jakie narzędzia i strategie skutecznie przeciwdziałają greenwashingowi w obszarze ESG.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest greenwashing,
 • jakie są przykłady greenwashingu w ESG,
 • jakie są narzędzia i strategie przeciwdziałania greenwashingowi w obszarze ESG,
 • jak efektywnie przeciwdziałać greenwashingowi w ESG.

Co to jest greenwashing?

Greenwashing to praktyka, która polega między innymi na stosowaniu pozornych działań zmierzających do ochrony środowiska lub społecznie odpowiedzialnych. Firmy wykorzystują ją chociażby po to, aby budować wizerunek bardziej ekologicznych i/lub etycznych organizacji niż są w rzeczywistości. 

Greenwashing wprowadza w błąd konsumentów, inwestorów i społeczeństwo, tworząc fałszywe wrażenie firmy zaangażowanej. Zdemaskowany greenwashing może mieć poważne konsekwencje dla wizerunku firmy oraz zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Zapraszamy na szkolenie z metod unikania greenwashingu w ESG.

Greenwashing w ESG

ESG (Environmental, Social, Governance) to zestaw kryteriów, które służą do mierzenia wpływu społecznego i środowiskowego oraz odpowiedzialnego zarządzania w firmach. Greenwashing często pojawia się w kontekście ESG, ponieważ organizacje starają się kreować pozytywny wizerunek poprzez podkreślanie swojego zaangażowania w kwestie ekologiczne i społeczne – nawet jeśli ich praktyki nie są w pełni zgodne z tym, co deklarują.

Greenwashing w ESG stanowi szczególnie złożone wyzwanie ze względu na rosnące zainteresowanie społeczne i inwestycyjne kwestiami zrównoważonego rozwoju. Firmy, starając się dostosować do tego trendu, często są narażone na ryzyko greenwashingu, gdy ich deklarowane działania nie są zgodne z rzeczywistymi praktykami.

ESG a greenwashing – przykłady
 

 • W kwestiach środowiskowych greenwashing może przejawiać się poprzez nadmierną reklamę drobnych działań ekologicznych, które nie mają istotnego wpływu na redukcję emisji czy na inne formy ochrony przyrody. Przykładowo, firma może akcentować wysiłki w zakresie recyklingu, podczas gdy jednocześnie ignoruje swoje negatywne oddziaływanie na środowisko w procesie produkcji lub transportu.
   
 • W obszarze społecznym greenwashing polega często na promowaniu działalności charytatywnej lub społecznej, która służy jedynie poprawie wizerunku, a nie przynosi rzeczywistej korzyści społeczności czy pracownikom. Przykładem może być firma, która organizuje jednorazowe wydarzenie charytatywne, a jednocześnie realizuje niskiej jakości standardy pracy.
   
 • W zakresie zarządzania greenwashing może obejmować nadmierne podkreślanie wysokich standardów etycznych w firmie, w której w rzeczywistości brakuje rzetelnej kontroli nad decyzjami zarządczymi lub przejrzystości w zakresie korporacyjnych struktur władzy. Organizacje mogą również próbować ukryć negatywne aspekty swojej działalności, np. korupcję czy łamanie praw pracowniczych, poprzez skoncentrowanie uwagi na pozornie pozytywnych aspektach zarządzania.

Co to jest greenwashing w ESG?

Narzędzia i strategie przeciwdziałania greenwashingowi w obszarze ESG

Aby uniknąć ryzyka posądzenia o greenwashing, konieczne jest lepsze zrozumienie zagrożeń związanych z nieuczciwym przedstawianiem działań zrównoważonych przez firmy. Pracownicy mogą nauczyć się skutecznych metod zapobiegania greenwashingowi w obszarze ESG. Dzięki temu będą w stanie lepiej chronić interesy swoich organizacji, inwestorów i społeczeństwa jako całości, wspierając autentyczne praktyki zrównoważonego rozwoju.

Transparentność i uczciwość

Kluczowym elementem w zapobieganiu greenwashingowi jest transparentność. Organizacje powinny dążyć do jasnego komunikowania swoich działań i wyników, unikając przesadnych lub mylących twierdzeń. Uczciwość w prezentowaniu informacji pozwoli uniknąć podejrzeń o manipulację.

Mierzenie i raportowanie wyników

Wdrażanie systemów monitorowania i raportowania wyników z działań ESG (np. precyzyjne obliczanie śladu węglowego produktu i/lub firmy) umożliwia rzetelne ocenianie efektywności podejmowanych działań. Wiarygodne dane i wskaźniki pozwalają firmom udowodnić, że ich zaangażowanie nie jest jedynie pozorne.

Weryfikacja zewnętrzna

Aby potwierdzić autentyczność działań organizacji w obszarze ESG, warto korzystać z usług niezależnych audytorów lub instytucji certyfikujących. Weryfikacja zewnętrzna dodaje wiarygodności i pokazuje zaangażowanie w rzeczywiste zmiany.

Długoterminowe podejście

Firmy powinny dążyć do wdrażania długoterminowych strategii ESG, zamiast skupiać się jedynie na krótkoterminowych działaniach marketingowych. Kontynuacja rozwiązań spójnych z misją i wartościami firmy oraz zaangażowanie na przestrzeni czasu budują wiarygodność i zaufanie.

Edukacja i zaangażowanie pracowników

Pracownicy są kluczowymi uczestnikami w procesie zapobiegania greenwashingowi. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie szkolenia i narzędzia do rozpoznawania nieuczciwych praktyk oraz zachęcać ich do aktywnego udziału w realizacji celów ESG.

Jak efektywnie przeciwdziałać greenwashingowi w ESG? Dowiedz się na szkoleniach

Aby skutecznie realizować strategie przeciwdziałania greenwashingowi w ESG, warto czerpać wiedzę od ekspertów w tym zakresie. W J.G.Training proponujemy szkolenie:

Zapraszamy na szkolenie z metod unikania greenwashingu w ESG.

Kierujemy je do:

 • osób odpowiedzialnych za marketing, PR czy komunikację wewnętrzną i zewnętrzną – w celu zrozumienia, jak unikać praktyk greenwashingu i prowadzić rzetelne działania na rzecz środowiska
 • specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju i osób pracujących w dziedzinach związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak konsultanci ESG czy ekolodzy – w celu identyfikacji praktyk greenwashingu i radzenia sobie z nimi
 • dziennikarzy i pracowników mediów – w celu zdobycia umiejętności rozpoznawania nieuczciwych praktyk w reklamach i komunikatach prasowych oraz efektywnego raportowania na ten temat
 • pracowników organizacji pozarządowych i konsumenckich – w celu lepszego zrozumienia, jakie są praktyki greenwashingu i jak bronić interesów konsumentów

Serdecznie zapraszamy!