Jak zacząć pracę w HR-ach?
02.07.2024

Jak zacząć pracę w HR-ach? Czy to miejsce dla Ciebie?

Praca w dziale HR to zawodowy cel wielu osób. Jeśli Ty także myślisz o rozwoju swojej kariery w tym kierunku, przeczytaj najpierw, jakie obowiązki się z tym wiążą i co zrobić, by zapewnić sobie najlepszy start w tym obszarze. Przedstawiamy poradnik, z którego dowiesz się, czy i jak zacząć pracę w HR-ach.

 HR – co to znaczy? 

HR, czyli Human Resources, to dział w firmie odpowiedzialny za zarządzanie zasobami ludzkimi. W dużych organizacjach HR jest często podzielony na kilka wyspecjalizowanych działów, takich jak rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia i benefity, zarządzanie talentami, employer experience czy employer branding. W mniejszych firmach jedna osoba lub mały zespół może odpowiadać za wszystkie te obszary. 

Zapraszamy na szkolenie dla Specjalistów HR.

Czym zajmuje się specjalista HR?

Kluczowe obowiązki pracowników działu HR obejmują zwykle następujące obszary:

Rekrutacja i selekcja

Dobór właściwej kadry to podstawa sukcesu rynkowego każdej organizacji. Aby było to możliwe, proces rekrutacji i selekcji należy zacząć od postawienia sobie pytania – kogo szukamy? Następnie należy przygotować ogłoszenie, zorganizować jego dystrybucję, wybrać odpowiednich kandydatów z aplikacji. Kolejno trzeba jeszcze przeprowadzić rozmowy selekcyjne, ewentualnie poddać kandydatów testom i… już. Brzmi prosto? Haczyk tkwi w tym, że każde z wymienionych działań jest indywidualnym procesem wpływającym na powodzenie procedury rekrutacji i selekcji.

Tym właśnie zajmują się specjaliści HR, którzy odpowiadają za poszukiwanie, wybór i zatrudnianie odpowiednich kandydatów. Prowadzą rekrutacje oraz rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracownikami, a następnie realizują onboarding, czyli wdrożenie nowej kadry do organizacji. Obecnie osoby pracujące w tym obszarze wspierają się często narzędziami AI dla rekrutacji. 

Szkolenia i rozwój

Dobrze dobrane projekty szkoleniowe, zapewniające realny rozwój pracowników, mają ogromny wpływ na pozycję organizacji. HR-owcy powinni znać narzędzia do planowania efektywnych projektów szkoleniowych, a także do analizy ich skuteczności.

Mają bowiem za zadanie prowadzić efektywną politykę szkoleniową w swojej firmie, organizując programy szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników. Do ich obowiązków należy zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń. 

Specjalista HR powinien stale doskonalić swoje kompetencje.Zarządzanie talentami

Działy zarządzania zasobami ludzkimi powinny także realizować zadania związane z identyfikacją i rozwijaniem talentów pracowników. 

Zasobem każdej organizacji są jej pracownicy: ich doświadczenie, kompetencje, talenty, wiedza. Zróżnicowanie w różnych aspektach takich, jak wiek, płeć, kultura, pochodzenie, status rodzinny czy doświadczenia życiowe, sprawia, że poszczególne osoby potrafią patrzeć na daną sytuację z różnych perspektyw. Dlatego w obszarze HR liczy się także właściwe zarządzanie różnorodnością, które pozwala budować kulturę wolną od dyskryminacji i korzystać z potencjału wszystkich pracowników. 

Wynagrodzenia i benefity

Specjaliści HR opracowują systemy wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych oraz zarządzają nimi. Wyceniają stanowiska w firmie i dbają o równe traktowanie poszczególnych grup w organizacji pod tym względem. 

W skutecznym zarządzaniu wynagrodzeniami i benefitami istotne są kompetencje analityczne. Warto znać sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, które pozwalają raportować działania na podstawie "twardych danych”.

Relacje pracownicze

Komunikacja wewnętrzna w organizacji to wymiana informacji i wiadomości między pracownikami oraz między pracownikami a osobami zarządzającymi. Ma na celu usprawnienie współpracy i osiągnięcie wspólnych celów. Skuteczna komunikacja wewnętrzna buduje zaufanie, zwiększa zaangażowanie pracowników i poprawia efektywność organizacji.

Po stronie działów HR leży dbanie o efektywną komunikację wewnętrzną w organizacji, a często także mediacje i rozwiązywanie konfliktów pomiędzy pracownikami. Specjaliści HR powinni umiejętnie radzić sobie z przejawami mobbingu i odpowiednio na niego reagować.

Idealny pracownik działu HR czyli jaki?

Pracownik działu HR to osoba, która odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu każdej organizacji. Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki, musi posiadać kombinację cech i umiejętności, pozwalającą na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. To z kolei przyczynia się do tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej w firmie.

Kompetencje miękkie HR-owca

Jedną z najważniejszych cech dobrego pracownika HR jest komunikatywność. Chodzi tu z jednej strony o umiejętność jasnego i zrozumiałego przekazywania informacji, z drugiej – o zdolność aktywnego słuchania. 

W pracy HR-owca często dochodzi do sytuacji, w których trzeba zrozumieć punkt widzenia i emocje drugiej osoby, co wymaga empatii – kolejnej nieodzownej cechy osoby na takim stanowisku. Jest to istotne w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu relacji z pracownikami. Empatyczny HR-owiec potrafi lepiej zrozumieć potrzeby i obawy pracowników.

Kolejną ważną umiejętnością jest zdolność do efektywnej organizacji czasu. Pracownicy HR często muszą zarządzać wieloma zadaniami jednocześnie – od rekrutacji, przez organizację szkoleń, po rozwiązywanie bieżących problemów pracowniczych. Efektywne zarządzanie tymi zadaniami usprawnia pracę działów HR. 

Praca w dziale HR jest bardzo dynamiczna.Analityczne myślenie

W działach HR bardzo istotna jest umiejętność analitycznego myślenia. Pracownik musi być w stanie analizować dane i podejmować na ich podstawie decyzje. Przykładowo analiza wyników ankiet pracowniczych może pomóc w identyfikacji obszarów wymagających poprawy w firmie, a analiza danych dotyczących rotacji pracowników może wskazać na potencjalne problemy w zakresie zarządzania talentami.

Prawo pracy w HR

W HR-ach niezbędna jest także znajomość prawa pracy. Specjalista ds. HR musi być na bieżąco z przepisami i regulacjami związanymi z zatrudnieniem, aby zapewnić zgodność działań firmy z obowiązującym prawem. Zrozumienie tych przepisów pozwala na uniknięcie potencjalnych problemów prawnych i zapewnia przestrzeganie praw pracowniczych w organizacji. 

Jak zacząć pracę w HR-ach?

Jeśli opisane powyżej obowiązki są tym, czym chciałbyś zajmować się zawodowo, zastanów się, jak możesz zdobyć lub rozwinąć wspomniane kompetencje. Wiele z nich to cechy i umiejętności, nad którymi możesz pracować i doskonalić je.

Pomocne w znalezieniu pracy w dziale HR mogą być też studia na kierunkach, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia pracy, socjologia czy administracja. Nie jest to jednak warunek konieczny. 

Zamiast studiów możesz wybrać praktyczne kursy i szkolenia z obszaru HR. Pomogą Ci one przygotować się do pracy na stanowisku specjalisty HR. Dzięki nim poznasz także osoby z branży, a wymiana doświadczeń będzie równie cennym doświadczeniem, co sama wiedza. Uzyskane na szkoleniach certyfikaty zwiększą Twoją atrakcyjność na rynku pracy. 

Praktyczne doświadczenie warto zdobywać, realizując staże lub praktyki zawodowe. Wiele firm oferuje programy stażowe, które mogą być świetnym startem kariery. Co więcej, bardzo dobrze wyglądają one w CV – przyszły pracodawca z pewnością doceni taką inicjatywę. 

Postaw również na bezpłatne formy zdobywania wiedzy – webinary, blogi, podcasty oraz wpisy specjalistów na platformach, takich jak LinkedIn, to świetne źródła aktualnych informacji i trendów w HR.

Kiedy zdobędziesz już bazową wiedzę, a być może także pierwsze praktyczne doświadczenie w obszarze HR, wysyłaj CV do potencjalnych pracodawców. Bierz udział w rozmowach kwalifikacyjnych, które pozwolą Ci nabrać branżowego obycia. Powodzenia!

Praca w HR – czy warto?

Praca w dziale HR może być bardzo satysfakcjonująca, ale także wymagająca. Daje możliwość realnego wpływu na rozwój firmy oraz jej pracowników. Jeśli lubisz pracować z ludźmi, masz dobre zdolności organizacyjne i komunikacyjne, a także jesteś gotowy na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności, HR będzie dla Ciebie idealnym miejscem pracy. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu w tej dziedzinie jest stałe uczenie się i adaptowanie do zmieniających się warunków na rynku pracy.

Zapraszamy na szkolenie dla Specjalistów HR.