Pytania i odpowiedzi 21.11.2013 Faktury korygujące w rozliczaniu projektów w ramach POIiŚ

Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ. Faktury korygujące we wnioskach o płatność w ramach PO IiŚ. Czy wykazanie ich we wniosku może pociągać za sobą dodatkowe skutki finansowe dla beneficjenta? Zapisem Zaleceń w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ  któremu warto się przyjrzeć jest sposób postępowania...

Pytania i odpowiedzi 18.11.2013 Rozliczanie zaliczek w projektach w ramach POIiŚ

Korzystanie ze środków zaliczkowych w projektach w ramach PO IiŚ – korzyści i niebezpieczeństwa Jakie korzyści i jakie niebezpieczeństwa płyną z korzystania ze środków zaliczkowych w projektach realizowanych w ramach PO IiŚ? Nie ulega żadnej wątpliwości, iż zaliczkowanie projektów ułatwia beneficjentom ich realizowanie, ponieważ nie muszą angażować...

Pytania i odpowiedzi 05.11.2013 Czy można dysponować towarem nadwyżkowym i niezgłoszonym?

Nasz dostawca dostarczył zamówiony towar, który dotarł do nas na ciężarówce, został odprawiony zgodnie z fakturą dostawcy i bez rewizji dopuszczony do obrotu. Podczas rozładunku w magazynie okazało się, faktyczna ilość dostarczonego towaru nie zgadza się z ilością na fakturze – dostarczono więcej towaru niż jest zafakturowane, w związku z tym również...

Pytania i odpowiedzi 30.10.2013 Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne: czy każda osoba może mieć dostęp do dokumentacji przetargowej w nieograniczonym zakresie? Czy Zamawiający może odmówić przekazania do wglądu ofert konkurencyjnych? Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Oznacza to, że jawna jest dokumentacja takiego...