Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce
14.11.2013
Szkolenie: Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

W kwietniu 2013 dla jednego z naszych klientów zarealizowaliśmy szkolenie na temat Kodeksu postępowania administracyjnego.

W praktyce najwięcej pytań i wątpliwości budziły przepisy dotyczące możliwości zakwestionowania decyzji w trybach nadzwyczajnych, nawet po wykonaniu decyzji – a więc po upływie kilku lat. Spośród przykładów omówionych przez trenera, które wzbudziły największe zainteresowanie, były przykłady dotyczące ustalania właściwości miejscowej (a więc w jakim organie załatwiać sprawę) zgodnie z miejscem zamieszkania zainteresowanej osoby, a nie jej miejscem zameldowania – miejsce zamieszkania to miejscowość, gdzie dana osoba przebywa i ma zamiar stałego tam mieszkania, niekonieczne zgodne z adresem zameldowania, który widnieje  w dowodzie osobistym.