alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

Na szkoleniu ADR omówimy m.in.: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń. Wyjaśnimy gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP. 

 

Opis szkolenia

30 czerwca 2021 skończył się okres przejściowy pozwalający na stosowanie poprzedniej Umowy ADR i od początku lipca 2021 obowiązkowo stosujemy umowę ADR 2021-2023. Umowa ta będzie obowiązywała maksymalnie do 30 czerwca 2023 r.

Bezpieczeństwo w transporcie m.in. chemikaliów opisuje Umowa ADR. To prawie 1300 stron skomplikowanych przepisów. Szkolenie będzie pomocne w poznaniu i zrozumieniu wymogów prawa krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy o wymogach prawnych dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
 • Rozwinięcie umiejętności zdefiniowania roli i odpowiedzialności w łańcuchu transportowym towarów niebezpiecznych,
 • Poznanie zagrożeń w transporcie,
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia dokumentacji przewozowej a także umiejętności oceny możliwości skorzystania z wyłączeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do bycia uczestnikiem przewozu drogowego towarów ADR,
 • Przygotowanie do kontroli ITD,
 • Praktyczne używanie wyłączeń – znajdowanie oszczędności w logistyce towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się ze sposobem prawidłowego przygotowania sztuki przesyłki (postępowanie magazynierów krok po kroku) i dokumentu przewozowego (ćwiczenia praktyczne),
 • Omówienie wątpliwości – sesja pytań i odpowiedzi,
 • Możliwość uzyskania dodatkowego zaświadczenia o odbyciu szkolenia ADR wg wymogów art. 14 Ustawy i 1.3 ADR.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów logistyki, transportu i utrzymania ruchu (specjaliści, menedżerowie),
 • spedytorzy,
 • pracownicy magazynów,
 • kurierzy i kierowcy przewożący towary niebezpieczne na wyłączeniach.
Metody szkoleniowe:
 
Wykład, ćwiczenia na przykładach, odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.
 
Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

Dzień I

 1. Podstawy prawne:
   
  • podstawowe akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
  • jak często zmieniają się przepisy,
  • najważniejsze zapisami Ustawy krajowej,
  • czynności obejmujące przewóz drogowy,
  • jakie organy mogą dokonywać kontroli i w jakim zakresie,
  • wykaz naruszeń i wysokości kar.
    
 2. Obowiązki uczestników przewozu:
   
  • co oznacza przewóz w sztukach przesyłki,
  • podstawowe obowiązki uczestników przewozu wynikające z ustawy i Umowy ADR w zakresie szkoleń,
  • wyznaczenia doradcy ADR, sprawozdania rocznego i raportu powypadkowego,
  • jakie obowiązki ciążą na poszczególnych uczestnikach przewozu,
  • zasady przewozu żywności z towarami niebezpiecznymi.
    
 3. Rozpoznawanie zagrożeń:
   
  • jak rozpoznać opakowania z towarami niebezpiecznymi,
  • jak dobrać opakowania i oznakować sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi (oznakowanie ADR a etykieta CLP),
  • gdzie sprawdzić prawidłowość klasyfikacji (karta charakterystyki wg REACH),
  • co oznaczają numer UN i inne informacje identyfikujące towar niebezpieczny, takie jak np. klasa i grupa pakowania,
  • kryteria klasyfikacyjne dla poszczególnych klas ADR oraz jak rozpoznać zagrożenia po oznakowaniu towarów niebezpiecznych,
  • zasady sporządzania prawidłowej dokumentacji do przewozu towarów niebezpiecznych.

Dzień II

 1. Transport:
   
  • jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe podczas transportu towarów niebezpiecznych,
  • jak powinien być oznakowany pojazd przewożący sztuki przesyłki,
  • jakie wyposażenie powinno znajdować się w pojeździe,
  • znaki drogowe obowiązujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe zasady postępowania w przypadku awarii.
    
 2. Wyłączenia:
   
  • różne rodzaje wyłączeń, czyli jakie towary i w jaki sposób przewieźć bez stosowania wszystkich lub niektórych przepisów Umowy ADR.
    
 3. Towary niebezpieczne dużego ryzyka:
   
  • jak ocenić, czy masz do czynienia z towarami dużego ryzyka,
  • plany ochrony – elementy prawidłowo sporządzonego planu ochrony
  • odpady i ADR
    
 4. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Wykwalifikowany Doradca ADR z wieloletnim doświadczeniem (od 2003 roku), ekspert zarządzania chemikaliami (REACH, CLP), biegły sądowy, autor publikacji i wykładowca akademicki.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.