ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE
04-05 listopada 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
13-14 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu ADR omówimy m.in.: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

30 czerwca kończy się okres przejściowy pozwalający na stosowanie poprzedniej Umowy ADR i od początku lipca obowiązkowo stosujemy umowę ADR 2021-2023.

Bezpieczeństwo w transporcie m.in. chemikaliów opisuje Umowa ADR. To prawie 1300 stron skomplikowanych przepisów. Szkolenie będzie pomocne w poznaniu i zrozumieniu wymogów prawa krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy o wymogach prawnych dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
 • Rozwinięcie umiejętności zdefiniowania roli i odpowiedzialności w łańcuchu transportowym towarów niebezpiecznych,
 • Poznanie zagrożeń w transporcie,
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia dokumentacji przewozowej a także umiejętności oceny możliwości skorzystania z wyłączeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do bycia uczestnikiem przewozu drogowego towarów ADR,
 • Przygotowanie do kontroli ITD,
 • Praktyczne używanie wyłączeń – znajdowanie oszczędności w logistyce towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się ze sposobem prawidłowego przygotowania sztuki przesyłki (postępowanie magazynierów krok po kroku) i dokumentu przewozowego (ćwiczenia praktyczne),
 • Omówienie wątpliwości – sesja pytań i odpowiedzi,
 • Możliwość uzyskania dodatkowego zaświadczenia o odbyciu szkolenia ADR wg wymogów art. 14 Ustawy i 1.3 ADR.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów logistyki, transportu i utrzymania ruchu (specjaliści, menedżerowie),
 • spedytorzy,
 • pracownicy magazynów,
 • kurierzy i kierowcy przewożący towary niebezpieczne na wyłączeniach.
Metody szkoleniowe:
 
Wykład, ćwiczenia na przykładach, odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, konsultacje.
 

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

Dzień I

 1. Podstawy prawne:
   
  • podstawowe akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
  • jak często zmieniają się przepisy,
  • najważniejsze zapisami Ustawy krajowej,
  • czynności obejmujące przewóz drogowy,
  • jakie organy mogą dokonywać kontroli i w jakim zakresie,
  • wykaz naruszeń i wysokości kar.
    
 2. Obowiązki uczestników przewozu:
   
  • co oznacza przewóz w sztukach przesyłki,
  • podstawowe obowiązki uczestników przewozu wynikające z ustawy i Umowy ADR w zakresie szkoleń,
  • wyznaczenia doradcy ADR, sprawozdania rocznego i raportu powypadkowego,
  • jakie obowiązki ciążą na poszczególnych uczestnikach przewozu,
  • zasady przewozu żywności z towarami niebezpiecznymi.
    
 3. Rozpoznawanie zagrożeń:
   
  • jak rozpoznać opakowania z towarami niebezpiecznymi,
  • jak dobrać opakowania i oznakować sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi (oznakowanie ADR a etykieta CLP),
  • gdzie sprawdzić prawidłowość klasyfikacji (karta charakterystyki wg REACH),
  • co oznaczają numer UN i inne informacje identyfikujące towar niebezpieczny, takie jak np. klasa i grupa pakowania,
  • kryteria klasyfikacyjne dla poszczególnych klas ADR oraz jak rozpoznać zagrożenia po oznakowaniu towarów niebezpiecznych,
  • zasady sporządzania prawidłowej dokumentacji do przewozu towarów niebezpiecznych.

Dzień II

 1. Transport:
   
  • jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe podczas transportu towarów niebezpiecznych,
  • jak powinien być oznakowany pojazd przewożący sztuki przesyłki,
  • jakie wyposażenie powinno znajdować się w pojeździe,
  • znaki drogowe obowiązujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe zasady postępowania w przypadku awarii.
    
 2. Wyłączenia:
   
  • różne rodzaje wyłączeń, czyli jakie towary i w jaki sposób przewieźć bez stosowania wszystkich lub niektórych przepisów Umowy ADR.
    
 3. Towary niebezpieczne dużego ryzyka:
   
  • jak ocenić, czy masz do czynienia z towarami dużego ryzyka,
  • plany ochrony – elementy prawidłowo sporządzonego planu ochrony.
    
 4. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Wykwalifikowany Doradca ADR z wieloletnim doświadczeniem (od 2003 roku), ekspert zarządzania chemikaliami (REACH, CLP), biegły sądowy, autor publikacji i wykładowca akademicki.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
04-05 listopada 2021 r., czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)
Warszawa / lub ONLINE
13-14 grudnia 2021 r., poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00)