Praktyczne zastosowanie metodyki Agile

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: metodyka Agile, Agile Manifesto, co to jest agile, co to jest scrum, kim jest scrum master, kim jest product owner, cykl PDCA, agile team, zarządzanie zwinne.

W dzisiejszym świecie jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Od początku pandemii koronawirusa mieliśmy okazję obserwować, jak wiele firm jest zmuszone szybko zmieniać swoją strategię by przetrwać na rynku i myśleć o stabilnym rozwoju.

Firmy, które rozpoczęły transformację w kierunku zwinnym (Agile), radzą sobie ze zmianami lepiej. Ich kultura organizacyjna wraz z wprowadzaniem zwinnych technik w zarzadzaniu produktami i projektami, pozwala szybciej adaptować się do zmian.

Pojawiają się nowe role (scrum master i product owner) oraz na nowo definiuje się pojęcie zarządzania. Mamy do czynienia z servant leaderem. Manager stosuje zupełnie nowy zestaw technik pracy z ludźmi zorientowany na budowanie odpowiedniego środowiska i pozostawianie autonomii swoim pracownikom.

Korzyści ze szkolenia:

 • zdolność firmy do szybkiej adaptacji do zmiennych warunków zewnętrznych,
 • umiejętność zwinnego reagowania na zmienne potrzeby klienta,
 • przewaga konkurencyjna dzięki zdolności szybkiego przystosowania.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • znaczeniu pojęć agile, scrum, kanban,
 • procesie scrumowym oraz pojęciu scrum team,
 • technikach wizualizacji i monitorowania postępów pracy,
 • podstawowych wartościach stojących za Agile,
 • Agile Manifesto.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • stosowania w praktyce wizualizacji pracy zespołu,
 • stosowania cyklu PDCA w praktyce,
 • monitorowania postępu prac na codziennych spotkaniach,
 • rozpoznania odpowiedzialności poszczególnych ról w scrum teamie,
 • zwinnego dostosowywania się do zmiennych warunków.

Adresaci szkolenia:

Wszystkie osoby, których celem jest poznanie metodyki Agile i wdrożenie jej w swoją pracę. Zapraszamy na szkolenie członków zespołów, menedżerów, kadrę zarządzającą oraz pracowników grup roboczych.

Program

 1. Czym jest Agile
   
 2. Scrum jako sposób dostarczania wartościowych produktów na rynek
   
 3. Podstawowe narzędzia zwinnej pracy zespołowej
   
 4. Role i odpowiedzialności w zespołach Scrumowych
   
 5. Relacje Agile Team z otoczeniem, czyli jak ułożyć sobie współpracę z innymi jednostkami
   
 6. 4 godziny symulacji z sesją feedbacków
   
 7. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników, podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Pracuje w roli Scrum Mastera/Agile Coacha/Trenera w zwinnych środowiskach od 5 lat, w branży IT od ponad 15 lat. Łączy doświadczenia ze świata produktów i projektów. Posiada liczne doświadczenia trenerskie w zakresie HR, zarzadzania, Agile. Wybrała zwinną drogę, bo wierzy w potencjał ludzi i korzyści wynikające ze współpracy w małym autonomicznym zespole. Bliskie jej są wartości Agile. Jest odważnym agentem zmiany. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe. Brała udział w licznych inicjatywach strategicznych i organizacyjnych. Jako Agile Coach towarzyszy w rozwoju wielu startującym Scrum Masterom i Product Ownerom. Stawia na indywidualną pracę z klientem. 

Jest certyfikowanym Coachem ICC oraz posiada certyfikant Scrum.org oraz Agile PM na poziomie Practitioner. 

Cena

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej. Szczegóły szkolenia, jego zakres oraz koszt ustalamy indywidualnie z Klientem.

 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

Zuzanna Sobolewska

Specjalista ds. Projektów Szkoleniowych

tel. 22 880 06 29

e - mail: zuzanna.sobolewska@jgt.pl