Praktyczne zastosowanie metodyki Agile

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenia opiera się na poznaniu metodologii Agile, jej zalet i wad, a także sposobów zastosowania.

Parafrazując klasyka w dzisiejszym świecie jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Dotyka ona wszystkie organizacje, bez wyjątku. W ostatnich trudnych covidowych czasach mieliśmy okazje widzieć jak wiele firm musi zmieniać swoją strategie by przetrwać i myśleć o stabilnym rozwoju. Wiele firm, które rozpoczęły transformacje w kierunku zwinnym (agile) radzi sobie ze zmianami lepiej, bo ich kultura organizacyjna wraz z wprowadzaniem zwinnych technik w zarzadzaniu produktami, projektami  pozwala  szybciej adaptować się do ciągłej.
Pojawiają się nowe role (Scrum Master i Product Owner) oraz na nowo definiuje się pojęcie zarządzania. Mamy do czynienia z Servant Leaderem  i Manager stosuje zupełnie nowy zestaw technik pracy z ludźmi zorientowany na budowanie odpowiedniego środowiska i zostawianie autonomii swoim pracownikom. Dlatego warto rozszerzać kompetencje pracowników oraz liderów w zakresie budowania strategii organizacji w oparciu o zwinność oraz stosowanie agile w procesach operacyjnych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • znaczeniu pojęć Agile, Scrum, Kanban; 
 • tym, czym jest proces Scrumowy oraz co oznacza pojęcie Scrum Team,
 • technikach wizualizacji i monitorowania postępów pracy,
 • podstawowych wartościach stojących za Agile,
 • tym, czym jest Agile Manifesto. 

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • stosowania w praktyce wizualizacji pracy zespołu,
 • stosowania cyklu PDCA w praktyce,
 • monitorowania postępu prac na codziennych spotkaniach,
 • rozpoznania odpowiedzialności poszczególnych ról w Scrum Teamie.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, których celem jest poznanie metodyki Agile i wdrożenie jej w swoją pracę. Zapraszamy na szkolenie wszystkich członków zespołów, kierowników liniowych oraz pracowników grup roboczych. 

Program

 1. Czym jest Agile?
   
 2. Scrum jako sposób dostarczania wartościowych produktów na rynek.
   
 3. Podstawowe narzędzia zwinnej pracy zespołowej.
   
 4. Role i odpowiedzialności w zespołach Scrumowych.
   
 5. Relacje Agile Team z otoczeniem, czyli jak ułożyć sobie współpracę z innymi jednostkami.
   
 6. 4 godziny symulacji z sesją feedbacków. 

Wykładowca

Pracuje w roli Scrum Mastera/Agile Coacha/Trenera w zwinnych środowiskach od 5 lat. Łączy doświadczenia ze świata produktów i projektów. W branży IT od ponad 15 lat. Liczne doświadczenia trenerskie w zakresie HR, zarzadzanie, Agile, zmiana, Wybrała zwinną drogę, bo wierzy w potencjał  ludzi i korzyści wynikające ze współpracy w małym autonomicznym zespole. Bliskie jej są wartości Agile. Jest odważnym agentem zmiany. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe. Brała udział w licznych inicjatywach strategicznych i organizacyjnych. Jako Agile Coach towarzyszy w rozwoju wielu startującym Scrum Masterom i Product Ownerom. Stawia na indywidualną pracę z klientem. 

Jest certyfikowanym Coachem ICC oraz posiada certyfikant Scrum.org oraz Agile PM na poziomie Practitioner. 

Cena

Szkolenie realizowane w formie zamkniętej. 

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu:

Zuzanna Sobolewska
e - mail: zuzanna.sobolewska@jgt.pl
tel.: 22 880 06 29