Akademia Sprzedaży - cykl szkoleń dla handlowców

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Sprzedaż jest jednym z podstawowych zadań każdej organizacji. Waga procesów sprzedaży ma ogromny wpływ na rozwój i działanie przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na kompetencje handlowców i osób zajmujących się sprzedażą. To od nich w dużej mierze zależy sukces organizacji oraz to, czy i kiedy osiągniemy przewagę konkurencyjną na rynku. 

Program nakierowany jest na rozwój osobowości i umiejętności handlowych, którego rezultatem jest trwała zmiana w sposobie sprzedawania i podejścia do klienta. 

Dzięki zróżnicowanej metodologii, stałemu monitoringowi i wsparciu merytorycznemu uczestnicy lepiej przyswajają „nową” wiedzę i szybciej staje się ona częścią ich zachowań. 

ODBIORCY SZKOLENIA: Szkolenie jest dedykowane do osób zajmujących się sprzedażą, którzy chcą się rozwijać w zawodzie i podnieść swoją efektywność, dla właścicieli firm i menedżerów sprzedaży. 

Akademia, podzielona jest na moduły, które mogą stanowić odrębny element szkolenia, w zależności od potrzeby doskonalenia konkretnych umiejętności sprzedażowych.

Standardowo czas trwania Akademii to 8 dni szkoleniowych.

Akademię możemy zrealizować w odstępach czasu, w godzinach ustalonych z Klientem. Możemy dowolnie zwiększać lub zmniejszać zakres tematyczny i czas trwania poszczególnych modułów. 
 

Metody szkoleniowe:

 • mini wykłady,
 • metafory,
 • ćwiczenia indywidualne i zespołowe,
 • symulacje,
 • dyskusja moderowana,
 • karty pracy,
 • studium przypadku,
 • analiza i wyciąganie wniosków,
 • informacja zwrotna,
 • nagrania audio lub audio-video,
 • podsumowania w formie mapy myśli,
 • zadania wdrożeniowe oraz sesje tele-coachingowe wspierające nowe umiejętności.

Program

Przedstawiona poniżej propozycja programowa zawiera wstępny zakres szkolenia. Każdy z elementów jest doprecyzowany na etapie analizy potrzeb.


Moduł I: Rozwój osobowości sprzedawcy 

 • Analiza swoich zasobów 
 • Kluczowe kompetencje sprzedawcy 
 • Rola wartości w procesie sprzedaży 
 • Przekonania (wspierające i ograniczające) 
 • Niedoceniona mowa ciała

Moduł II: Budowanie relacji z klientem 

 • Psychologia komunikacji 
 • Techniki i strategie sprzedaży w kontaktach z klientem 
 • Profile klientów 
 • Poszukiwanie informacji o kliencie 
 • Rozmowa telefoniczna 

Moduł III: Zarządzanie spotkaniem handlowym 

 • Tworzenie przewagi konkurencyjnej 
 • Ustalanie zasad spotkania 
 • Umiejętność patrzenia oczami klienta i podążania za nim 
 • Analiza potrzeb i interesów klienta 

Moduł IV: Budowanie argumentacji sprzedażowej 

 • Taktyki i strategie w rozmowie handlowej 
 • Myślnie pytaniami 
 • Analiza procesu decyzyjnego klienta 

Moduł V: Kreatywne i strategiczne myślenie w sprzedaży 

 • Istota strategicznego myślenia 
 • Rozwijanie siły kreatywnego i strategicznego myślenia - narzędzia 
 • Studium przypadku – uruchamianie strategicznego myślenia w kontekście klienta prawidłowe diagnozowanie, analizowanie rzeczywistości, szukanie i formułowanie alternatywnych rozwiązań, przewidywanie wyników, ocena rozwiązań, prezentacja planu strategicznego, uzasadnienie kierunku działania, kreowanie rzeczywistości) 

Moduł VI: Zarządzanie sobą i swoimi zadaniami 

 • Analiza wykorzystanego czasu 
 • Planowanie i organizacja pracy sprzedawcy 
 • Efektywne zarządzanie zadaniami i poziomem ich realizacji 
 • Określenie siły priorytetów 
 • Obsługa klienta po sprzedaży 
 • Stres i emocje w procesie sprzedaży 

Moduł VI: Negocjacje 

 • Strony negocjacji i cel partnerów negocjacji 
 • Stanowiska a interesy 
 • Strategie negocjacyjne 
 • Techniki negocjacyjne 
 • Role negocjacyjne 

Moduł VII: Strategie, reguły i techniki negocjacyjne 

 • Macierz strategii negocjacyjnych 
 • Reguły negocjacyjne 
 • Umiejętność wykorzystania technik negocjacyjnych 
 • Teoria gier w negocjacjach

Moduł VIII: Prezentowanie rozwiązań 

 • Przygotowanie rozwiązania dla klienta 
 • Błędy popełniane na etapie prezentowania rozwiązań 
 • Styl prezentacji sprzedażowej 
 • Prezentowanie rozwiązania z informacją zwrotną 
 • Budowanie zaangażowania klienta 
 • Sprawdzanie gotowości do zakupu 

Moduł IX: Domykanie sprzedaży w dobrym stylu 

 • Techniki radzenia sobie z obiekcjami klienta 
 • Sprawdzanie gotowości klienta 
 • Taktyki w zamykaniu sprzedaży 
 • Targowanie zapomniana sztuka sprzedaży 
 • Zabezpieczenie sprzedaży i ustalenia dalszych kroków 

Wykładowca

Konsultant/Trener/Coach zarządzania, sprzedaży, rozwoju osobistego i zawodowego. 

Certyfikowany konsultant w zakresie stosowania badań osobowości JTI. Certyfikowany Assesor AC/DC. Master Business Trainer – Level Complex. Absolwentka Wydziały Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz dyplomowany Coach.

Od ponad 10 lat pomaga osobom i firmom szybko i skutecznie rozwijać się oraz doskonalić kompetencje menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji.  Skupia się na praktycznych elementach zarządzania ludźmi. Skutecznie wspiera zespoły sprzedażowe i menedżerów sprzedaży. Doskonali umiejętności budowania relacji, komunikacji z klientem, negocjacji, identyfikacji interesów stron, tworzenia rozwiązania dla klienta oraz zamykania sprzedaży.

Tworzy i wdraża dedykowane programy szkoleniowe w oparciu o analizę sytuacji klienta, jego potrzeb i celów, które chce osiągnąć. Dopasowuje narzędzia, monitoruje postępy i aktywnie wspiera wdrożenie nowych umiejętności w życie. Szczególnie w swojej pracy zawodowej koncentruje się na podnoszeniu efektywności i wydajności zespołów zadaniowych. Prowadzi szkolenia i coaching z komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów w duchu współpracy, budowania zespołów, współpracy zespołów menedżerskich, zarządzania ludźmi w procesie zmiany, budowania zaangażowania i motywowania pracowników. Dostarcza skutecznych narzędzi,w które wyposażony menedżer może swobodnie realizować wyznaczone cele i osiągać ponad przeciętne wyniki.

PASJE: Inspirowanie i wspieranie ludzi w rozwoju osobistym i zawodowy. 
Regeneruje swoje siły uprawiając nordic walking. Interesuje się zdrowym trybem życia.

Lista Klientów i referencji dostępna na życzenie.
 

Miejsce

Szkolenie na zamówienie. Miejsce szkolenia do ustalenia.

Cena

Szkolenie na zamówienie, w celu otrzymania wyceny zapraszamy do kontaktu: szkolenia@jgt.pl / malgorzata.pielka@jgt.pl
tel. 793 008 167