Podatek akcyzowy w branży tytoniowej, w tym najnowsze zmiany

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Aktualnie szkolenie to realizujemy na zamówienie. Program szkolenia dostosujemy do potrzeb Państwa organizacji.
W przypadku zainteresowania uzyskaniem oferty - prosimy o kontakt: ewa.papierz@jgt.pl

Cel szkolenia:

Pogłębienie wiedzy z zakresu praktycznych problemów związanych z rozliczaniem akcyzy od wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Omówimy:

 • najczęściej popełniane przez podatników błędy,
 • metody oceny i kwalifikacji transakcji przez organy podatkowe,
 • zmiany w przepisach akcyzowych - wprowadzone oraz planowane.

Korzyści ze szkolenia:

 • poznanie najnowszych problemów praktycznych,
 • poznanie metod zarządzania ryzykiem nieprawidłowości,
 • zapoznanie się ze zmianami w przepisach.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się podatkami w firmie (księgowi, dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, prawnicy), a także osób potencjalnie ponoszących odpowiedzialność karną i karnoskarbową za "nieprawidłowości podatkowe" (członkowie zarządu, gł. księgowy, dyr. finansowy, doradca podatkowy).

Metody szkoleniowe:

preferowana będzie formuła warsztatowa, dzięki której uczestnicy będą mogli zadawać pytania i wymienić się spostrzeżeniami / wątpliwościami / przykładami z praktyki.

Program

 1. Informacje wprowadzające do tematyki:
   
  1. Źródła prawa,
  2. Istotne pojęcia (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
  3. Proces rejestracji jako podatnik akcyzy,
  4. Obowiązki wynikające z posiadania statusu podatnika podatku akcyzowego.
  5. Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie oraz płyn do papierosów elektronicznych.
    
 2. Zmiany w podatku akcyzowym wprowadzone i planowane:
   
  1. Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do wyrobów tytoniowych:
    
   1. Podstawa opodatkowania,
   2. Stawki akcyzy na 2019 i 2020 r.
   3. Zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający,
   4. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym: produkcja wyrobów tytoniowych, inne,
   5. Wprowadzenie wyrobów tytoniowych do składu podatkowego,
   6. Zasady dokonywania sprzedaży i zakupów wyrobów tytoniowych,
   7. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wyrobów tytoniowych,
   8. Przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
   9. Przemieszczanie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
   10. Saldowanie zabezpieczeń akcyzowych,
   11. Ubytki wyrobów tytoniowych,
   12. Zakres strat uznawanych za ubytki,
   13. Ubytki wyrobów tytoniowych w najnowszych interpretacjach,
   14. Zwolnienia dotyczące wyrobów tytoniowych.
     
  2. Zmiany w zakresie objęcia opodatkowaniem podatkiem akcyzowym płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich:
    
   1. Przedstawienie niezbędnych definicji min. papierosów elektronicznych, płynów do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich,
   2. Deklaracje podatkowe dla płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich,
   3. Nowe zwolnienia dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych,
   4. Produkcja płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
     
  3. Znaki akcyzy z uwzględnieniem zmian dotyczących opodatkowania nowej kategorii wyrobów:
    
   1. Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
   2. Przebieg procesu otrzymywania znaków akcyzy,
   3. Konsekwencje prawne związane ze stosowania znaków akcyzy (prawa i obowiązki),
   4. Termin na oznaczenie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,
   5. Ewidencja znaków akcyzy,
   6. Znaki akcyzy dla płynów do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.
     
  4. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
    
   1. Właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków,
   2. Zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych.
     
  5. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych dotyczących branży alkoholowej i tytoniowej.
    
  6. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia akcyzowego.
    
  7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń.

Wykładowca

Adwokat i doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego w Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł. Ekspert BCC ds. VAT, akcyzy oraz prawa karnoskarbowego. Członek Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu  Floryda.

Doradza podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki, w szczególności z  branży motoryzacyjnej, nieruchomościowej, finansowej, energetycznej. Uczestniczył w procesach konsolidacji oraz przeglądach podatkowych największych polskich firm zajmujących się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Uczestniczył i kierował zespołami w licznych projektach obejmujących przegląd prawidłowości rozliczeń VAT w spółkach. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także przed sądami administracyjnymi.

Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej (m.in. przygotowanie projektu zmieniającego definicję nabywcy końcowego oraz wprowadzającego opodatkowanie energii elektrycznej zużywanej przez wytwórców energii, a nabywanej od podmiotów zewnętrznych), a także wyrobów węglowych.

Prowadzi szkolenia z zakresu VAT, akcyzy, prawa karnego skarbowego, a także szkolenia dla aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na temat podatków, procedury administracyjnej oraz postępowań przed sądami administracyjnymi.

Autor kilkuset publikacji z zakresu podatków i prawa (w tym m.in. monografii oraz komentarzy do ustawy o VAT, ustawy o podatku akcyzowym oraz dyrektywy 2006/112/WE, a także publikacji Przestępstwa karuzelowe i inne przestępstwa w VAT) oraz wypowiedzi dla prasy. W 2017 r. zajął 2 miejsce w kategorii "Akcyza" w XI edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.