Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkolenia omawiamy m.in.: Due diligence nieruchomości, skąd czerpać informacje o nieruchomości, jakie dokumenty opisują stan prawny nieruchomości, kataster nieruchomości, jak podzielić nieruchomość, czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki, obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów, analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym, umowy obciążające i związane z nieruchomością, kupno i sprzedaż nieruchomości.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
 • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
 • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
 • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

Adresaci szkolenia:

 • właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych, facility i property managerowie,
 • inwestorzy i projektanci weryfikujący możliwości zabudowy,
 • dyrektorzy działów finansowych, pracownicy firm i funduszy inwestycyjnych,
 • pracownicy banków, firm ubezpieczeniowych oraz wszystkie inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie,
 • mini wykład,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   
 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
   
  1. Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
  2. Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień
  3. Służebności – ustanawianie i znoszenie
  4. Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie
  5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
    
 3. Kataster nieruchomości:
   
  1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
  2. Charakter prawny danych z ewidencji.
  3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.
    
 4. Jak podzielić nieruchomość?
   
  1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
  2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
    
 5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
   
 6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
   
  1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
  2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
  3. Decyzji indywidualne – ulcp i wz.
    
 7. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.
   
 8. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   
  1. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?
    
 9. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:
   
  1. Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
  2. Umowa z datą pewną.
  3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
  4. Umowy z gestorami mediów.
  5. Umowy usług na rzecz nieruchomości.
    
 10. Kupno – sprzedaż nieruchomości:
   
  1. Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
  2. Umowa przedwstępna a ostateczna.
  3. Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
  4. Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  5. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  6. Ustawowe prawo pierwokupu.
    
 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątplilwości.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.