Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami - warsztaty praktyczne

Warszawa
19-20 lutego 2020 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:

 • regulacją stanu prawnego nieruchomości,
 • interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
 • administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
 • problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

Metody szkoleniowe:

 • warsztaty na konkretnym przykładzie,
 • mini wykład,
 • dyskusja - wymiana doświadczeń.

Program

 1. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   
 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
   
  1. Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
  2. Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień
  3. Służebności – ustanawianie i znoszenie
  4. Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie
  5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
    
 3. Kataster nieruchomości:
   
  1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
  2. Charakter prawny danych z ewidencji.
  3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.
    
 4. Jak podzielić nieruchomość?
   
  1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
  2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
    
 5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
   
 6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
   
  1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
  2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
  3. Decyzji indywidualne – ulcp i wz.
    
 7. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.
   
 8. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   
  1. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
  2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?
    
 9. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:
   
  1. Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
  2. Umowa z datą pewną.
  3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
  4. Umowy z gestorami mediów.
  5. Umowy usług na rzecz nieruchomości.
    
 10. Kupno – sprzedaż nieruchomości:
   
  1. Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
  2. Umowa przedwstępna a ostateczna.
  3. Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
  4. Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
  5. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
  6. Ustawowe prawo pierwokupu.
    
 11. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątplilwości.

Wykładowca

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
19-20 lutego 2020 r., środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)