Zarządzanie rozwojem i efektywnością biznesową szkoleń

Warszawa
24 października 2019, czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa
11 grudnia 2019, środa, godz. 09.30-16.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Obecnie najistotniejszym czynnikiem rozwoju pracowników organizacji jest stworzenie efektywnego systemu szkoleń. W dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie szkolenia pracowników stanowią jeden z podstawowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, a nakłady z tym związane traktuje się jako inwestycję w kapitał ludzki zwiększając tym samym jego wartość i wartość organizacji.

To pracownicy są zarówno twórcami, jak i realizatorami strategii firmy i jej planów. To dzięki ich kompetencjom i doświadczeniu firma może utrzymywać się na rynku, wygrywać z innymi, zwiększać obroty i zyski.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest wzmocnienie umiejętności planowania i projektowania działań rozwojowych dla pracowników organizacji.

Szkolenie kierujemy do osób, które zawodowo zajmują się lub przygotowują się do objęcia zadań związanych z:

 • planowaniem rozwoju pracowników,
 • badaniem efektywności szkoleń.

Uczestnicy uzyskają / rozwiną wiedzę na temat następujących zagadnień:

 • różnice między pojęciami „rozwój” a „szkolenie”,
 • metody badania potrzeb rozwojowych w organizacji,
 • sposoby włączania kierowników liniowych w zarządzanie procesem szkoleniowym na każdym jego etapie,
 • efektywność biznesowa szkoleń,
 • elementy skutecznego zarządzania wiedzą w organizacji,
 • różne możliwości działań rozwojowych.

Uczestnicy nabędą / rozwiną umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi efektywnego badania potrzeb,
 • wyznaczania celów szkoleniowych w oparciu o potrzeby biznesowe,
 • rozróżniania celów biznesowych i celów szkoleniowych,
 • identyfikowania elementów zagrażających realizacji szkoleń.

Metody szkoleniowe:

 • zasada 80/20 (zajęcia praktyczne / zajęcia teoretyczne),
 • ćwiczenia i gry szkoleniowe,
 • analiza przypadku,
 • wykład z prezentacją multimedialną,
 • rozmowa moderowana/ dyskusja,
 • warsztaty w grupach,
 • ankiety/ kwestionariusze,
 • filmiki szkoleniowe.

Program

 1. Omówienie kontraktu, celów szkolenia i potrzeb uczestników.
   
 2. Profesjonalne zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich:
   
  • pojęcie rozwoju pracowników,
  • modele zarządzania rozwojem we współczesnych organizacjach,
  • pracownik jako kreator rozwoju,
  • czym różni się szkolenie rozumiane jako wydarzenie od szkolenia – procesu,
  • łańcuch wpływu na sukces procesów szkoleniowych w przedsiębiorstwie,
  • blokady procesów szkoleniowych – co zagraża ich efektywności,
  • schemat profesjonalnego procesu szkoleniowego wraz z oceną,
  • rola zarządzania wiedzą w organizacji:
    
   • przeszkody w zarządzaniu wiedzą,
   • jak budować organizację uczącą się,
   • czym jest „amnezja korporacyjna” – czyli dlaczego warto systemowo kodować wiedzę,
   • rola liderów w stymulowaniu rozwoju pracowników.
     
 3. Potrzeba szkoleniowa a potrzeba biznesowa:
   
  • metody analizy potrzeb rozwojowych i luk kompetencyjnych,
  • dobra analiza potrzeb = szkolenie uszyte na miarę,
  • jak budować u uczestników pozytywną reakcję na szkolenie jeszcze przed szkoleniem – przepis na sukces.
    
 4. Cele szkoleniowe – czyli co zrobić, aby szkolenia były inwestycją a nie kosztem:
   
  • SMART-ne cele szkoleniowe oparte na modelu D. Kirckpatrica,
  • cel szkoleniowy, którego efekty można zbadać,
  • co powinno być celem szkoleniowym (gdzie szukać źródła).
    
 5. Efektywność doskonalenia pracowników:
   
  • co wpływa na sukces procesów szkoleniowych,
  • „Jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”/W. Edwards Deming/ - narzędzia pomiaru efektywności szkoleń i ich wpływu na sukces biznesowy,
  • co jest ważniejsze dla efektywności szkoleń – zadowolenie uczestników, zdobycie wiedzy czy trwała zmiana zachowania… a może jest coś jeszcze …
    
 6. Inne działania rozwojowe:
   
  • relokacje pracowników,
  • coaching.
    
 7. Wybór dostawcy szkoleń:
   
  • o jakie rzeczy pytań, co sprawdzić.
    
 8. Podsumowanie szkolenia – indywidualny plan działań.

Wykładowca

Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener standardu HRD BP, wieloletnia dyrektor i ekspert HR i Rozwoju Pracowników.

Ponad 11 lat pracowała w biznesie, początkowo jako specjalista ds. personalnych, potem jako HR manager a finalnie jako Dyrektor ds. HR i Rozwoju Pracowników w firmach o różnym profilu działalności: sieci handlowe, usługowe, produkcja. Były to zarówno międzynarodowe korporacje, polskie firmy, a także organizacje administracji publicznej.

Od 12 lat szkoli i doradza. Prowadzi projekty doradcze związane z procesami zarządzania zasobami ludzkimi i efektywnością biznesową procesów szkoleniowych w organizacji. Współpracuje z małymi i średnimi firmami w zakresie konsultacji dot. wsparcia procesów rekrutacji i selekcji, systemów motywacyjnych, systemów ewaluacji pracowników, systemów work – life balance. Opracowała wiele autorskich programów szkoleniowych bazujących na własnym doświadczeniu zawodowym. Jest prelegentem na seminariach oraz autorką publikacji w portalach internetowych.

Na salach szkoleniowych spędziła już 11 tysięcy godzin. Rozwój i praca z ludźmi to jej pasja.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw = 790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.

Warszawa
24 października 2019, czwartek, godz. 09.30-16.30
Warszawa
11 grudnia 2019, środa, godz. 09.30-16.30