alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Baza danych o odpadach w 2022 roku - warsztaty przy komputerach

Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także poruszymy tematy: nowy podział odpadów od 1 stycznia 2022, katalog odpadów - odpady komunalne, przemysłowe, opakowaniowe, nowe zasady magazynowania odpadów, rejestr BDO, aktualizacja wpisów w BDO, przekazywanie odpadów, karta przekazania odpadów, karta ewidencji odpadów, sprawozdawczość w BDO za 2021.

Opis szkolenia

Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO oraz rocznych sprawozdań. Do warsztatów konieczna jest możliwość zalogowania się w bazie BDO na swoim koncie.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie najnowszych zmian ustawy o odpadach z dnia 17 listopada 2021 r. oraz z 11 sierpnia 2021 w odniesienie ich do praktyki gospodarowania odpadami,
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie – zmiana czasu)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • przekazanie informacji o najnowszych zmianach w funkcjonalnościach bazy BDO wprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.,
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy będą ćwiczyć:

 • wystawianie KPO i KEO, KPOK i KEOK i pozostały karty ewidencji, system krzyżowy,
 • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
 • składanie aktualizacji w rejestrze,
 • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
 • jak działać w przypadku awarii bazy BDO,
 • sprawozdawczość poprzez BDO.

Na szkoleniu powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Adresaci szkolenia:

Osoby posiadające dostęp do bazy BDO jako użytkownicy główni lub podrzędni - pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:

Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty przy komputerach, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy)prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 17 listopada oraz 11 sierpnia 2021r.

 2. Podział odpadów na komunalne, przemysłowe, opakowaniowe i inne – katalog odpadów.

 3. Nowy podział odpadów wprowadzony zmianą ustawy od 1 stycznia 2022 r.

 4. Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 sierpnia 2021 r.

 5. Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.

 6. Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności  (transportujący, zbierający, przetwarzający, pośrednik, sprzedawca).
   
 7. Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników, działów zgodnych z działalnością).
   
 8. Baza BDO i jej funkcjonalność:
  • logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów.
    
 9. Karty przekazania odpadów:
  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 10. Karty ewidencji odpadów:
  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • najnowsza funkcja w KEO od 1.01.2022 r. – utraty statusu odpadów oraz wytworzenia produktu,
  • stany magazynowe na 1.01.2022 – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością za rok 2021,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 11. Sprawozdawczość w bazie BDO za 2021 r.:
  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
    
 12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
  • podpisywanie umów na odbiór odpadów lub składanie poprawnych deklaracji,
  • jakie odpady należy oddawać w systemie komunalnym,
  • selektywna zbiórka odpadów komunalnych a regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • zmiany wprowadzone ustawą z dnia 17 listopada i 11 sierpnia 2021 r.,
  • konsekwencje łamania prawa miejscowego.
    
 13. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych:
  • nowe kary za brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji.
    
 14. Planowane zmiany w bazie BDO.
   
 15. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.