Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE
13 października 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Forma warsztatów przy komputerach umożliwia ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z narzędziem jakim jest baza BDO.

Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO oraz rocznych sprawozdań.

Cele szkolenia:

 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady, pośredników i sprzedawców odpadów,
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • przekazanie informacji o najnowszych zmianach w ustawie o odpadach i ustawach powiązanych, wprowadzających nowe terminy sprawozdawcze oraz zmiany w ewidencji odpadowej jak i zmiany w zakresie magazynowania odpadów,
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy będą ćwiczyć:

 • wystawianie KPO i KEO, KPOK i KEOK i pozostały karty ewidencji,
 • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
 • składanie aktualizacji,
 • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
 • jak działać w przypadku awarii bazy BDO,
 • sprawozdawczość poprzez BDO.

Na szkoleniu powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:

Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty przy komputerach, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy)prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności  (transportujący, zbierający, przetwarzający, pośrednik, sprzedawca).
   
 2. Wpisy do BDO w zakresie wytwarzania odpadów (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, kiedy wymagane, dział XII i miejsca wytwarzania odpadów).
   
 3. Dodawanie miejsc wytwarzania odpadów i kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością.
   
 4. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - omówienie nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
   
 5. Przekazywanie odpadów w formie papierowe zgodne z rozporządzeniem.
   
 6. Baza BDO i jej funkcjonalność:
  • logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • przypisywanie podmiotu do użytkownika głównego,
  • miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów.
    
 7. Najnowsze zmiany ustawy o odpadach wprowadzone ustawą w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:
  • nowe terminy sprawozdawcze,
  • nowe wymagania ewidencji opadów,
  • ułatwienia dla przedsiębiorców.
    
 8. Karty przekazania odpadów
  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • KPOK – karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.
    
 9. Karty ewidencji odpadów:
  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • przekazywanie odpadów osobowym fizycznym,
  • KPOK – karty ewidencji odpadów komunalnych.
    
 10. Sprawozdawczość w bazie BDO – przesunięcie terminów:
  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, roczne sprawozdanie podmiotu zbierającego odpady komunalne),
  • opłata produktowa – sprawozdawczość w bazie BDO,
  • opłata recyklingowa - sprawozdawczość w bazie BDO.
    
 11. Opłata produktowa (wpisy, aktualizacje) w bazie BDO.
   
 12. Opłata recyklingowa – nowe obowiązki dla przedsiębiorców.
   
 13. Awaria systemu BDO – dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO.
   
 14. Najnowsze zmiany systemowe w bazie BDO.
   
 15. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
   
 16. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.
   
 17. Planowane zmiany w bazie BDO.
   
 18. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
13 października 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00