Baza danych o odpadach - warsztaty przy komputerach

Warszawa / lub ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
01 lutego 2022 r., wtorek, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 marca 2022 r., czwartek, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
07 czerwca 2022 r., wtorek, godz. 9.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas warsztatów skupimy się na omówieniu i pokazaniu poszczególnych funkcjonalności systemu BDO, a także postaramy się wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie. Przedstawimy praktykę ewidencji w bazie BDO, jak wypełniać zobowiązania sprawozdawcze za 2020, najnowsza praktyczna wiedza na temat obowiązków prawnych wynikających z gospodarowania odpadami oraz najnowsze zmiany wprowadzone w funkcjonalności bazy BDO. Forma warsztatów przy komputerach umożliwia ćwiczenia praktyczne i rozwiązywanie problemów w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z narzędziem jakim jest baza BDO.

Na warsztatach część teoretyczna ograniczona jest do minimum, dlatego jest to szkolenie skierowane do osób, które mają już wiedzę w zakresie ewidencji odpadów w BDO i które zajmują się obsługą bazy BDO, wystawianiem KPO i KEO oraz rocznych sprawozdań.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie najnowszych zmian ustawy o odpadach z sierpnia 2021 oraz odniesienie ich do praktyki,
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie – zmiana czasu)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • przekazanie informacji o najnowszych zmianach w funkcjonalnościach bazy BDO,
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy będą ćwiczyć:

 • wystawianie KPO i KEO, KPOK i KEOK i pozostały karty ewidencji, system krzyżowy,
 • wpisywanie się do rejestru jako podlegający pod opłatę produktową i opłatę recyklingową i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie,
 • dodawanie miejsc prowadzenia działalności,
 • składanie aktualizacji,
 • dodawanie uprawnień użytkownikom bazy,
 • jak działać w przypadku awarii bazy BDO,
 • sprawozdawczość poprzez BDO.

Na szkoleniu powiemy także o funkcji kontrolnej BDO – BDO jako element kontroli podmiotów.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm odpowiedzialni za ewidencję i sprawozdawczość środowiskową, pracownicy instytucji, jednostek handlowych i usługowych podlegających pod wpis do bazy BDO, pracownicy firm gospodarujących odpadami.

Metody prowadzenia zajęć:

Prezentacja, ćwiczenia, warsztaty przy komputerach, wyjaśnianie wątpliwości, wymiana doświadczeń, dyskusja.

Uczestnicy będą korzystać z własnego dostępu do bazy BDO (profil zaufany, aktualne hasło i login do bazy)prosimy o zabranie na szkolenie tych danych. By uniknąć problemów z zalogowaniem podczas szkolenia, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie poprawności nadanych haseł dostępu.

W przypadku utraty hasła do BDO, należy odzyskać je za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, do którego wysyłany był wniosek rejestracyjny.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami wprowadzone zmianą ustawy z 11 sierpnia 2021r.

 2. Podział odpadów na komunalne, przemysłowe, opakowaniowe i inne – katalog odpadów.

 3. Omówienie zasad magazynowania odpadów, najnowsza zmiana wprowadzona w ustawie z 11 sierpnia 2021 r.

 4. Przekazywanie odpadów i odpowiedzialności zgodnego z najnowszymi przepisami prawnymi.

 5. Rejestr BDO – jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności  (transportujący, zbierający, przetwarzający, pośrednik, sprzedawca).
   
 6. Aktualizacja wpisów w bazę BDO (dodawanie miejsc wytwarzania odpadów, kodów odpadów, spójnych z prowadzoną działalnością, użytkowników).
   
 7. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. dotyczące magazynowania odpadów, wprowadzenie etykiet na odpady niebezpieczne oraz najnowsze zmiany wydłużenia czasu magazynowania wprowadzone ustawą z 11 sierpnia 2021 r. 
   
 8. Baza BDO i jej funkcjonalność:
  • logowanie do systemu BDO – użytkownik główny i podrzędny, różnice uprawnień,
  • miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania,
  • nawigacja w systemie BDO – wybór podmiotu, miejsc prowadzenia działalności oraz roli podmiotu (przekazujący/transportujący/przyjmujący),
  • omówienie poszczególnych modułów.
    
 9. Karty przekazania odpadów:
  • kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy,
  • przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie),
  • omówienie poszczególnych etapów KPO – od planowania do potwierdzenia transportu,
  • potwierdzenie transportu i rola transportującego,
  • dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów),
  • korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu,
  • transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 10. Karty ewidencji odpadów:
  • tworzenie KEO (wytwarzanie, przetwarzanie i przekazywanie odpadów),
  • rodzaje przyjęć odpadów, rodzaje przekazania odpadów (warsztat wprowadzanie danych do KEO),
  • stany magazynowe – powiązane z ewidencją i sprawozdawczością,
  • najnowsze zmiany w systemie.
    
 11. Sprawozdawczość w bazie BDO
  • sprawozdania w BDO (roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami).
    
 12. Gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi i segregowanymi po wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie:
  • podpisywanie umów na odbiór odpadów,
  • jakie odpady należy oddawać,
  • selektywna zbiórka odpadów komunalnych,
  • konsekwencje łamania prawa miejscowego.
    
 13. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych.
   
 14. Najnowsze zmiany w gospodarce komunalnej dla przedsiębiorstw.
   
 15. Planowane zmiany w bazie BDO.
   
 16. Pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

TRENER I

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

TRENER II

Specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Ekspert w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. Swoje doświadczenie zdobył dzięki wieloletniemu nadzorowi i pracy na rzecz podmiotów z sektora prywatnego, m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przy budowie połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem oraz pracy na rzecz organizacji odzysku opakowań. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem nad realizacją obowiązków środowiskowych przez firmy handlowe, produkcyjne i usługowe, uzyskiwaniem stosownych pozwoleń sektorowych również dla podmiotów gospodarujących odpadami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu. W przypadku rezerwacji z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
15 grudnia 2021 r., środa, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
01 lutego 2022 r., wtorek, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 marca 2022 r., czwartek, godz. 9.00 - 16.00
Warszawa / lub ONLINE
07 czerwca 2022 r., wtorek, godz. 9.00 - 16.00