Brexit - zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Warszawa / lub ONLINE
26 listopada 2020, czwartek, godz. 09.30 - 16.30
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia: jak prowadzić wymianę z Wielką Brytanią po Brexicie, co się zmieni dla polskich firm handlujących z Wielką Brytanią, nowe obowiązki eksporterów i importerów od 2021 roku w handlu z Wielką Brytanią, jak przygotować się do prowadzenia działalności eksportowej i importowej po Brexicie.

Do 31 grudnia 2020 roku trwa okres przejściowy określony w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Po okresie przejściowym etapy wprowadzania kontroli granicznej będą podzielone na 3 okresy:

 • od stycznia 2021 r. zostaną wprowadzone zmiany dotyczące towarów standardowych wszystkich kategorii oraz towarów wrażliwych, takich jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe, czy produkty toksyczne i substancje chemiczne,
 • od kwietnia 2021 r. - zmiany dotyczące  importowanych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz roślin i produktów roślinnych,
 • od lipca 2021 - zmiany dotyczące m.in. składania zgłoszenia w punkcie przywozu.

Szczegółwe warunki współpracy gospodarczej, w tym regulacje celne, po zakończeniu okresu przejściowego, zależeć będą od treści przyszłej Umowy o wolnym handlu, której negocjacje obecnie trwają.

Zakres szkolenia obejmuje podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i z nowymi obowiązkami wynikających z Brexit,
 • przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie,
 • wskazanie, jaki wpływ na gospodarkę będzie miało opuszczenie przez Wielką Brytanię europejskiej wspólnoty,
 • przygotowanie do prowadzenia wymiany w nowych uwarunkowaniach prawnych,
 • zminimalizowane ryzyka popełnienia uchybień i błędów przy imporcie i exporcie towarów z terenu Wielkiej Brytanii.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii celno – podatkowych, między innymi w zakresie stosowania prawa celnego, obowiązywania podatku VAT i akcyzowego oraz ograniczeń w obrocie towarowym.
 • Przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne dotyczące standardowych formalności celnych, uiszczania należności celno – podatkowych, obligatoryjnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także nowych formalności, które dotyczą przedsiębiorców.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na podjęcie z wyprzedzeniem odpowiednich działań i przygotowanie się do prowadzenia wymiany towarowej z Wielką Brytanią z zastosowaniem przepisów odnoszących się do obrotu z krajami trzecimi.

Nieznajomość przepisów obowiązujących po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może spowodować nieumyślne nieprzestrzeganie przepisów celnych, co w konsekwencji będzie wiązało się z zaległościami celnymi oraz podatkowymi względem budżetu państwa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w obrót towarowy z Wielką Brytanią. W szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów logistyki, spedycji, zakupów, sprzedaży,
 • pracowników księgowości,
 • osoby obsługujące obrót towarami oraz agentów celnych,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tym tematem.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint oraz omówieniem praktycznych przykładów.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Okres przejściowy:
  • Zasady funkcjonowania obrotu towarowego z Wielką Brytanią w okresie przejściowym.
    
 2. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii:
  • Zgłoszenia celne,
  • Tranzyt,
  • Należności celne,
  • Zakazy i ograniczenia,
  • Pozwolenia, w tym AEO,
  • Preferencyjne reguły pochodzenia.
    
 3. Podatki pośrednie w obrocie towarowym pomiędzy UE i UK:
  • Zasady naliczania podatków w obrocie towarowym,
  • Kwestie związane z wyrobami akcyzowymi.
    
 4. Import z UK:
  • Obowiązki importera z UK.
    
 5. Eksport do UK:
  • Obowiązki eksportera z UK.
    
 6. Wytyczne Komisji Europejskiej:
  • Omówienie wybranych wytycznych Komisji Europejskiej.
    
 7. Informacje dla osób fizycznych:
  • Mienie przesiedlenia,
  • Limity dla podróżnych.
    
 8. Zakończenie, podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Wykładowca

Wykładowca I:

Doktor nauk ekonomicznych, były pracownik administracji celnej a następnie firmy działającej w obszarze doradztwa prawno - podatkowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz wykłady na wyższych uczelniach. Łączy szeroką wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami i cłem.

Wykładowca II:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
26 listopada 2020, czwartek, godz. 09.30 - 16.30