Brexit - zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

Warszawa / lub ONLINE
16 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia: jak prowadzić wymianę z Wielką Brytanią po Brexicie, co się zmieniło od 1.01.2021 dla polskich firm handlujących z Wielką Brytanią, jakie nowe obowiązki prawne dotyczą eksporterów i importerów od 2021 roku w handlu z Wielką Brytanią, jak przygotować się do prowadzenia działalności eksportowej i importowej po Brexicie.

Zakres szkolenia obejmuje podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków handlowych określonych w Umowie.

Przedstawimy najnowsze informacje z praktycznego wdrożenia nowych przepisów, powiemy także o problemach, jakie napotykają przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 w imporcie i eksporcie do UK.

Nieznajomość przepisów obowiązujących po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może spowodować nieumyślne nieprzestrzeganie przepisów celnych, co w konsekwencji będzie wiązało się z zaległościami celnymi oraz podatkowymi względem budżetu państwa.

Aktualnie od 1 stycznia 2021 etapy prowadzania kontroli granicznych są w UK podzielone są na 3 okresy:

 • od stycznia 2021 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące towarów standardowych wszystkich kategorii oraz towarów wrażliwych, takich jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe czy produkty toksyczne i substancje chemiczne,
 • od kwietnia 2021 r. - zmiany dotyczące importowanych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz roślin i produktów roślinnych,
 • od lipca 2021 - zmiany dotyczące m.in. składania zgłoszenia w punkcie przywozu.

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i obowiązkami wynikających z Umowy Handlowej UE-UK,
 • przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie, w tym także o problemach importerow i eksporterów,
 • przygotowanie do prowadzenia wymiany w nowych uwarunkowaniach prawnych,
 • zminimalizowane ryzyka popełnienia uchybień i błędów przy imporcie i exporcie towarów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii celno – podatkowych, między innymi w zakresie stosowania prawa celnego, obowiązywania podatku VAT i akcyzowego oraz ograniczeń w obrocie towarowym.
 • Przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne dotyczące standardowych formalności celnych, uiszczania należności celno – podatkowych, obligatoryjnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także nowych formalności, które dotyczą przedsiębiorców.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na weryfikację podjętych działań i zastosowanie zdobytej wiedzy  w bieżących kontaktach handlowych z kontrahentami brytyjskimi.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w obrót towarowy z Wielką Brytanią. W szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów logistyki, spedycji, zakupów, sprzedaży,
 • pracowników księgowości,
 • osoby obsługujące obrót towarami oraz agentów celnych,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tym tematem.

Metody szkoleniowe:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint oraz omówieniem praktycznych przykładów.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Jak wygląda Brexit w praktyce - przyczyny problemów na granicach UE i Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.
   
 2. Import z UK:
   
  1. Formalności wymagane w imporcie z Wlk. Brytanii (rejestracja w systemach celnych, reprezentacja celna).
  2. Dokumenty handlowe i celne stosowane w imporcie z Wielkiej Brytanii.
  3. Odprawa celna w imporcie – przegląd procesu.
  4. Tryb korzystania z preferencji celnych w imporcie z UK na podstawie Umowy Handlowej.
    
 3. Eksport i tranzyt do UK i Irlandii:
   
  1. Obowiązki eksportera towarów do Wielkiej Brytanii (rejestracja w systemach celnych).
  2. Dokumenty handlowe i urzędowe wymagane w eksporcie do UK.
  3. Formalności i dokumenty wymagane przy przekraczaniu granic: francuskiej, belgijskiej, holenderskiej.
  4. Sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów eksportowanych do UK.
    
 4. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy UE z Wielką Brytanią – informacje przydatne przy organizacji eksportu.
   
  1. Zgłoszenia celne i wymogi prawne związane z wprowadzeniem formalności celnych.
  2. Przekraczanie granic UE, Wlk. Brytanii i Irlandii.
  3. Zagadnienia związane z tranzytem towarów do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
    
 5. Pochodzenie towarów w świetle podpisanej Umowy o Wolnym Handlu EU-UK i jak korzystać z zerowych stawek celnych.
   
 6. Podatki pośrednie w obrocie towarowym UE vs. Wlk. Brytania.
   
  1. Zasady naliczania podatków w obrocie towarowym (VAT, akcyza).
  2. Obrót wyrobami akcyzowymi.
    
 7. Informacje dla osób fizycznych.
   
  1. Przekraczanie granic przez podróżnych i osoby fizyczne.
  2. Mienie przesiedlenia, limity dla podróżnych.
    
 8. Zakończenie, podsumowanie, pytania, dyskusja.

Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
16 grudnia 2021 r., czwartek, godz. 10.00-16.00