Pomoc publiczna na rzecz ochrony miejsc pracy - szkolenie dla pracowników WUP

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy: Definicja przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki spółek cywilnych, warunki udzielania pomocy publicznej w ramach sekcji 3.1. Komunikatu Komisji, stosowanie pułapów pomocy, kumulacja pomocy publicznej z innymi instrumentami wsparcia, wykluczenie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązki informacyjne spoczywające na podmiocie udzielającym pomocy publicznej, sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej przy wykorzystaniu aplikacji SHRiMP2.

Szkolenie kierujemy do pracowników WUP zaangażowanych w przyjmowanie i weryfikację wniosków, udzielanie i rozliczanie pomocy publicznej na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż.

Zgodnie z przepisami art. 15gga ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarczy 6.0), do dnia 28 lutego 2021 roku wojewódzkie urzędy pracy przyjmują wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników. Pracodawca składający wniosek musi spełnić szereg warunków związanych z możliwością uzyskania pomocy publicznej.

Cel szkolenia:

Nabycie oraz podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji, kwalifikowalności oraz reguł udzielania pomocy publicznej w ramach sekcji 3.1. Komunikatu Komisji - Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii covid-19 .

Korzyści dla uczestników:

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca,
 • jakie obowiązki mają podmioty udzielające pomocy,
 • jak nie popełnić pomyłek na etapie udzielania pomocy publicznej,
 • jak sprawnie oceniać informacje wskazane przez przedsiębiorców w formularzach informacji.

Uczestnicy zdobędą oraz rozwiną wiedzę a także będą mogli wyjaśnić swoje wątpwliości w zakresie następujących zagadnień:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy państwa,
 • pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19,
 • udzielanie pomocy państwa w ramach sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy,
 • definicja przedsiębiorstwa w kontekście ustawy prawo przedsiębiorców,
 • kumulacja pomocy,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy państwa, w tym w szczególności formularz informacji składany przy ubieganiu się o pomoc publiczną,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy publicznej.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pracowników WUP, których praca zawodowa związana jest z realizacją świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z określonych branż, o których mowa w art. 15gga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (program pomocy SA.60376(2020/N), notyfikowany w dniu 20.01.2021 r.).

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład na bazie prezentacji,
 • ćwiczenia połączone z dyskusją klasyczną,
 • symulacja, studium przypadków.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Definicja przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki spółek cywilnych.
   
 2. Warunki udzielania pomocy publicznej w ramach sekcji 3.1. Komunikatu Komisji:
   
  1. Stosowanie pułapów pomocy.
  2. Kumulacja pomocy publicznej z innymi instrumentami wsparcia, w szczególności w ramach tarczy antykryzysowej.
  3. Wykluczenie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej: definicje oraz dopuszczalne wyjątki.
    
 3. Szczegółowe omówienie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.
   
 4. Wskazanie obowiązków informacyjnych spoczywających na podmiocie udzielającym pomocy publicznej.
   
 5. Sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej przy wykorzystaniu aplikacji SHRiMP2.
   
 6. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Przy rezerwacjach z większym wyprzedzeniem, łatwiej jest uzyskać podane niżej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.