Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Dyrektywa „plastikowa” w przepisach polskich, czyli nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: opakowania jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, Single Used Plastics (SUP), rozszerzona odpowiedzialność producenta (ROP), gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarka opakowaniami, opłata Produktowa, opłata recyklingowa, system kaucyjny, ekoprojektowanie, zagospodarowanie odpadów opakowaniowych, recykling odpadów opakowaniowych, DPR i EDPR.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań jednorazowego użycia oraz wybranych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) zostaje przeniesiona na rynek krajowy, co pociągnie za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany wpis, ewidencja i sprawozdawczość będą realizowane przez bazę BDO, a produkty takie zostaną objęte również obowiązkami opłatkowymi. Nowe przepisy dyrektywy „plastikowej” obejmą między innymi: powszechnie używane kubeczki jednorazowe, sztućce, opakowania na żywność typu fast food, butelki na napoje artykuły higieniczne, torty itp.

Cele szkolenia:

 • omówienie dyrektywy Single Used Plastics (SUP) i projektu zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
 • planowane zmiany prawa UE w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Analiza projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r.
 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz opakowań, ograniczenia
 • zmiany w bazie BDO w zakresie nowych obowiązków, system opłat
 • przedstawienie zakresu tych obowiązków oraz sposobów ich realizacji, jakie przedsiębiorcy mogą wybrać w ramach obowiązujących przepisów
 • zaprezentowanie projektu rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.
 • przybliżenie zasad ekoprojetowania oraz możliwości zagospodarowania odpadów opakowaniowych

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Na szkoleniu dokonamy praktycznego przedstawienia wymagań, obowiązków i realizacji wymagań dyrektywy SUP.
 • Przystępne omówienie przepisów pozwoli przedsiębiorcom spełniać wymagania aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji zmian ustawowych pomiotom prowadzącym działalność polegającą na produkcji, wprowadzaniu czy użytkowaniu określonych produktów.
 • Możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów i producenci opakowań),
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy (jednostki handlu, restauracje, sprzedawcy żywności na wynos, sklepy) opakowań jednorazowego użytku takich jak: talerze, sztućce, kubki, opakowania na żywność, mieszadła do napojów, słomki itp.,
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy produktów zawierających tworzywa sztuczne takie jak: artykuły higieniczne, filtry tytoniowe,
 • podmioty zajmujące się zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych, czyli prowadzące ich recykling,
 • Organizacje Odzysku Opakowań,
 • administracja publiczna, w szczególności pracownicy Urzędów Marszałkowskich

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład z prezentacją, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, przykłady praktyczne, studia przypadków.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1114). Przypomnienie realizacji obowiązków:
 • podmioty objęte ustawą,
 • definicje ustawowe – wprowadzający do obrotu, wprowadzenie do obrotu,
 • opakowania – rodzaje i funkcje,
 • opakowania – oznakowania, projektowanie i zawartość substancji,
 • obowiązki wynikające z ustawy,
 • sposoby realizacji obowiązków ustawowych,
 • sprawozdawczość i ewidencja,
 • opłata produktowa,
 • kary administracyjne.
 1. Opłata recyklingowa – kto powinien uiszczać
 • obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej,
 • podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego i wymagania w tym zakresie,
 • sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r., wpis do bazy BDO,
 • kary w zakresie nie przestrzegania przepisów,
 • najnowsze zmiany w rejestrze BDO,
 • planowane zmiany dla reklamówek od 2023 r.
 1. Omówienie dyrektywy Single Used Plastics (SUP) i projektu zmiany ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw
 • wprowadzenie – opis zmian,
 • obowiązki wprowadzane przez ustawę – zakazy, ograniczenia, znakowanie,
 • wpisy do BDO,
 • produkty objęte przepisami ustawy,
 • realizacja poszczególnych obowiązków – ewidencje, sprawozdania, opłaty,
 • planowana wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów produktów,
 • szczegóły obowiązków dla producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców,
 • jak praktycznie przygotować się do nadchodzących zmian.
 1. Planowane zmiany prawa UE w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Analiza projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r.
 •  omówienie wyznaczonych celów, zakazów i wymagań.
 1. System kaucyjny – uzupełnienie ROP oraz GOZ
 • czym jest system kaucyjny i jakie opakowania są w systemie,
 • uczestnicy i ich obowiązki w systemie kaucyjnym,
 • obowiązki na prowadzenie systemu kaucyjnego,
 • oznakowanie opakowań,
 • poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów objętych systemem kaucyjnym,
 • sankcje karne.
 1. Ekoprojektowanie, zasady zgodne z nowymi wymaganiami SUP i GOZ
 • czym jest ekoprojektowanie,
 • co powinno uwzględniać i czego dotyczyć (katalog dobrych praktyk),
 • spełnianie wymagań ocena opakowań i produktów nadających się do zagospodarowania (recykling, odzysk),
 • przykłady.
 1. Wprowadzenie do zasad ROP
 • czym jest ROP – nowe definicje, nowe wymagania,
 • uczestnicy systemu ROP i ich obowiązki,
 • system opłat,
 • jak przygotować się do ROP.
 1. Odpady i zagospodarowanie opadów opakowaniowych
 • podstawowe materiały opakowaniowe oraz sposób zagospodarowania powstałych z nich odpadów,
 • kompozyty, materiały wieloskładnikowe, i  elementy opakowań stanowiące utrudnienie w procesach zagospodarowania,
 • proces odzysku i recyklingu ocena zdatności,
 • konsekwencje finansowe i ustawowe wynikające z możliwości zagospodarowania odpadów.
 1. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Wykładowca

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

CENY W 2023 roku:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.