MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje
Zapytaj o to szkolenie

Zapytaj o termin tego szkolenia

Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany od 2023 r. Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem PPWR, SUP i systemu kaucyjnego

Pokaż informację o przetwarzaniu danych

>

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opakowania i odpady opakowaniowe – zmiany od 2023 r. Stan prawny na 2024 r. z uwzględnieniem PPWR, SUP i systemu kaucyjnego

Szkolenie 2-dniowe
Szkolenie z dyrektywy SUP i systemu kaucyjnego obejmuje m.in. zagadnienia: nowe przepisy dyrektywy plastikowej Single Used Plastics (SUP), przepisy dotyczące produktów i opakowań jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych, opłata produktowa, opłata recyklingowa, system kaucyjny, ekoprojektowanie, rozporządzenie PPWR.

Poniższe opisy: ONLINE (hybrydowo) lub Warszawa (hybrydowo) oznaczają, że w tych terminach planowana jest realizacja szkolenia hybrydowego, tzn. część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część łączy się zdalnie. Cena szkolenia różni się w zależności od wybranej formy uczestnictwa.

Opis szkolenia

1 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe obowiązki w zakresie:

 • pobierania opłaty konsumenckiej,
 • wnoszenia opłat wprowadzającego (ROP),
 • prowadzenia kampanii edukacyjnych z tytułu wprowadzania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do obrotu.

Podmioty są zobowiązane do prowadzenia ewidencji oraz składania sprawozdawczości w tym zakresie.
Kary za niepobieranie opłaty od użytkownika końcowego oraz nieprowadzenie ewidencji mogą wynosić aż do 20 tys. zł.
Kontrole prowadzi Inspekcja Handlowa.

Pierwsze sprawozdanie w zakresie przepisów SUP należy złożyć do 15 marca 2024.


24 maja 2023 roku weszła w życie zmiana przepisów, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Oznacza to, że wprowadzono nowe wymagania wynikające z single-use plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą, w zakresie:

 • zakazów wprowadzania
 • konieczności oznakowania
 • opakowań zastępczych
 • nowych opłat pobieranych od konsumentów końcowych, jak i podmiotów wprowadzających
 • ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO
 • obowiązkowej terminowej rejestracji w BDO
 • kary za nierealizowanie nowych obowiązków

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Na szkoleniu poruszane są również zagadnienia najnowszych zmian w realizacji obowiązku opłaty produktowej oraz systemu kaucyjnego, który będzie tworzony już niebawem.

Omówienie rozporządzenia PPWR pozwoli na przygotowanie się do projektowania wymaganych prawem opakowań oraz ich dalszego stosowania w różnych branżach.


Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) została wdrożona do polskich przepisów, co pociągnęło za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, dystrybutorów jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany jest odpowiedni wpis w rejestrze BDO, a podmioty zobowiązane są do prowadzenia stosownej ewidencji i sprawozdawczości. Produkty i opakowania jednorazowe z tworzyw sztucznych zostały objęte również obowiązkami opłatkowymi pobieranymi od użytkowników końcowych lub ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy dotyczą między innymi produktów takich jak: kubeczki na napoje, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka, opakowania na żywność, butelki na napoje do 3 litrów, artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe i inne.

Nowym przepisom podlegają podmioty prowadzące:

 • jednostki handlu detalicznego
 • jednostki handlu hurtowego
 • jednostki gastronomiczne
 • dystrybutorzy
 • producenci
 • oferujący i pakujący za pomocą urządzeń vendingowych oraz 
 • producenci i importerzy produktów

Nowe przepisy dotyczą w szczególności branży gastronomicznej, spożywczej, handlowej, HORECA, wyrobów higienicznych oraz tytoniowych.


Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej realizacji najnowszych wymagań dla opakowań

 • praktyka ewidencji, sprawozdawczości, pobierania i odprowadzania opłat

 • umiejętność dokonywania wpisów i sprawozdawczości w BDO

 • optymalizacja działań w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

 • możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w oparciu o ćwiczenia, warsztaty, studia przypadków
 • najnowsza wiedza, wprowadzająca w świat praktyki, umożliwiająca biznesowe przygotowanie w prowadzeniu działalności i realizację wymagań
 • możliwość konsultowania z wykładowcą indywidualnych problemów z codziennej praktyki uczestników

Adresaci szkolenia:

 • prowadzący jednostki handlu detalicznego, hurtowego i sprzedający przez Internet
 • jednostki gastronomiczne i sprzedający za pomocą automatów vendingowych
 • producenci, dystrybutorzy i importerzy opakowań
 • hurtownie produktów i opakowań
 • branża HORECA, restauracje, bary, sprzedający żywność na wynos
 • specjaliści ds. ochrony środowiska
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO
 • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
 • pracownicy biur księgowych
 • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką

Metody prowadzenia zajęć:

wykład z prezentacją, ćwiczenia, warsztaty, case study, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości, przykłady praktyczne, studia przypadków oraz warsztat w BDO

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

DZIEŃ I

 1. ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) – projektowanie opakowań
 • Omówienie rozporządzenia PPWR i jego geneza
 • Harmonogram wdrażania nowych przepisów
 • Zakres stonowania nowych przepisów
 • Definicje
 • Omówienie wytycznych nowego rozporządzenia w zakresie projektowania poszczególnych rodzajów opakowań, znakowania, sposobów użytkowania i dalszego zagospodarowania
 • Nowe wymagania dla projektowanych opakowań i ich producentów (Ekoprojetowanie)
 1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach - Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi po najnowszych zmianach - opłata produktowa
 • Podstawy prawne – najważniejsze przepisy, zmiany w ustawie wprowadzone w roku 2023, akty wykonawcze
 • Definicje i podstawowe pojęcia związane z wprowadzaniem produktów w opakowaniach na rynek (przywóz produktów w opakowaniach  i ich wywóz poza RP)
 • Opakowania – monomateriałowe, wielomateriałowe i opakowania środków niebezpiecznych
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach – obowiązek recyklingu i kampanie edukacyjne
 • Sposoby realizacji obowiązków ustawowych – rozliczanie samodzielne, dokumenty DPR, Organizacje Odzysku Opakowań i Organizacje Samorządu Gospodarczego
 • Możliwe sposoby ograniczania opłaty produktowej z tytułu obowiązku realizacji recyklingu
 • Samodzielne wnioskowanie o DPR na Organizację Odzysku Opakowań
 • Audyty recyklerów, pomniejszanie DPR o % zanieczyszczeń
 • Ewidencja opakowań wprowadzanych do obrotu
 • Opłata produktowa – kiedy należna, sposób naliczania
 • Sprawozdawczość – sposób wypełniania sprawozdań, źródła kalkulatorów do obliczeń i niezbędnych informacji,
 • Właściwy wpis do rejestru BDO – wnioski aktualizacyjny/wpisowy
 • Podmioty działające na zwolnieniu do 1MG opakowań wprowadzonych do obrotu, relacja wpisu, sprawozdawczości i pomoc de minimis
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP) - butelki na napoje
 • Wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie, harmonogram wrażania nowych obowiązków
 • Omówienie najważniejszych definicji wprowadzonych nowymi przepisami
 • Zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • Znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • Omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów - udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania
 • Omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego i sprzedających za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, ewidencja, obowiązek oferowania produktów alternatywnych, sprawozdawczość
 • Omówienie obowiązków dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty – wysokość corocznych opłat, ewidencja, sprawozdawczość
 • Obowiązek prowadzenia kampanii edukacyjnych
 • Obowiązkowa rejestracja w BDO
 • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Opłata recyklingowa w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Lekkie torby na zakupy czym są, wyłącznie
 • Wpis o rejestru BDO
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, odprowadzanie do UM
 • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne

DZIEŃ II

 1. Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Omówienie obowiązków nowych obowiązków wprowadzanych przez przepisy wdrażające dyrektywę SUP - produkty jednorazowego użycia
 • Dyrektywa SUP – cel wprowadzenia, kierunki zmian przepisów na poziomie UE i kraju, przyczyny zakazów, konieczność znakowania oraz dodatkowych opłat
 • Omówienie przepisów ustawy zmieniającej o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single Use Plastics (SUP)
 1. Wprowadzenie – opis zmian w polskim prawie i harmonogram wdrażania nowych obowiązków
 • Omówienie definicji w szczególności: tworzywa sztucznego, polimerów naturalnych, produktów jednorazowego użycia, wprowadzenia do obrotu, opakowań zastępczych, użytkownika końcowego itd.
 • Kwalifikacja opakowań - czy opakowanie podlega pod przepisy SUP? (warsztat, analiza kryteriów, case study)
 • Zakaz wprowadzania wybranych produktów, termin realizacji obowiązku, odstępstwa
 • Znakowanie produktów, obowiązkowe terminy, wzory oznakowań, odstępstwa
 • Obowiązki związane z pobieraniem opłat od użytkownika końcowego, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób pobierania i wpłacania, sprawozdawczość w tym zakresie
 • Obowiązki podmiotów wprowadzających do obrodu produkty podlegające pod SUP, rodzaje produktów i opakowań podlegających pod opłatę, obowiązkowa ewidencja, wysokość opłat, sposób odprowadzania opłat, kampanie edukacyjne, sprawozdawczość w tym zakresie
 • Praktyczne ćwiczenia, omówienie studium przypadków dla poszczególnych branż oraz produktów w kontekście podlegania i zakresu nowych obowiązków
 • Rejestr BDO, wpisy/aktualizacje wpisów w zakresie nowych obowiązków – warsztat w BDO
 • Praktyka ewidencji i sprawozdawczości w BDO (warsztat)
 • Kary za brak aktualnego wpisu w rejestr BDO, brak umieszczania numeru BDO na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością
 • Kary za brak realizacji nowych obowiązków w tym między innymi: wprowadzanie produktów objętych zakazem lub bez wymaganych oznakowań, nieprowadzenie wymaganej ewidencji, niepobieranie i niewnoszenie wymaganych opłat
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw – wdrażanie systemu kaucyjnego
 • Cel ustawy i harmonogram wdrażania kolejnych zobowiązań
 • Rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym,
 • Nowe pojęcia prawne (butelki na napoje, użytkownik produktów w opakowaniach wprowadzający, podmiot reprezentujący itd.)
 • Uczestnicy systemu kaucyjnego i ich obowiązki
 • Wpis do BDO i wymagane zezwolenia dla podmiotu reprezentującego
 • Wysokość kaucji, system finansowania
 • Poziomy selektywnego zbierania
 • Ewidencja i sprawozdawczość
 • Administracyjne kary pieniężne i sankcje karne
 1. Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników

Wykładowca

TRENER I

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od prawie dwudziestu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarach publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych. Prowadzi działalność doradczą w zakresie wszystkich obowiązków środowiskowych oraz inwestycyjnych. Audytor środowiskowy i twórca projektów wdrożeniowych. Trener z bardzo bogatym portfolio przeprowadzonych szkoleń dla przedsiębiorców oraz administracji publicznej. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych i absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechniki Krakowskiej. Stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii Audytor wewnętrzny ISO 14001 i ekspert PARP w zakresie CSR. Członek Polskiego Paktu Plastikowego. Autorka opracowań i ekspertyz, uczestnik konferencji i branżowych spotkań ekspertów.

TRENER II

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany auditor systemu ISO 14001 o ogromnym doświadczeniu w zakresie wszystkich aspektów prawnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie raportowania w ramach zrównoważonego rozwoju, wykonywania audytów środowiskowych, nadzorowania procesów inwestycyjnych oraz reprezentowania podmiotów podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony. Od lat ceniony trener prowadzący szkolenia zarówno dla sektora przedsiębiorców, jak i administracji publicznej. Absolwentka Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie środowiskowe” Politechniki Krakowskiej. Aktywny członek izb zrzeszających przedsiębiorców, gdzie opiniuje projekty ustaw i akty wykonawcze w zakresie ochrony środowiska. Uczestnik konferencji i branżowych grup zrzeszających ekspertów.  

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy. Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

WIELE SZKOLEŃ REALIZUJEMY HYBRYDOWO, by umożliwić Państwu wybór dogodnej formy udziału w szkoleniu. Część uczestników jest w sali szkoleniowej, a część osób łączy się ze szkoleniem zdalnie. Niezależnie od formy udziału w szkoleniu, zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki.

Cena

UDZIAŁ W FORMIE ONLINE:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć), zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

UDZIAŁ W FORMIE STACJONARNEJ:

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia (wystawiany pod warunkiem obecności na co najmniej 80% zajęć).


 • Cena szkolenia podana jest na górze strony, obok przycisku ZAPISZ SIĘ.

 • Do podanej ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, szkolenie podlega zwolnieniu z VAT.

 • Płatność może być dokonana po zrealizowanej usłudze w przypadku gdy zgłaszającym jest instytucja publiczna jak również w przypadku innych zgłaszających, o ile taka forma płatności zostanie zaakceptowana przez organizatora.

 • Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

 • Dla szkoleń realizowanych hybrydowo w terminach od kwietnia 2024 r. obowiązują różne ceny w zależności od formy udziału w szkoleniu.

 • Cena szkolenia nie obejmuje noclegu. Osoby zainteresowane noclegiem mogą skorzystać z naszej pomocy przy dokonaniu rezerwacji, poniżej informacje o dostępnych możliwościach.


Hotele - pomoc w rezerwacjach
 • Współpracujemy z 4 hotelami.
 • W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
 • Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
 • Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny minimalne w 2024 roku):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 480 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 575 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 330 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 380 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 240 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 270 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 80 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Opinie naszych klientów

Mała, różnorodna i otwarta na współpracę grupa uczestników. Wykładowca P. Monika bardzo uważna, otwarta na dialog, wspierająca, udzielająca na bieżąco informacji zwrotnej/wskazówki.

Uczestnik szkolenia z Inteligencji emocjonalnej

Spokój prowadzącej i odpowiednie tempo szkolenia mimo dużego zakresu materiału. Odpowiedzi na pytania świadczące o gigantycznej wiedzy i wysokich umiejętnościach miękkich
 

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym obsługi LinkedIna. Miesiąc po wdrożeniu wskazówek od prowadzącej, zyskałam pierwszego klienta z tego źródła. To najlepszy dowód, że wiedza ze szkolenia sprawdziła się w praktyce.

Uczestnik szkolenia z LinkedIn

Trenerka jest praktykiem i sama sobą prezentuje wszystko to, o czym mówi na szkoleniu, jej sposób mówienia, artykulacji, intonacji dokładnie pokazują jak powinna wyglądać prawidłowa emisja głosu. Do tego ma dużą wiedzę w tym temacie i jest bardzo sympatyczną osobą, która potrafi się fajnie dopasować do grupy i zadbać o miłą atmosferę podczas całego warsztatu. Doceniam też bardzo dobrą organizację samego warsztatu, sali oraz kontakt i pomocność Pani Justyny.

Uczestnik szkolenia z Wystąpień publicznych

Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany, szkolenie w przystępny i zrozumiały sposób przeprowadzone. Jednym słowem super.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego w administracji

Nieszablonowe podejście do tematu. Poruszenie dużej ilości trudnych zagadnień oraz rzetelne odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania. Poza wysokim podmiotem merytorycznym, super sposób prowadzenia - prowadząca ma predyspozycje, aby ciekawie prowadzić szkolenie, przekazywać wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Potwierdzenie, a w zasadzie doprecyzowanie, niektórych tematów związanych z emisją do powietrza. Pani prowadząca posiada dużą wiedzę jak i praktykę którą trudno zastąpić jest wiedzą książkową.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Duża wiedza, z praktycznym naciskiem Pani prowadzącej. Wysoka interaktywność z grupą, dzięki czemu każdy miał szansę dowiedzieć się tego czego potrzebował. Często takie szkolenie to dużo suchej teorii, na szczęście w tym przypadku tak nie było.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Profesjonalnie poprowadzone szkolenie, prowadząca potrafiła dostarczyć informację (również wynikającą z pytań) w sposób zrozumiały, poparty przykładami.

Uczestnik szkolenia z Prawa ochrony środowiska

Dzięki indywidualnemu podejściu JGT zostało stworzone szkolenie połączone z sesjami między dniami warsztatowymi, które wymuszało na nas wdrażanie w praktykę przerabianego teoretycznie materiału. To była bezcenna korzyść dla naszej organizacji.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Najbardziej w szkoleniu podobała mi się dynamika pracy z grupą. Trener w sprawny sposób połączył kawał skomplikowanej (i wydającej się na początku nudną) teorii z dyskusją z uczestnikami, wplatając też kilka ćwiczeń, które rozruszały nas i były jakby metaforą przerabianego materiału - dzięki czemu byliśmy skoncentrowani na zajęciach i łatwiej było przyswoić najważniejsze kwestie.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Profesjonalne przekazanie konkretnej wiedzy (często na przykładach), wiedza trenera, dokładne trzymanie się harmonogramu, w tym wyznaczonych przerw w szkoleniu.

Uczestnik szkolenia z PUESC i SENT

Konkretne i przejrzyste komunikaty, prowadząca doceniała pracę grupy, po szkoleniu czuję motywację do samorozwoju.

Uczestnik szkolenia z Obsługi klienta w urzędzie

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego, odnoszenie się do zadanych w ankiecie pytań/problemów, udzielanie konkretnych odpowiedzi.

Uczestnik szkolenia z Taksonomii UE

Styl Pana Prowadzącego!! Super!! Aktywne udzielanie informacji przez prowadzącego na zadawane pytania, jak również wyjaśnianie wszystkich przypadków dotyczących zamówień publicznych.
 

Uczestnik szkolenia z Zamówień publicznych na dostawy i usługi informatyczne

Najbardziej podobał mi się przekaz wiedzy, którą posiada pani prowadząca, jej podejście do każdego uczestnika. Jak dla mnie prowadząca to skarbnica wiedzy, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Zarówno teoria jak i praktyka była bardzo różnorodna, przez co człowiek chłonął wiedzę jak gąbka. Dziękuję :)

Uczestnik szkolenia z Zarządzania zespołem

Wyjaśnienie zagadnień bardzo jasno, podając przykłady bardzo przydatne, na żywym organizmie, co ułatwia pracę z aplikacją. Dużo podpowiedzi, jak agregować dane wykorzystywane w raportach.

Uczestnik szkolenia z KOBIZE

Podejście do zagadnienia, angażowanie uczestników do interakcji, oraz odniesienia do istniejących rozwiązań w innych organizacjach. Bardzo ważne przy tego typu zagadnieniach jest wskazanie istniejących trendów i rozwiązań.

Uczestnik szkolenia z Kontroli zarządczej

Płynne, jasne i logiczne wyjaśnienia zagadnień budzących wątpliwości. Kontakt prowadzącego, odpowiadanie na pytania bardzo szybko. Wiedza w przekazana w sposób rewelacyjny, bez konieczności notowania, wszystko zostaje w głowie.

Uczestnik szkolenia z Odpadów medycznych

Najbardziej podobał mi się sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, która w bardzo wyczerpujący sposób odpowiadała na wszystkie pytania, upewniając się za każdym razem że temat został na pewno zrozumiany, przez pytającego.

Uczestnik szkolenia z Transgranicznego przemieszczania odpadów

Wiedza, sposób prowadzenia szkolenia przez prowadzącą, w pełni profesjonalna postawa, prezencja, naturalny sposób mówienia, dykcja, całokształt prowadzenia bardzo profesjonalny, a jednocześnie naturalny - podawanie przykładów z życia - kierowanie pytań do ogółu, a nie do konkretnych osób, co często powoduje stres i niekomfortową atmosferę - świetne materiały szkoleniowe.

Uczestnik szkolenia z Funduszy unijnych

Jasne i klarowne przedstawienie zagadnień. Nie pomijanie odpowiedzi na pytania uczestników, wręcz merytoryczne odpowiadanie na nie od razu po zadaniu pytania bądź przedstawieniu danego kazusu.

Uczestnik szkolenia z Procesu budowlanego

Liczne przykłady, profesjonalizm wykładowcy, podejście do tematu poza utartymi schematami.

Uczestnik szkolenia z Windykacji

Ogromna wiedza prowadzącego przekazywana w bardzo przystępny sposób, ciekawe przykłady z praktyki i duże poczucie humoru prowadzącego stworzyło bardzo przyjemną atmosferę na szkoleniu

Uczestnik szkolenia z KPA

Przygotowanie szkolenia (przesłanie dużo wcześniejsze materiałów, pomoc w trakcie szkolenia, uzupełnianie materiałów na bieżąco) - jest to najlepiej przygotowane szkolenie online na jakim byłam. Przygotowanie prowadzącego - niesamowita wiedza, rzadko zdarza się, aby prowadzący potrafił odpowiedzieć na każde pytanie uczestników szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Reklamacji, rękojmi, gwarancji

Sposób przedstawiania problemów przez prowadzącą, której podejście powoduje, że przestajemy się bać tych trudnych zagadnień i "idziemy z Nią na spacerek", żeby sklasyfikować jakąś mieszaninę. Tłumaczy w przystępny sposób, także już nie boimy się tych tematów. Z prowadzącą jest: patrzcie to jest proste, trzeba tylko zwrócić uwagę na parę rzeczy, a nie: patrzcie jakie trudne. Za to Ją uwielbiam i będę polować na kolejne szkolenia.

Uczestnik szkolenia z Klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Bardzo dobre przygotowanie prowadzącego i wprowadzenie super atmosfery. Wiele się dowiedziałam i na pewno wykorzystam tę wiedzę.

Uczestnik szkolenia z Efektywnej komunikacji

Bardzo profesjonalne przygotowanie tematu. Całościowe pokazanie funkcjonowania stresu w organizmie, bardzo przydatne ćwiczenia praktyczne oraz materiały. Bardzo dobra atmosfera, brak dystansu wykładowcy do uczestników.

Uczestnik szkolenia z Radzenia sobie ze stresem

Prowadząca szkolenie była rewelacyjna, świetna wiedza merytoryczna, chętna do odpowiedzi na pytania, otwarta, nieoceniająca. Bardzo pozytywny odbiór szkolenia, wg mojej opinii głównie z uwagi na osobę Pani Sędzi prowadzącej szkolenie.

Uczestnik szkolenia z Postępowania egzekucyjnego

Prowadzenie i praktyka. Jestem zachwycona tym, że szkolenie prowadzone było przez osobę z dużym doświadczeniem.

Uczestnik szkolenia z Gospodarowania odpadami

Przede wszystkim trenerka mówiła ciekawe, co w przypadku szkoleń online jest sztuką. Prowadzone wartko, ale nie za szybko. Przy udzielaniu odpowiedzi na pytania widoczna była praktyczna wiedza. Nie nudziłam się.

Uczestnik szkolenia z Prawa budowlanego