MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Zamówienia publiczne a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Szkolenie 2-dniowe
Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: czym jest dyscyplina finansów publicznych, czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Zdarza się, że w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego popełnione zostają błędy, które mogą prowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zapraszamy na szkolenie, które pomoże uniknąć tego rodzaju pomyłek.

Cele szkolenia:

 • Szkolenie wyjaśni, jak wygląda postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych.
 • Na szkoleniu w sposób przejrzysty i systematyczny przedstawimy regulacje związane z postępowaniem w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku ze złamaniem przepisów Prawa zamówień publicznych.
 • Szkolenie będzie pomocne w eliminowaniu ryzyka popełnienia czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych – w tym także w zakresie zarządzania tym obszarem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

 • zapoznać się w sposób praktyczny z problematyką dyscypliny finansów publicznych i czynnościami z nią związanymi, o których mowa  w  ustawie z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych,
 • uzyskać praktyczne wskazówki dla Zamawiających, które nie zawsze wynikają wprost z treści przepisów - jak uniknąć niepotrzebnych ryzyk i problemów w realizacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jakie są kary za naruszenie dyscypliny i czy mogą być złagodzone,
 • dokonać samooceny w wielu kwestiach związanych z realizacją zamówień publicznych za pomocą narzędzia audytorskiego, które zostanie zaprezentowane do wykorzystania oraz przedstawionego na szkoleniu orzecznictwa.

Grupa docelowa:

 • pracownicy wydziałów / referatów zamówień publicznych w JSFP oraz innych jednostkach zobligowanych do stosowania Prawa zamówień publicznych,
 • osoby zarządzające systemem udzielania zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą i audytem zamówień publicznych,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat zamówień publicznych.

Metody prowadzenia zajęć:

Wykład, dyskusje moderowane, warsztaty tematyczne – ocena umowy, case study.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

dzień I

 1. Czym jest dyscyplina finansów publicznych
   
 2. Organizacje i zasady powoływania organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
   
 3. Zakres podmiotowy – kto podlega
   
 4. Zakres przedmiotowy - czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych związane z realizacją zamówień publicznych:
   
  1. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

   Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
    
  2. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części lub konkursu, jeżeli miało wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości
    
  3. Łączenie zamówień albo dzielenie zamówienia na odrębne zamówienia publiczne skutkujące uniknięciem stosowania przepisów ustawy

   Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
   Ćwiczenia – szacowanie wartości zamówienia

    
  4. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia
    
  5. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych określenie kryteriów oceny ofert

   Kwestionariusz samooceny warunków udziału w postępowaniu - praktyczne narzędzie audytorskie
    
  6. Nieprzekazanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych określonych ogłoszeń
    
  7. Niezamieszczenie specyfikacji warunków zamówienia lub opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania

dzień II

 1. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy:
  • który nie został wybrany w trybie lub procedurze, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki
    
 2. Zawarcie umowy ramowej:
  • bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
  • z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki

Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli

 1. Rozstrzygnięcie konkursu bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
   
 2. Zawarcie umowy na usługi społeczne i inne szczególne usługi bez przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych
   
 3. Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób niż określony w przepisach ustawy, jeżeli miało ono wpływ odpowiednio na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarcie umowy ramowej
   
 4. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z zawarciem umowy lub umowy ramowej – katalog czynów
   
 5. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z unieważnieniem postępowania – katalog czynów

  Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo  – wyniki kontroli
   
 6. Pozostały katalog czynów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

 

 1. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar
   
 2. Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów, publicznych oraz kontrola sądowa prawomocnych rozstrzygnięć kończących postępowanie w toku instancji
   
 3. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
   
 4. Przykłady nieprawidłowości, orzecznictwo – wyniki kontroli
   
 5. Podsumowanie szkolenia

Wykładowca

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Wpisana na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW).

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z 4 hotelami.
W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Nie dokonujemy rezerwacji noclegów w innych hotelach, spoza poniższej listy.
Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.
 • Po dokonaniu rezerwacji cena nie ulegnie zmianie.
 • Rezerwacja może zostać przez Państwa anulowana do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego przyjazd.

Hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels (ceny orientacyjne):

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Hampton by Hilton Warsaw City Centre:

Hotel Hampton by Hilton, ul. Wspólna 72, Warszawa
Koszt przy rezerwacji zależy od terminu i dostępnych miejsc w hotelu.
Średnio ceny kształtują się na poziomie 350-650 zł (jedynka ze śniadaniem) i 450-850 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 317 27 00, https://www.hilton.com/pl/hotels/wawcthx-hampton-warsaw-city-centre/

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne, konieczność rezerwacji parkingu w wyprzedzeniem

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.