Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka.

Warszawa / lub ONLINE
22 października 2021, piątek, 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 grudnia 2021, piątek, 10.00-16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: rodzaje egzekucji z nieruchomości, uczestnicy postępowania, organy egzekucyjne i ich właściwość, środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości, tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji z nieruchomości, etapy egzekucji z nieruchomości, rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości, opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, licytacja, przejęcie nieruchomości na własność, przysądzenie własności nieruchomości, plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości stanowi obecnie najbardziej efektywny sposób odzyskiwania należności

Cel szkolenia:

 • wprowadzenie w podstawy i poszerzenie wiedzy o egzekucji z nieruchomości
 • wyjaśnienie jej zasad na możliwie najszerszym tle praktycznym, ułatwiającym zrozumienie istoty tej instytucji.

Na szkoleniu omówimy przepisy aktulanie obowiązujące oraz najnowsze zmiany w zakresie egzekucji z nieruchomości związane z pandemią oraz aktualnymi zmianami w KPC, których wejście w życie przewidywane jest jesienią 2021.

Na szkoleniu:

 • przedstawiamy system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego,
 • wyjaśniamy zasady, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości, a także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania,
 • omawiamy także sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość,

Korzyści dla uczestników:

 • uzyskanie maksymalnej ilości informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule
 • możiiwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia wątpliwości praktycznych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie polecamy windykatorom, prawnikom, urzędnikom.

Metody prowadzenia zajęć:

 • wykład - omówienie instytucji oraz mechanizmów ich działania wraz z przepisami źródłowymi,
 • elementy warsztatów - opisy przypadków praktycznych, wspólne rozwiązywanie kazusów, odpowiedzi na pytania.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Egzekucja, a egzekucja z nieruchomości (pojęcie), cele, przedmiot (podstawowe pojęcia), rodzaje egzekucji z nieruchomości (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości, egzekucja z prawa użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości) i postępowania, w których ma zastosowanie.
   
 2. Źródła egzekucji z nieruchomości - także w kontekście zmian w przepisach.
   
 3. Strona podmiotowa egzekucji – uczestnicy, wierzyciele jako gospodarze postępowania.
   
 4. Strona podmiotowa egzekucji z nieruchomości - organy egzekucyjne i ich właściwość, inne organy biorące udział w egzekucji.
   
 5. Środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości.
   
 6. Tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji.
   
 7. Etapy egzekucji z nieruchomości – ich początek i koniec i cele (zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja i udzielenie przybicia i przysądzenie własności), a podział sum uzyskanej z egzekucji nieruchomości.
   
 8. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, zajecie i jego skutki materialno-prawne, wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i jego skutki.
   
 9. Rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości - zarząd zajętą nieruchomością oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządcy – zarząd a dozór.
   
 10. Opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, podstawy prawne szacowania, znaczenie protokołu opisu i oszacowania, zaskarżalność opisu i oszacowania i terminy, ponowny opis i oszacowanie.
   
 11. Licytacja – etapy licytacji (obwieszczenie, licytacja właściwa, gotowość do przybicia lub przejęcia nieruchomości na własność) warunki licytacyjne i wadium, zaskarżalność w toku licytacji.
   
 12. Licytacja elektroniczna z nieruchomości - nowość.
   
 13. Przejęcie nieruchomości na własność, warunki i skutki.
   
 14. Druga licytacja - warunki, przyczyny i skutki, przebieg.
   
 15. Ukończenie licytacji - przybicie – skutki procesowe i materialno-prawne, zaskarżalność postanowienia o udzieleniu przybicia i jego zakres.
   
 16. Przysądzenie własności nieruchomości - skutki materialno-prawne i dla postępowania egzekucyjnego, forma i zaskarżalność, depozyt Ministra Finansów.
   
 17. Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości - wszyscy uczestnicy podziału (rodzaje uczestników), treść, kolejność zaspokojenia (z uwzględnieniem specyficznej sytuacji wierzycieli hipotecznych), rola depozytu Ministra Finansów.
   
 18. Rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości (sprzedaż, umorzenie postępowania) i zawieszenie egzekucji.
   
 19. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.

Wykładowca

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista, od 2014 roku sędzia wizytator do spraw egzekucyjnych i cywilnych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia  zarówno dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, aplikantów sądowych, jak i adwokatów, radców prawnych i komorników oraz aplikantów w tych zawodach.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym, procedurze cywilnej, prawie własności przemysłowej. Współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z nieruchomości i planów podziału sum uzyskanych z egzekucji.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
22 października 2021, piątek, 10.00-16.00
Warszawa / lub ONLINE
10 grudnia 2021, piątek, 10.00-16.00