Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Egzekucja z nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian dotyczących elektronicznej licytacji nieruchomości – przepisy i praktyka

Zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia: rodzaje egzekucji z nieruchomości, uczestnicy postępowania, organy egzekucyjne i ich właściwość, środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości, tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji z nieruchomości, etapy egzekucji z nieruchomości, rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości, opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, licytacja, przejęcie nieruchomości na własność, przysądzenie własności nieruchomości, plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości, rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości.

Opis szkolenia

Egzekucja z nieruchomości stanowi obecnie najbardziej efektywny sposób odzyskiwania należności

Cel szkolenia:

  • wprowadzenie w podstawy i poszerzenie wiedzy o egzekucji z nieruchomości
  • wyjaśnienie jej zasad na możliwie najszerszym tle praktycznym, ułatwiającym zrozumienie istoty tej instytucji.

Na szkoleniu omówimy przepisy aktualnie obowiązujące oraz najnowsze zmiany w zakresie egzekucji z nieruchomości związane z pandemią oraz aktualnymi zmianami w KPC, których wejście w życie przewidywane jest jesienią 2021.

Na szkoleniu:

  • przedstawiamy system kolejnych czynności niezbędnych dla odzyskania wierzytelności z nieruchomości w oparciu o szerokie tło przykładów praktycznych z orzecznictwa sądowego i komorniczego,
  • wyjaśniamy zasady, którymi rządzi się legalna i sprawna egzekucja z nieruchomości, a także rolę wierzyciela w zapewnieniu skuteczności i szybkości tego postępowania,
  • omawiamy także sposoby obrony dłużnika przed niezasadną lub nadmierną egzekucją, gdy jej przedmiotem jest nieruchomość,

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie maksymalnej ilości informacji teoretycznych i praktycznych w krótkim czasie - w przystępnej, zrozumiałej i łatwej do zapamiętania formule
  • możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia wątpliwości praktycznych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie polecamy windykatorom, prawnikom, urzędnikom.

Metody prowadzenia zajęć:

  • wykład - omówienie instytucji oraz mechanizmów ich działania wraz z przepisami źródłowymi,
  • elementy warsztatów - opisy przypadków praktycznych, wspólne rozwiązywanie kazusów, odpowiedzi na pytania.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

  1. Egzekucja, a egzekucja z nieruchomości (pojęcie), cele, przedmiot (podstawowe pojęcia), rodzaje egzekucji z nieruchomości (egzekucja z ułamkowej części nieruchomości, egzekucja z prawa użytkowania wieczystego, uproszczona egzekucja z nieruchomości) i postępowania, w których ma zastosowanie.
     
  2. Źródła egzekucji z nieruchomości - także w kontekście zmian w przepisach.
     
  3. Strona podmiotowa egzekucji – uczestnicy, wierzyciele jako gospodarze postępowania.
     
  4. Strona podmiotowa egzekucji z nieruchomości - organy egzekucyjne i ich właściwość, inne organy biorące udział w egzekucji.
     
  5. Środki odwoławcze w egzekucji z nieruchomości.
     
  6. Tytuł wykonawczy i wszczęcie egzekucji.
     
  7. Etapy egzekucji z nieruchomości – ich początek i koniec i cele (zajęcie, opis i oszacowanie, licytacja i udzielenie przybicia i przysądzenie własności), a podział sum uzyskanej z egzekucji nieruchomości.
     
  8. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, zajecie i jego skutki materialno-prawne, wpis ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu egzekucyjnym i jego skutki.
     
  9. Rozporządzanie nieruchomością i jej obciążanie w toku egzekucji z nieruchomości - zarząd zajętą nieruchomością oraz prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządcy – zarząd a dozór.
     
  10. Opis i oszacowanie – czynności wierzyciela, komornika, biegłych i sądu, podstawy prawne szacowania, znaczenie protokołu opisu i oszacowania, zaskarżalność opisu i oszacowania i terminy, ponowny opis i oszacowanie.
     
  11. Licytacja – etapy licytacji (obwieszczenie, licytacja właściwa, gotowość do przybicia lub przejęcia nieruchomości na własność) warunki licytacyjne i wadium, zaskarżalność w toku licytacji.
     
  12. Licytacja elektroniczna z nieruchomości - nowość.
     
  13. Przejęcie nieruchomości na własność, warunki i skutki.
     
  14. Druga licytacja - warunki, przyczyny i skutki, przebieg.
     
  15. Ukończenie licytacji - przybicie – skutki procesowe i materialno-prawne, zaskarżalność postanowienia o udzieleniu przybicia i jego zakres.
     
  16. Przysądzenie własności nieruchomości - skutki materialno-prawne i dla postępowania egzekucyjnego, forma i zaskarżalność, depozyt Ministra Finansów.
     
  17. Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości - wszyscy uczestnicy podziału (rodzaje uczestników), treść, kolejność zaspokojenia (z uwzględnieniem specyficznej sytuacji wierzycieli hipotecznych), rola depozytu Ministra Finansów.
     
  18. Rodzaje sposobów ukończenia egzekucji z nieruchomości (sprzedaż, umorzenie postępowania) i zawieszenie egzekucji.
     
  19. Pytania, dyskusja, analiza przypadków.

Wykładowca

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, cywilista, od 2014 roku sędzia wizytator do spraw egzekucyjnych i cywilnych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia  zarówno dla sędziów, asystentów sędziów, referendarzy sądowych, aplikantów sądowych, jak i adwokatów, radców prawnych i komorników oraz aplikantów w tych zawodach.

Specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym, procedurze cywilnej, prawie własności przemysłowej. Współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie egzekucji z nieruchomości i planów podziału sum uzyskanych z egzekucji.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.