MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:

Elektronizacja zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r., zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Szkolenie 1-dniowe
Na szkoleniu powiemy m.in. jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcami, kiedy stosować kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, omówimy reguły udostępniania SWZ, omówimy zasady składania oferty elektronicznej w różnych rodzajach postępowania, powiemy jakie dokumenty i w jakiej formie i terminie powinni dostarczać wykonawcy.

Szkolenie realizowane na zamówienie. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt. Program szkolenia, miejsce, termin - zostaną dopasowane do potrzeb odbiorcy.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Obowiązek wykorzystania środków komunikacji elektronicznej i korzystania z narzędzi informatycznych dotyczy wszystkich prowadzonych postępowań:

 • o wartości powyżej 130 000 zł dla zamawiających klasycznych,
 • o wartości równej lub przekraczającej progi unijne dla zamawiających sektorowych.

Cele szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia procedur zakupowych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, w tym przeprowadzenie oceny ofert oraz negocjacji,
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie prawidłowo sporządzonej oferty w formułach elektronicznych,
 • Omówienie podstaw prawnych związanych z prowadzeniem postępowania w formie elektronicznej, w tym także prowadzenia komunikacji między stronami postępowania.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy poznają podstawy prawne związane z e-zamówieniami,
 • Uczestnicy uzyskają wiedzę jak powinien wyglądać cały proces postępowania zakupowego w formie elektronicznej - od przygotowania SWZ, składania dokumentów przez wykonawców, poprzez przeprowadzenie oceny ofert, zawarcie umowy i wystawienie faktury,
 • Uczestnicy wzmocnią kompetencje i rozwiną umiejętności praktycznego zastosowania przepisów w zakresie prowadzenia postepowań w formie elektronicznej,
 • Szkolenie pozwoli przedstawicielom wykonawców zwiększyć skuteczność w sporządzeniu i składaniu w sposób prawidłowy ofert oraz wymaganych w postępowaniu dokumentów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do:

 • przedstawicieli zamawiających, którzy nie posiadają doświadczenia w przygotowaniu oraz prowadzeniu postępowań z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych bądź chcą uzupełnić wiedzę i wyjaśnić swoje wątpliwości,
 • a także do wykonawców, którzy chcą uzupełnić wiedzę lub nie mają doświadczenia w ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Metody szkoleniowe:

Analiza przepisów wsparta orzecznictwem, ćwiczenia, analiza przykładów, pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Ustawy oraz akty wykonawcze związane z e-zamówieniami.
   
 2. Podstawowe definicje dotyczące e-zamówień:
   
  • Środki komunikacji elektronicznej,
  • Platformy teleinformatyczne,
  • Forma oferty oraz dokumentów w procedurach e- zamówieniowych,
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • Podpis zaufany i podpis osobisty.
    
 3. Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia:
   
  • Zdefiniowanie środków komunikacji elektronicznej w dokumentacji,
  • Strona internetowa prowadzonego postępowania,
  • Informacje na temat formy, miejsca i czasu złożenia oferty,
  • Dokumenty składanie przez wykonawców w e-zamówieniach:
    
   • podmiotowe środki dowodowe,
   • przedmiotowe środki dowodowe,
   • pełnomocnictwa,
   • oświadczenia z art.125 ust.1 Pzp,
     
  • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • JEDZ - wersja elektroniczna,
  • Udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SWZ, zmiany istotne w treści SWZ.
    
 4. Proces oceny ofert:
   
  • Zmiana lub wycofanie oferty  e-oferty (mini –portal),
  • Otwarcie ofert w e-zamówieniach,
  • Awaria platformy zakupowej a skuteczne złożenie oferty w postępowaniu,
  • Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  • Oferta składana w formie elektronicznej i w postaci elektronicznej,
  • Uzupełnienie dokumentacji przetargowej w e-zamówieniach,
  • Wadium (w jakiej formie może być składane).
    
 5. Zawarcie umowy w formie elektronicznej.
   
 6. Złożenie środków ochrony prawnej w formie elektronicznej.
   
 7. E-faktura w zamówieniach publicznych.
   
 8. Pytania, dyskusja, przykłady, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych.

Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.