Elektronizacja zamówień publicznych od 1.01.2021 roku.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu powiemy m.in. jak powinna przebiegać komunikacja zamawiającego z wykonawcami, kiedy stosować kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty, omówimy reguły udostępniania SWZ, omówimy zasady składania oferty elektronicznej w różnych rodzajach postępowania, powiemy jakie dokumenty i w jakiej formie i terminie powinni dostarczać wykonawcy.

Od 1.01.2021 roku obowiązuje elektronizacja wszystkich zamówień publicznych udzielanych na podstawie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. zamawiający i wykonawcy zostają zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej nie tylko w postępowaniach od progów unijnych, ale także tzw. „biuletynowych” (krajowych), w których możliwe będą różne rodzaje podpisów elektronicznych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu przetargowym w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Omówimy:

 • zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.,
 • praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania oświadczeń, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, elektronicznych podmiotowych środków dowodowych, wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej
 • wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • rodzaje dopuszczalnych podpisów elektronicznych, wskazówki jaki podpis wybrać, aby nie generować problemów i kiedy taki wybór jest możliwy, jak weryfikować (walidować) kwalifikowany podpis elektroniczny, a jak podpis zaufany lub podpis osobisty, w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
 • elektroniczne reguły przygotowania oświadczenia wstępnego krajowego, JEDZ, ofert, pełnomocnictw - poznanie na tle porównawczym.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Na szkoleniu Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Pzp, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji,
 • jakie i kiedy dopuszczalne są podpisy elektroniczne, w szczególności przy składaniu oświadczenia wstępnego lub oferty,
 • jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, jakie są dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu,
 • jak dokonać weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • pokażemy przykłady dokumentów elektronicznych (np. ZUS, KRK, US), elektronicznych gwarancji wadialnych,
 • jak funkcjonują portale zakupowe.

Trener przedstawi trudności występujące dotychczas w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji w zestawieniu z nowymi przepisami – Prawo zamówień publicznych.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Metody szkoleniowe:

wykład, case study, odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle wymogów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.
   
 2. Formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym (pisemna, elektroniczna i dokumentowa).
   
 3. Podpis elektroniczny w procedurach udzielenia zamówienia publicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
   
 4. Narzędzia i urządzenia wymagane do zapewnienia zgodności z przepisami o elektronizacji zamówień publicznych:
   
  1. wymagania techniczne;
  2. wymagania bezpieczeństwa danych.
    
 5. Definicja środków komunikacji elektronicznej i dokumentu elektronicznego. Cyfrowe odzwierciedlenie dokumentu, elektroniczna kopia dokumentu.
   
 6. Prowadzenie postępowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej:
   
  1. przesyłanie i zmiany obowiązkowych ogłoszeń oraz informacji przekazywanych Prezesowi UZP;
  2. elektroniczna komunikacja zamawiającego z wykonawcami;
  3. złożenie oferty;
  4. złożenie oświadczeń oraz dokumentów;
  5. wymogi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie;
  6. dokumenty składane w postepowaniu, wykorzystanie elektronicznych ogólnie dostępnych baz dokumentów;
  7. E-certis;
  8. różnica miedzy oświadczeniami i dokumentami elektronicznymi, a przesłaniem elektronicznej kopii dokumentów, oświadczeń;
  9. obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania;
  10. podpisanie umowy;
  11. faktury elektroniczne.
    
 7. Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej.
   
 8. ESPD - przygotowywanie JEDZ przez zamawiającego oraz przez wykonawcę.
   
 9. Platformy przetargowe.
   
 10. Przechowywanie i udostępnianie dokumentów elektronicznych.
   
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Wykładowca

Doradca z zakresu zamówień publicznych, Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Z zamówieniami publicznymi związana od 1995 roku. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia publicznego, zajmuje się również zamówieniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Wykładowca, autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.