Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - obowiązki przedsiębiorców, wymagania.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu dowiesz się: kto jest objęty obowiązkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, jakie obowiązki ma podmiot wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, jakie są obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego a także prowadzącego zakład przetwarzania oraz odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jakie są wymagania dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest szczegółowe i kompleksowe omówienie przepisów ustawy w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego która weszła w życie 01.01.2016, w tym przepisów tej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku. Ustawa stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wprowadziła ona szereg nowych rozwiązań prawnych w zakresie zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym m.in.:

 • definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • poziomy zbierania oraz odzysku i recyklingu zużytego sprzętu,
 • podział na grupy sprzętu, co wymaga odpowiedniej wiedzy i właściwego przyporządkowania sprzętu do właściwej grupy,
 • zasady rozliczania sprzętu wprowadzonego do obrotu w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia,
 • zmiany w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zapoznają się z zakresem obowiązków wiążących się z wprowadzaniem do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • prowadzący wyjaśni definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego, omówi zasady kwalifikacji do poszczególnych grup sprzętu oraz zakres urządzeń wyłączonych z przepisów ustawy,
 • zaprezentowane zostaną zasady rozliczania poziomów zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, sposoby naliczania opłaty produktowej oraz terminy realizacji poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Adresaci szkolenia:

 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, zbierający zużyty sprzęt, prowadzący handel detaliczny i hurtowy,
 • podmioty prowadzące zakłady przetwarzania oraz prowadzące odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • administracja publiczna, w szczególności urzędy marszałkowskie, które nadzorują realizację ustawowych obowiązków przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Metody szkoleniowe:

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Przewidziany jest czas na odpowiedzi na pytania, dyskusję oraz analizę przypadków przedstawionych przez uczestników.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Zakres rzeczowy i podmiotowy Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
   
  • definicja wprowadzającego sprzęt,
  • podział na 6 grup sprzętu,
  • producent – nowy podmiot objęty przepisami ustawy,
  • rozliczanie przedsiębiorcy zagranicznego - autoryzowany przedstawiciel.
    
 2. Rejestr przedsiębiorców:
   
  • zakres podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji,
  • opłata rejestrowa i roczna,
  • wniosek o wpis i wniosek aktualizacyjny,
  • przeniesienie danych z rejestru GIOŚ do rejestru BDO,
  • uzupełnienie informacji zawartych w rejestrze BDO,
  • zasady rozliczania zabezpieczenia finansowego.
    
 3. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:
   
  • definicja oraz podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • oznakowanie sprzętu,
  • dodatkowa ewidencja,
  • sprawozdawczość,
  • sieć zbierania zużytego sprzętu,
  • obowiązek zbierania zużytego sprzętu – rozszerzony zakres podmiotów objętych obowiązkiem oraz nowe poziomy zbierania,
  • obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu
  • przemieszczanie zużytego sprzętu.
    
 4. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:
   
  • zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
  • zakres obowiązków nałożonych na jednostki handlowe w zakresie zbierania zużytego sprzętu,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,
  • zakaz zbierania niekompletnego zużytego sprzętu.
    
 5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:
   
  • wyposażenie zakładu przetwarzania,
  • wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie - nowy termin,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018,
  • audyt zewnętrzny.
    
 6. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
   
  • wydawanie zaświadczeń - nowy termin,
  • sprawozdawczość - nowy wzór sprawozdania od roku 2018.
    
 7. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
   
  • kapitał zakładowy,
  • zakres działania,
  • wymagania nałożone na organizacje odzysku,
  • obowiązek przeprowadzenia audytu,
  • zakres współpracy z przedsiębiorcami.
    
 8. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Wykładowca

Ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przepisów o bateriach i akumulatorach oraz przepisów o odpadach opakowaniowych, pracownik administracji publicznej, występuje jako ekspert w komisjach sejmowych, doświadczony wykładowca.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

690,00 zł + 23% VAT = 848,70 zł brutto

690,00 zł + VAT zw = 690,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.