Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
Warszawa
24-25.10.2018, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa
12-13.12.2018, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:
Opis szkolenia

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:

 • zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
 • odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
 • rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
 • procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
 • rozliczenie wykonanych Robót.
Program
 1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

 2. Warunki Kontraktu FIDIC:
  • Warunki Ogólne – zawartość, układ,
  • Warunki Szczególne,
  • spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

 3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
  • przedmiot zamówienia,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia,
  • Załącznik do Oferty,
  • Podwykonawcy.

 4. Strony Kontraktu i Inżynier – obowiązki i uprawnienia:
  • Zamawiający (kl.2),
  • Inżynier (kl.3),
  • Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

 5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

 6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
  • Rozpoczęcie Kontraktu – procedury i dokumenty.

 7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) – procedury i dokumenty:
  • realizacja,
  • obmiary,
  • zmiany.

 8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
  • procedury i dokumenty (kl. 10),
  • Świadectwo Przejęcia.

 9. Okres Zgłaszania Wad:
  • odpowiedzialność za wady (kl.11),
  • zakończenie Kontraktu – procedury i dokumenty,
  • Świadectwo Wykonania.

 10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

 11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

 12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

 13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

 14. Roszczenia i spory (kl. 20):
  • powody,
  • procedury i sankcje,
  • rozstrzyganie sporów.

 15. Podsumowanie szkolenia – panel dyskusyjny.
Wykładowca

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, wykładowca SIDIR.  Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi działalność doradczą jako niezależny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 189 zł (jedynka ze śniadaniem), od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 285 zł (jedynka ze śniadaniem), od 322 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 300 zł (jedynka ze śniadaniem), od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena nie obejmuje noclegu. Jest możliwość doliczenia kosztów noclegu do ceny szkolenia. W przypadku zainteresowania rezerwacją hotelu prosimy o kontakt.

Informacje o hotelach znajdujących się w pobliżu miejsca szkolenia podajemy również w zakładce "miejsce".

Warszawa
24-25.10.2018, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)
Warszawa
12-13.12.2018, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)