alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej 2021–2027

Na szkoleniu omówimy m.in.: zasady i ramy nowej perspektywy programowej 2021-2027, jakie są cele polityki UE w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027, projekt umowy partnerstwa pomiędzy Komisją Europejską a Polską 2021-2027, rozporządzenia unijne dla polityki spójności 2021-2027.

Opis szkolenia

Jesienią 2022 r. zaczną się pierwsze nabory w ramach konkursów finansowanych z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dostępne będą potężne środki na realizację inwestycji publicznych i prywatnych, działania edukacyjne, badawcze i społeczne.

W trakcie szkolenia otrzymają Państwo przejrzystą informację o dostępnych środkach m.in. na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, inwestycje drogowe, kolejowe, wodno-kanalizacyjne, infrastrukturę ochrony zdrowia, edukacji i kultury, w niskoemisyjny transport miejski, zieloną  i niebieską infrastrukturę w miastach, przeciwdziałanie zmianom klimatu, cyfryzację, e-usługi, naukę, badania i rozwój, inwestycje przemysłowe, bioróżnorodność. Równolegle finansowane będą projekty dedykowane uczelniom wyższym, szkołom, przedszkolom i żłobkom.

Gdzie szukać dofinansowania? Ile wkładu własnego trzeba będzie zapewnić? Jak sprawić, aby wymagany wkład własny nie obciążał istotnie budżetu Beneficjenta? Jakie są różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy, jakie są ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów? Jak będzie wyglądał nowy system instytucjonalny, a jak system wyboru projektów? Jakie będą główne zasady kwalifikowalności kosztów? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia, a zdobyta na nim wiedza pozwoli lepiej przygotować się do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027,
 • wskazanie przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz wprowadzi w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych,
 • nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych. 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020, a także przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych,
 • Uczestnicy zobaczą różnice w systemie instytucjonalnym, wyborze projektów oraz kwalifikowalności kosztów pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy. Zauważą także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów. 

Adresaci szkolenia:

 • podmioty zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy (urzędy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy),
 • pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO).
   

Metody szkoleniowe:

Wykład, dyskusja interaktywna, ćwiczenia, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027

 • polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów,
 • nowy podział środków europejskich,
 • nowe cele polityki,
 • nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy,
 • szanse i ryzyka nowego okresu programowania.

2. System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy – podobieństwa i różnice.

3. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.

4. Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć

 • różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta,
 • ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy – case study,
 • nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte,
 • mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.

5. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowy Plan Odbudowy (zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestników na początku szkolenia)

 • wsparcie dla nauki i przemysłu,
 • wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw,
 • cyfryzacja – szerokopasmowy Internet, e-usługi, digitalizacja, cyfryzacja procesów back-office, cyberbezpieczeństwo,
 • poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w OZE,
 • wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska,
 • wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej,
 • inwestycje w ochronę przyrody i turystykę,
 • wsparcie sektora kultury,
 • wsparcie sektora ochrony zdrowia, 
 • wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu, 
 • wsparcie opieki nad dziećmi (żłobki i przedszkola),
 • inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
 • wsparcie szkolnictwa wyższego,
 • równość i niedyskryminacja.

6. Linia demarkacyjna – czyli gdzie szukać dofinansowania planowanych projektów i przedsięwzięć?

7. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy

 • matryca kwalifikowalności,
 • VAT – nadchodzi rewolucja?
 • zakupy środków trwałych,
 • trwałość projektów i przedsięwzięć,
 • wybór wykonawców – nowe podejście,
 • wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej,
 • uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości,
 • systemy informatyczne wspierające realizację projektów i przedsięwzięć.

8. Kontrola prawidłowości realizacji projektów i przedsięwzięć w latach 2022-2029.

9. Dyskusja i konsultacje z Wykładowcą. 

Wykładowca

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami (w tym MBA) czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jako ekspertka zewnętrzna ocenia wnioski o dofinansowanie w Instytucjach Pośredniczących i Zarządzających. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach 20-letniego doświadczenia w realizacji projektów, wsparcia doradczego dla Beneficjentów, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących w ramach EFRR, FS i EFS, a także audytów i kontroli projektów. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, koncentrując się na osiąganiu ich celów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków. Od 18 lat prowadzi szkolenia i doradztwo dla Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych w fundusze unijne.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** - wkrótce otwarcie hotelu po remoncie

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.