Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Warszawa
03 czerwca 2019, poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
09 października 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Prowadzenie działalności w zakresie budów i remontów wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska.

Jak pokazuje praktyka, każde przedsiębiorstwo z tej branży zaangażowane jest np. w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów, powstała potrzeba zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej, które wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Cele szkolenia:

 • zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
 • dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej,
 • osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Metody szkoleniowe:

 • wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty),
 • praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
 • dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.

Program

 1. Aspekty środowiskowe na placu budowy:
   
  1. aspekty bezpośrednie i pośrednie – różnica w wymaganiach,
  2. określanie wagi aspektów środowiskowych dla poszczególnych rodzajów działalności,
  3. wymagania dla podwykonawców.
    
 2. Organizacja placu budowy, wymagania środowiskowe w połączeniu z BHP:
   
  1. magazynowanie substancji i preparatów chemicznych,
  2. organizacja magazynów odpadów,
  3. magazyn odpadów niebezpiecznych.
    
 3. GOSPODARKA ODPADAMI:
   
  1. jakie decyzje administracyjne powinny posiadać firmy budowlane w obszarze gospodarowania odpadami:
   • decyzje wymagane w przetargach,
   • czy transport odpadów budowlanych wymaga zezwolenia na transport,
   • kiedy firma budowlane będzie wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa,
   • gromadzenie odpadów pochodzących z budowy – czy wymaga specjalnego zezwolenia,
   • czy ponowne wykorzystanie odpadów wymaga zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
     
  2. odpady na budowie:
   • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
   • odpady niebezpieczne na budowie,
   • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
     
  3. postępowanie z odpadami:
   • firmy, którym można przekazywać odpady – rodzaje decyzji, które powinny posiadać,
   • odpady, które można przekazywać osobom fizycznym,
     
  4. ewidencja odpadów:
   • zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
   • przypadki, kiedy nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów.
     
  5. sankcje w obszarze nieprawidłowego gospodarowania odpadami – kary pieniężne i mandaty.
    
 4. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:
   
  1. opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej, informacje o zakresie korzystania ze środowiska,
  2. raport do KOBIZE – czy firma budowlane musi składać,
  3. pozwolenia i zgłoszenia emisyjne – czy firma budowlana musi posiadać, sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków.
    
 5. POZOSTAŁE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:
   
  1. kiedy na budowie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonywanie urządzeń wodnych,
  2. odprowadzanie ścieków - kiedy wymagane pozwolenie,
  3. sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków,
  4. interpretacja przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew (w odniesieniu do zmiany ustawy),
  5. postępowanie na wypadek stwierdzenia występowania azbestu.
    
 6. Awarie środowiskowe:
   
  1. ocena ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, współtworzenie planu BIOZ,
  2. tworzenie symulacji postępowania na wypadek awarii,
  3. częstotliwość prowadzenia symulacji,
  4. doskonalenie działań na podstawie wyników symulacji awaryjnych.
    
 7. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpiwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Od 1991 r. specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłaty produktowej, gospodarczego korzystania ze środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specjalizuje się w nadzorze firm (także z branży budowlanej) w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznego przemieszczania odpadów. Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych w zakresie nadzoru nad dopełnieniem obowiązków środowiskowych przez wykonawców i podwykonawców. Współpracowała m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice a także przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem. Zajmowała się kompleksowym doradztwem środowiskowym kilku dużych firm z branży budowlano-remontowej, a także dla sieci handlowych, firm produkcyjnych, transportowych oraz dla przedsiębiorstw z innych branż.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w oparciu o dużą wiedzę mertoryczną i doświadczenie praktyczne, przez co jest bardzo cenionym przez uczestników wykładowcą.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonujemy rezerwacji, tym łatwiej o wolne miejsca w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
03 czerwca 2019, poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00
Warszawa
09 października 2019 r., środa, godz. 10.00 - 16.00