MASZ PYTANIA
DO TEGO SZKOLENIA?
Skontaktuj się z nami:
alt Pobierz pełne informacje

Gospodarka odpadami i inne obowiązki branży budowlano-remontowej w zakresie ochrony środowiska

Szkolenie 2-dniowe
W trakcie szkolenia objaśnimy wszystkie aspekty środowiskowe związane z prowadzeniem budowy, powiemy jak zorganizować plac budowy oraz przepisy i procedury na placu budowy, wskażemy jak gospodarować odpadami na budowie, w tym jakie są wymagane zezwolenia. Powiemy również co nie jest odpadem, a które odpady są niebezpieczne, omówimy pozostałe obowiązki firmy budowlanej wynikające z ochrony środowiska, w tym pozwolenia, opłaty, a także jak postępować w sytuacji awarii środowiskowej, jak ocenić ryzyko i plan działania na wypadek awarii środowiskowej na budowie.

Zwiń

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Administratorem danych jest J.G.Training Jadwiga Gwóźdź (ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, 22 / 880 06 25, jagoda.gwozdz@jgt.pl). Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy szkolenia, wypełnienia obowiązków prawnych, realizowania prawnie uzasadnionych interesów (np. dochodzenie roszczeń), a także - w przypadku wyrażenia zgody – w celu realizacji działań marketingowych. Dane są przetwarzane do momentu zakończenia współpracy, ustania obowiązku prawnego, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do wycofania zgody. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz J.G.Training na podstawie umów – np. biuro księgowe. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, żądania przeniesienia danych do innego administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, wycofania zgody w każdej chwili na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie skutkować zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych w tym celu.

* pole wymagane

Opis szkolenia

Prowadzenie działalności w zakresie budów i remontów wiąże się z realizacją wielu obowiązków prawnych, w tym związanych z ochroną środowiska.

Jak pokazuje praktyka, każde przedsiębiorstwo z tej branży zaangażowane jest np. w gospodarkę odpadami. Wobec przykrych konsekwencji oraz wysokich kar ze strony organów nadzoru za nieprzestrzeganie przepisów, powstała potrzeba zorganizowania szkolenia dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej, które wskazuje, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając swojego przedsiębiorstwa na kosztowne sankcje.

Cele szkolenia:

 • zasygnalizowanie Uczestnikom obowiązków w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej,
 • zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów,
 • dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat zmodyfikowanych lub nowych obowiązków przewidzianych do realizacji,
 • dostarczenie odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak" w praktyczny sposób realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy firm działających w branży budowlano - remontowej,
 • osoby pragnące zapoznać się lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie wymagań stawianych przedsiębiorcom dotyczących ochrony środowiska,
 • specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane nowelizacjami przepisów z tej dziedziny prawa.

Metody szkoleniowe:

 • wykład z prezentacją multimedialną połączony z pracą na podstawie case study (warsztaty),
 • praktyczne omówienie przykładów z życia w oparciu o orzecznictwo.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie wymagań i obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska i ustaw powiązanych,
 • utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności, z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy,
 • dyskusja moderowana, która zobrazuje najistotniejsze kwestie związane z tematem szkolenia.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Aspekty środowiskowe na placu budowy:
   
  1. aspekty bezpośrednie i pośrednie – różnica w wymaganiach,
  2. określanie wagi aspektów środowiskowych dla poszczególnych rodzajów działalności,
  3. wymagania dla podwykonawców.
    
 2. Organizacja placu budowy, wymagania środowiskowe w połączeniu z BHP:
   
  1. magazynowanie substancji i preparatów chemicznych,
  2. organizacja magazynów odpadów,
  3. magazyn odpadów niebezpiecznych.
    
 3. GOSPODARKA ODPADAMI:
   
  1. jakie decyzje administracyjne powinny posiadać firmy budowlane w obszarze gospodarowania odpadami:
   • decyzje wymagane w przetargach,
   • czy transport odpadów budowlanych wymaga zezwolenia na transport,
   • kiedy firma budowlane będzie wpisana do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa,
   • gromadzenie odpadów pochodzących z budowy – czy wymaga specjalnego zezwolenia,
   • czy ponowne wykorzystanie odpadów wymaga zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
     
  2. odpady na budowie:
   • kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,
   • odpady niebezpieczne na budowie,
   • gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,
     
  3. postępowanie z odpadami:
   • firmy, którym można przekazywać odpady – rodzaje decyzji, które powinny posiadać,
   • odpady, które można przekazywać osobom fizycznym,
     
  4. ewidencja odpadów:
   • zasady prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów,
   • przypadki, kiedy nie jest wymagane prowadzenie ewidencji odpadów.
     
  5. nowe wymogi w zakresie magazynowania odpadów:
   • wprowadzenie – podstawy prawne i faktyczne rozporządzenia,
   • wymagania dot. magazynowania odpadów obowiązujące wytwórców odpadów:
    • w siedzibie przedsiębiorstwa,
    • poza siedzibą przedsiębiorstwa – np. prowadzących roboty budowlane,
   • wytwarzanie odpadów podczas świadczenia usług budowlanych – jakie wymagania należy stosować?
   • okresy przejściowe – kto i do kiedy musi dostosować się do nowych wymagań prawnych?
   • wyłączenia z obowiązku dostosowania się do nowych przepisów.
     
  6. sankcje w obszarze nieprawidłowego gospodarowania odpadami – kary pieniężne i mandaty.
    
 4. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA:
   
  1. opłaty za korzystanie ze środowiska w firmie budowlanej, informacje o zakresie korzystania ze środowiska,
  2. raport do KOBIZE – czy firma budowlane musi składać,
  3. pozwolenia i zgłoszenia emisyjne – czy firma budowlana musi posiadać, sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków.
    
 5. POZOSTAŁE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE:
   
  1. kiedy na budowie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne – odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych, wykonywanie urządzeń wodnych,
  2. odprowadzanie ścieków - kiedy wymagane pozwolenie,
  3. sankcje dotyczące nie wypełnienia w/w obowiązków,
  4. interpretacja przepisów w zakresie ustawy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wycinki drzew (w odniesieniu do zmiany ustawy),
  5. postępowanie na wypadek stwierdzenia występowania azbestu.
    
 6. Awarie środowiskowe:
   
  1. ocena ryzyka wystąpienia sytuacji awaryjnej, współtworzenie planu BIOZ,
  2. tworzenie symulacji postępowania na wypadek awarii,
  3. częstotliwość prowadzenia symulacji,
  4. doskonalenie działań na podstawie wyników symulacji awaryjnych.
    
 7. Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości, analiza przypadków.

Wykładowca

Od 1991 r. specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, opłaty produktowej, gospodarczego korzystania ze środowiska, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Specjalizuje się w nadzorze firm (także z branży budowlanej) w zakresie gospodarki odpadami, emisji zanieczyszczeń do środowiska, transgranicznego przemieszczania odpadów. Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji w zakresie ochrony środowiska.

Posiada bogate doświadczenie przy realizacji projektów budowlanych w zakresie nadzoru nad dopełnieniem obowiązków środowiskowych przez wykonawców i podwykonawców. Współpracowała m.in. przy realizacji kontraktów na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice a także przy budowie połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem. Zajmowała się kompleksowym doradztwem środowiskowym kilku dużych firm z branży budowlano-remontowej, a także dla sieci handlowych, firm produkcyjnych, transportowych oraz dla przedsiębiorstw z innych branż.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z gospodarką odpadami i szeroko pojętą ochroną środowiska. Zajęcia prowadzi w sposób warsztatowy, w oparciu o dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie praktyczne, przez co jest bardzo cenionym przez uczestników wykładowcą.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Hotele - pomoc w rezerwacjach

Współpracujemy z hotelami należącymi do grupy Louvre Hotels. Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem noclegu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt: szkolenia@jgt.pl

Ważne:

 • Cena noclegu może się zmieniać w zależności od terminu i wolnych miejsc w hotelu.
 • Nie możemy zagwarantować, że w danym terminie hotel dysponuje wolnymi pokojami.
 • Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W poniższych hotelach możemy dokonywać rezerwacji noclegu dla Państwa, w związku z przyjazdem na szkolenie.
Są to 3 hotele o różnym standardzie należące do grupy Louvre Hotels.

CENY W 2023 roku:

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 450 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 545 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 310 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 360 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Premiere Classe*, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 220 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 250 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Korzystanie z parkingu hotelowego jest dodatkowo płatne: 70 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.