Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany prawne w 2021 r. oraz zmiany planowane na 2022 r.

Warszawa / lub ONLINE
24-25 stycznia 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
21-22 marca 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 maja 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: uprawnienia organów kontrolnych, charakterystyka działalności w zakresie odpadów, podział odpadów w firmie na komunalne, powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, ewidencja i sprawozdawczość w BDO, segregacja odpadów, magazynowanie odpadów, transport odpadów, zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami.

W każdej firmie wytwarzane są odpady. Obowiązujące prawo do kontroli prawidłowego wykonania przepisów gospodarki odpadami posiadają: Straż Miejska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, nawet do 1.000.000 zł.
Zmiany prawne wprowadzone od września 2021 r. zmieniły podejście do wymierzania kar za niewłaściwe lub nieterminowe stosowanie BDO. Dla zainteresowanych - wyjaśnienie terminu i zakresu obciążeń rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W trakcie szkolenia przedstawimy zmiany prawne wprowadzone w 2021 r. oraz zmiany planowane od 2022 r. Projekt ustawy, który aktualnie jest w trakcie procesu legislacyjnego, ma na celu dokonanie transpozycji przepisów zmienionej dyrektywy w sprawie odpadów. Wskażemy wybrane najnowsze orzecznictwo WSA/NAS z 2019-2021 w zakresie wytwarzania, zbierania, przetwarzania i transportu odpadów, zmiany prawne dotyczące magazynowania odpadów, nowe definicje m.in. odpady komunalne, odpady budowlane, odzysk materiałowy, które obowiązują lub zaczną obowiązywać niebawem.

Cele szkolenia:

 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów w szczególności ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
 • Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Korzyści dla uczestników:

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 1 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • jak działa BDO – sprawdzanie własnej działalności, kontrolowanie kontrahentów, czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciąża za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady i jak powiązać czas magazynowania z BDO,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.

Adresaci szkolenia:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Metody prowadzenia zajęć:

wykłady teoretyczne, analiza przypadków zaistniałych w kraju, bieżąca analiza przypadków uczestników szkolenia, analiza orzeczeń sądów, analiza orzeczeń organów odwoławczych, dyskusja, analiza praktycznych przypadków przedstawianych przez uczestników szkoleń, porady, praktyczne wypełnianie dokumentacji bez BDO.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Uprawnienia kontrolne straży miejskiej oraz inspekcji ochrony środowiska do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 1.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.
   
 2. Jak w prosty sposób sprawdzić przedsiębiorcę czy prawidłowo wykonuje przepisy ustawy o odpadach – praktyka stosowana przez WIOŚ, Straż Miejską, Inspekcję Sanitarną.
   
 3. Charakterystyka działalności gospodarczej, kto jest wytwórcą odpadów, wytwórcą odpadów komunalnych, wytwórcą odpadów w ramach świadczonych usług, posiadaczem odpadów, zbierającym odpady, odbierającym odpady, przetwarzającym odpady, itp.
   
 4. Podział odpadów w firmie na odpady komunalne, odpady powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe.
   
 5. Klasyfikacja odpadów, katalog odpadów, odpady które można przekazać osobie fizycznej, odpady niepodlegające ewidencji odpadów.
   
 6. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami – odpady niebezpieczne, odpady inne niż niebezpieczne, potwierdzanie przekazania.
   
 7. Co to jest Rejestr BDO, kto się rejestruje, kto wnosi opłaty, do czego służy numer rejestrowy, kto się posługuje numerem rejestrowym i w jakich przypadkach.
   
 8. BDO – obowiązek ewidencja odpadów, sprawozdawczość, opłaty za BDO.
   
 9. Sposób na prowadzenie dokumentacji potwierdzającej stosowanie substancji chemicznych, analiza i omówienie wybranych kart charakterystyki produktów.
   
 10. Rozliczania gospodarowania odpadami w przypadku braku obowiązku rejestracji w BDO.
   
 11. Rozliczanie firmy z gospodarki odpadami innymi niż komunalne – przy użyciu BDO, ewidencji uproszczonej, odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji oraz rozliczanie odpadów komunalnych – opłata na rzecz gminy lub indywidualna umowa z firmą.
   
 12. Segregacja odpadów w firmie.
   
 13. Nowe zasady magazynowania odpadów, w tym po raz kolejny zmieniony czas magazynowania odpadów, wymagania dotyczące miejsc magazynowania, znakowanie odpadów i miejsc magazynowania.
   
 14. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż komunalne.
   
 15. Transport odpadów.
   
 16. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
   
 17. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Graniczna data 5 marca 2020 na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
   
 18. Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
   
 19. Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.
   
 20. Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych.
   
 21. Utrata statusu odpadów.
   
 22. Omówienie nadchodzących zmian prawnych w planowanej nowelizacji ustawy o odpadach.
   
 23. Pytania, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

Od 2022 roku to szkolenie będziemy oferować w cenie 1290 zł netto. 
Dla zgłoszeń nadesłanych do końca 2021 roku, obowiązuje aktualna cena podana poniżej. 

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
24-25 stycznia 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
21-22 marca 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
23-24 maja 2022 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)