Prawidłowa gospodarka odpadami w firmie – wytwarzanie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie i transport odpadów. Zmiany od 1.01.2021 oraz kolejne planowane zmiany.

Warszawa / lub ONLINE
17-18 sierpnia 2021 r., wtorek (godz. 10.00 - 16.00) - środa (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 września 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
24-25 listopada 2021 r., środa (godz. 10.00 - 16.00) - czwartek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in. zagadnienia: uprawnienia organów kontrolnych, charakterystyka działalności w zakresie odpadów, podział odpadów w firmie na komunalne, powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, ewidencja i sprawozdawczość w BDO, segregacja odpadów, magazynowanie odpadów, transport odpadów, zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami.

W każdej firmie wytwarzane są odpady. Obowiązujące prawo do kontroli prawidłowego wykonania przepisów gospodarki odpadami posiadają: Straż Miejska, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna. Za nieprzestrzeganie przepisów grożą wysokie kary, nawet do 1.000.000 zł.

W trakcie szkolenia przedstawimy zarys zmian planowanych w 2021 r. Projekt ustawy, który aktualnie jest w trakcie procesu legislacyjnego, ma na celu dokonanie całkowitej transpozycji przepisów dyrektyw unijnych do polskiego prawa. Wskażemy zmiany w magazynowaniu odpadów, które obowiązują od 1 stycznia 2021 r.

Cele szkolenia:

 • Szkolenie pozwoli na rozszerzenie wiedzy w zakresie prawidłowej realizacji przepisów ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustaw produktowych.
 • Szkolenie przybliża najistotniejsze zagadnienia dotyczące wytwarzania odpadów, przekazywania odpadów kolejnym posiadaczom, znoszenia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.

Korzyści dla uczestników:

Uzyskana wiedza pozwoli uniknąć ryzyka kar od min. 10 000 do 1 000 000 za brak lub niewłaściwe realizowanie przepisów prawnych dotyczących gospodarki odpadami.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • czy rejestrować się w BDO, czy wyrejestrować się z BDO, jakie obowiązki wiążą się z rejestracją,
 • jak rozliczać się z wytwarzanych odpadów bez rejestracji w BDO,
 • jakie konsekwencje ciąża za niewykonywanie lub niewłaściwe wykonanie przepisów prawnych,
 • jaka dokumentacja jest niezbędna do wykazania w trakcie kontroli,
 • w jaki sposób przekazać lub odebrać odpady od podmiotu niezarejestrowanego w BDO,
 • kiedy przekazuje się odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
 • kiedy można transportować odpady bez BDO.
 • jak segregować odpady i od czego to zależy,
 • ile umów musi mieć przedsiębiorca aby wypełnić przepisy ustawowe,
 • ile czasu magazynować odpady,
 • co wpisać w prowadzoną ewidencję lub jakie dokumenty należy posiadać, aby ewidencji nie prowadzić.

Adresaci szkolenia:

 • wytwórcy odpadów – wszyscy zarejestrowani w BDO oraz niezarejestrowani w BDO, którzy wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel
 • zbierający, transportujący i przetwarzający odpady – zbierający odpady na podstawie decyzji administracyjnych, wpisów do BDO oraz poza BDO.

Metody prowadzenia zajęć:

wykłady teoretyczne, analiza przypadków zaistniałych w kraju, analiza orzeczeń sądów, analiza orzeczeń organów odwoławczych, dyskusja, analiza praktycznych przypadków przedstawianych przez uczestników szkoleń, porady, praktyczne wypełnianie dokumentacji bez BDO.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

Program

 1. Uprawnienia kontrolne straży miejskiej oraz inspekcji ochrony środowiska do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 10.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.
   
 2. Jak w prosty sposób sprawdzić przedsiębiorcę czy prawidłowo wykonuje przepisy ustawy o odpadach – praktyka stosowana przez WIOŚ, Straż Miejską, Inspekcję Sanitarną.
   
 3. Charakterystyka działalności gospodarczej, kto jest wytwórcą odpadów, wytwórcą odpadów komunalnych, wytwórcą odpadów w ramach świadczonych usług, posiadaczem odpadów, zbierającym odpady, odbierającym odpady, przetwarzającym odpady, itp.
   
 4. Podział odpadów w firmie na odpady komunalne, odpady powstające w związku z działalnością gospodarczą, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe.
   
 5. Klasyfikacja odpadów, katalog odpadów, odpady które można przekazać osobie fizycznej, odpady niepodlegające ewidencji odpadów.
   
 6. Przekazywanie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami – odpady niebezpieczne, odpady inne niż niebezpieczne, potwierdzanie przekazania.
   
 7. Co to jest Rejestr BDO, kto się rejestruje, kto wnosi opłaty, do czego służy numer rejestrowy, kto się posługuje numerem rejestrowym i w jakich przypadkach.
   
 8. BDO – obowiązek ewidencja odpadów, sprawozdawczość, opłaty za BDO.
   
 9. Sposób na prowadzenie dokumentacji potwierdzającej stosowanie substancji chemicznych, gospodarowania odpadami w przypadku braku konieczności rejestracji w BDO.
   
 10. Rozliczania gospodarowania odpadami w przypadku braku obowiązku rejestracji w BDO.
   
 11. Rozliczanie firmy z gospodarki odpadami innymi niż komunalne – przy użyciu BDO, ewidencji uproszczonej, odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji oraz rozliczanie odpadów komunalnych – opłata na rzecz gminy lub indywidualna umowa z firmą.
   
 12. Segregacja odpadów w firmie.
   
 13. Nowe zasady magazynowania odpadów od 1 stycznia 2021 r. w tym czas magazynowania odpadów, wymagania dotyczące miejsc magazynowania, znakowanie odpadów i miejsc magazynowania.
   
 14. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych oraz odpadów innych niż komunalne.
   
 15. Transport odpadów.
   
 16. Urządzenie, instalacja, przetwarzanie odpadów poza instalacjami.
   
 17. Zasady ubiegania się o wydanie oraz wydawanie pozwoleń i zezwoleń w gospodarce odpadami, w tym nowy obowiązek kontroli organu wydającego wraz z inspekcją ochrony środowiska przed wydaniem decyzji. Graniczna data 5 marca 2020 na dostosowanie decyzji lub zakaz prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania zbierania i przetwarzania odpadów. Wizyjny system kontroli miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
   
 18. Nowe zasady wynikające z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
   
 19. Obowiązkowe zabezpieczenia finansowe prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami.
   
 20. Decyzje na wytwarzanie produktów ubocznych.
   
 21. Utrata statusu odpadów.
   
 22. Omówienie nadchodzących zmian prawnych w planowanej nowelizacji ustawy o odpadach.
   
 23. Pytania, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami, były wieloletni pracownik administracji publicznej, aktualnie zajmuje się działalnością konsultingową. Autor publikacji, trener na szkoleniach.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
17-18 sierpnia 2021 r., wtorek (godz. 10.00 - 16.00) - środa (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
27-28 września 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
24-25 listopada 2021 r., środa (godz. 10.00 - 16.00) - czwartek (godz. 09.00 - 15.00)