alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie prawnym - szkolenie dla przedsiębiorców i dla pracowników administracji

W trakcie szkolenia poruszymy m.in. zagadnienia: zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne), podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego, zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi, operaty wodnoprawne.

Opis szkolenia

Uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę, przekazaną w przystępny i praktyczny sposób, w kontekście obowiązków wynikających z przepisów Prawa wodnego, w związku z prowadzoną działalnością związaną z korzystaniem z zasobów wodnych.

Cele szkolenia:

 • Nabycie wiedzy na temat zasad korzystania z zasobów wodnych w świetle ustawy Prawo wodne
 • Pozyskanie umiejętności oceny w kwestii potrzeby uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • Poznanie niezbędnych wskazówek przydatnych na etapie ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

 • Szkolenie stanowi kompendium wiedzy potrzebnej przedsiębiorcom przy prowadzeniu działalności związanej z korzystaniem z zasobów wodnych
   
 • Pracownicy administracji uzyskają natomiast praktyczną wiedzę z perspektywy prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania pozwoleń wodnoprawnych
   
 • Omówimy najważniejsze obowiązki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym m.in. związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
   
 • Przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące przestrzegania warunków korzystania z zasobów wodnych
   
 • W trakcie szkolenia uczestnicy poznają, na konkretnych przykładach, dobre praktyki w stosowaniu najważniejszych przepisów Prawa wodnego z punktu widzenia prowadzonej działalności - co będzie pomocne w kontekście wielu zawiłości prawnych związanych z tym tematem
   
 • Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili określić, jakie pozwolenia wodnoprawnne winni posiadać w związku z prowadzoną działalnością oraz jakie dokumenty złożyć, aby te pozwolenia uzyskać.

Adresaci szkolenia:

 • Przedsiębiorcy, których działalność jest związana z korzystaniem z zasobów wodnych,
 • Pracownicy działów ochrony środowiska,
 • Pracownicy firm lub biur projektowych wykonujący dokumentację wnioskową,
 • Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych
 • Pracownicy administracji zainteresowani tematyką szkolenia.

Metody szkoleniowe:

Wykład w oparciu o prezentację, analiza przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Organizacja i zadania organów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Polsce.
   
 2. Omówienie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw stanowiącej dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymagań dyrektywy ws. oczyszczania ścieków komunalnych.
   
 3. Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy. Cele środowiskowe dla jednolitych części wód oraz derogacje od osiągnięcia celów.
   
 4. Zasady gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej.
   
 5. Rodzaje i zasady korzystania z wód (powszechne, zwykłe, szczególne, usługi wodne).
   
 6. Podział wód oraz obowiązki właścicieli wód w kontekście Prawa wodnego.
   
 7. Zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi. Decyzje wydawane w ramach zgód (pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, oceny wodnoprawne, decyzje zwalniające).
   
 8. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w kontekście gospodarki wodno-ściekowej. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód. Rodzaje pozwoleń:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód oraz urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
    
 9. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
   
 10. Nowe podejście do zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych na przyjęcie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
   
 11. Zasady wprowadzania ścieków do środowiska. Rodzaje ścieków (bytowe, komunalne, przemysłowe).
   
 12. Nowe podejście do wód opadowych i roztopowych w świetle ustawy Prawo wodne.
   
 13. Operat wodnoprawny jako dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (rodzaje, wymagania, zasady sporządzania oraz załączniki).
   
 14. Źródła pozyskiwania danych przy sporządzania operatów wodnoprawnych.
   
 15. Procedura wydawania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych. Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
   
 16. Wyznaczanie stron oraz zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w postępowaniach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
   
 17. Budownictwo wodne, utrzymywanie urządzeń wodnych oraz ich legalizacja.
   
 18. Obowiązki właścicieli urządzeń wodnych.
   
 19. Zgłoszenie jako instrument prawny w korzystaniu z wód (rodzaje działań podlegających zgłoszeniu, dokumenty, sprzeciw organu).
   
 20. Warunki poboru wody oraz wprowadzania ścieków do środowiska w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
   
 21. Mechanizm naliczania opłat za usługi wodne (pobór wody, wprowadzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowe do środowiska).
   
 22. Naruszenie stosunków wodnych na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
   
 23. Analiza przypadku.
   
 24. Konsultacje.   

Wykładowca

Pracownik organów administracji rządowej i samorządowej posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, w tym w prowadzeniu postępowań i wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych.

Członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Małej Wisły i Górnej Odry. Członek Grupy Roboczej ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz członek Grupy Roboczej ds. ocen oddziaływania na środowisko, działających przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wykładowca i trener z kilkuletnim doświadczeniem specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką wodno-ściekową, autor artykułów z zakresu ochrony środowiska.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

790,00 zł + 23% VAT = 971,70 zł brutto

790,00 zł + VAT zw =790,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Współpracujemy z hotelami:

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 179 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 204 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile***, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip**** ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 350 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 415 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 48 22 582 75 00, https://warsaw-centre.goldentulip.com/pl/

Parking hotelowy płatny dodatkowo - 60 zł za dobę

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.