Gwarancja bankowa w praktyce

Warszawa / lub ONLINE
21 sierpnia 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15
Warszawa / lub ONLINE
16 października 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15
Warszawa / lub ONLINE
11 grudnia 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Gwarancja bankowa to instrument zabezpieczający i podnoszący bezpieczeństwo transakcji, ogranicza również ryzyko niewywiązania się partnera handlowego ze zobowiązań kontraktowych. Gwarancja bankowa jest niezbędna przy większości procesów inwestycyjnych.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli na przybliżenie tematyki gwarancji bankowych w ujęciu praktycznym, z punktu widzenia zleceniodawcy oraz beneficjenta gwarancji.

Szkolenie kierujemy do pracowników firm korzystających z gwarancji bankowych w celu zabezpieczenia swoich kontraktów lub od których takie zabezpieczenia są wymagane. W szczególności udział w zajęciach będzie przydatny dla pracowników odpowiedzialnych za kontakty handlowe oraz za przygotowanie,  sporządzanie i zawieranie umów z kontrahentami.

Metodologia szkolenia:

 • analiza przepisów w oparciu o przykłady wraz z praktycznymi wskazówkami pozwalającymi na ich właściwą interpretację i wykorzystanie,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • analiza sytuacji podanych przez uczestników,
 • praca z dokumentami.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Charakterystyka przepisów dotyczących gwarancji bankowych.
   
 2. Zlecenie udzielenia gwarancji bankowej:
   
  1. Podstawa udzielenia gwarancji bankowej,
  2. Forma zlecenia udzielenia gwarancji,
  3. Związanie banku treścią umowy zlecenia udzielenia gwarancji.
    
 3. Zawarcie i treść umowy gwarancji:
   
  1. Zawarcie umowy gwarancji,
  2. Forma gwarancji bankowej,
  3. Przyrzeczenie udzielenia gwarancji,
  4. Przekazanie gwarancji beneficjentowi,
  5. Strony i uczestnicy stosunku gwarancyjnego:
    
   • Strony umowy gwarancji,
   • Uczestnicy stosunku gwarancyjnego,
     
  6. Treść gwarancji bankowej:
    
   • Miejsce i data wystawienia gwarancji,
   • Beneficjent gwarancji,
   • Tytuł gwarancji i jej numer,
   • Preambuła gwarancji,
   • Oznaczenie stron umowy gwarancji,
   • Zakres obowiązków i uprawnień banku jako gwaranta,
   • Termin obowiązywania gwarancji,
   • Klauzula obniżenia sumy gwarancyjnej,
   • Określenie formy żądania zapłaty i sposobu przekazania go gwarantowi,
   • Określenie przyczyn wygaśnięcia gwarancji,
   • Zastrzeżenie dotyczące przelewu praw z gwarancji,
   • Podpis gwaranta.
     
  7. Zmiany w treści gwarancji.
    
 4. Rodzaje gwarancji bankowych:
   
  1. Gwarancja dobrego wykonania umowy,
  2. Gwarancja zabezpieczająca zapłatę należności za zakupione towary i usługi,
  3. Gwarancja zwrotu zaliczki,
  4. Gwarancja wypłaty zaliczki,
  5. Gwarancje przetargowe,
  6. Gwarancja spłaty kredytu,
  7. Gwarancja zapłaty weksla.
    
 5. Roszczenia z gwarancji:
   
  1. Charakter prawny odpowiedzialności banku-gwaranta,
  2. Roszczenia beneficjenta gwarancji:
    
   • forma żądania zapłaty,
   • termin zgłoszenia żądania zapłaty.
     
  3. Żądanie „płać lub przedłuż gwarancję”,
  4. Przesłanki zapłaty sumy gwarancyjnej:
    
   • nieziszczenie się gwarantowanego rezultatu
   • przedłożenie określonych dokumentów,
   • przedłożenie orzeczenia sądu,
   • klauzula zapłaty „na pierwsze żądanie”.
     
  5. Zarzuty gwaranta przeciwko żądaniu beneficjenta,
  6. Uprawnienia regresowe banku wynikające z udzielenia gwarancji.
    
 6. Wygaśnięcie gwarancji:
   
  1. Zdarzenia prawne powodujące wygaśnięcie gwarancji,
  2. Wypowiedzenie umowy gwarancji.
    
 7. Sposoby przeniesienie praw z gwarancji.
   
 8. Przedawnienie roszczeń z gwarancji.
   
 9. Omówienie przykładowej treści poszczególnych gwarancji.
   
 10. Podsumowanie szkolenia, odpowiedzi na pytania, dyskusja.

Wykładowca

Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

W Warszawie współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa / lub ONLINE
21 sierpnia 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15
Warszawa / lub ONLINE
16 października 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15
Warszawa / lub ONLINE
11 grudnia 2020 r., piątek, 09.15 - 15.15