Zarządzanie sobą w zmianie

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Szkolenie będzie polegało na: identyfikacji barier pojawiających się w odpowiedzi na zmiany, określenie własnych tendencji do reagowania na zmiany, analizie elementów do pracy w kontekście reakcji na zmiany, wypracowaniu zasad wzmacniających pozytywne i konstruktywne reakcje na zmianę.

Natłok zmian, z którymi borykamy się na co dzień niejednokrotnie powoduje dojmujące poczucie chaosu, przytłoczenia i wewnętrznej niezgody na to, co dzieje się wokół nas. Nawet jeśli nie manifestujemy tego wprost, to ponosimy realne koszty stresu, braku elastyczności i nieumiejętności odpowiedzi na wyzwania. Każda zmiana jest wyzwaniem i bardzo często, przynajmniej w pierwszej fazie, budzi opór. Tymczasem zarządzanie zmianą to projekt, w którym liczy się suma małych, konsekwentnych postępów, a nie tzw. szybkie zwycięstwa, których efekty trudno utrzymać w czasie.

Cel szkolenia:

 • uporządkowanie wiedzy uczestników nt. zarządzania zmianą w kontekście wyzwań pojawiających się nagle oraz tych, które można zaplanować,
 • zwiększenie poczucia wpływu na zmiany, które są naszym udziałem na co dzień,
 • prezentacja najlepszych technik i narzędzi ułatwiających przechodzenie przez obiekcje oraz wdrażanie konstruktywnych rozwiązań.

Korzyście ze szkolenia: nabycie umiejętności, które pozwalają w sposób efektywny reagować na zmiany, które pojawiąją się niezależnie od nas. 

czestnicy nabędą wiedzę o:

 • przechodzenia od obiekcji w zmianach do działania zorientowanego na efekty,  
 • sposobach podejścia do zmian ad hoc oraz planowanych, 
 • technikach minimalizacji stresu w zmianie, 
 • zasadach dotyczących budowania przychylności dla zmian poprzez rozwiązywania właściwych problemów oraz zwiększanie własnej odporności psychicznej.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • identyfikacji i niwelowania barier w zmianie w celu szybszej adaptacji w dynamicznie zmieniających się warunkach,
 • przeformułowania problemów w celu rozwiązywania tych właściwych zamiast straty czasu na walkę z symptomami,
 • zwiększania elastyczności w odpowiedzi na bieżące wyzwania.

Adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które czują się przytłoczone nadmiarem zmian w ich otoczeniu i poszukują sposobów zapanowania nad chaosem oraz zwiększeniem poczucia wpływu. 

Metody szkoleniowe:
wybrane techniki i narzędzia wykorzystywane w procesach Design Thinking (stymulacja do wychodzenia poza schematyczne rozwiązania), ćwiczenia inspirowane praktyką Action Learning (podbudzenie do refleksji, dochodzenie do sedna problemu), aktywizujące narzędzia do pracy interaktywnej, wykład z prezentacją, dyskusja moderowana.

Program

 1. Istota zmiany a moje miejsce w niej:
 • kluczowe fazy zmian – szanse i zagrożenia,
 • przewidywalne elementy zmian,  
 • czynniki wspierające i hamujące zmiany (nastawienie, przekonania, postawa, nawyki).
 1. Wyzwania w dynamicznych zmianach:
 • moje podejście do zmiany (problem, wyzwanie, dylemat, szansa),
 • indywidualne tempo dostosowania się do zmian (świadomość, zaangażowanie, wiedza, umiejętności, wzmocnienie),
 • typy osobowości a reakcje na zmiany.
 1. Przełamywanie oporu w zmianie:
 • ocena poziomu trudności zmian a osobiste blokady w działaniu,
 • przyczyny i rodzaje oporu w zmianie,
 • metody przechodzenia przez obiekcje w zmianach.
 1. Zarządzanie stresem w zmianie:
 • pierwotne reakcje a style działania (ucieczka, atak, zastygnięcie w bezruchu),
 • sposoby budowania i wzmacniania odporności psychicznej,
 • usprawnienia na czterech poziomach zarządzania energią osobistą.
 1. Proaktywne podejście do zmian:
 • efektywne diagnozowanie źródła trudnych sytuacji w zmianach,
 • wychodzenie poza schematyczne rozwiązania,
 • eliminacja ograniczających nawyków w myśleniu i działaniu.
 1. Projekt „ja w zmianie”:
 • budowanie pewności siebie i przekonania o poczuciu wpływu,
 • zwiększanie elastyczności w odpowiedzi na zmiany,
 • konstruowanie action planu do pracy po szkoleniu. 
 1. Pytania, dyskusje, konsultacje.

Wykładowca

Konsultantka biznesowa i trenerka dla wyższej kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli działów: komunikacji, HR, marketingu i sprzedaży z kilkunastoletnim doświadczeniem. Moderatorka Design Thinking. Action Learning Coach. Trenerka-wykładowczyni z zakresu: zarządzania ludźmi w procesie zmian, budowania efektywnych i innowacyjnych zespołów, tworzenia pozytywnych doświadczeń pracowników oraz kandydatów, a także stymulowania myślenia innowacyjnego w celu generowania nieoczywistych, ale trafionych rozwiązań. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach współpracy z: oddziałami międzynarodowych koncernów i dużymi polskimi firmami / grupami kapitałowymi, podmiotami z sektora MŚP, administracją publiczną / JST,  organizacjami pozarządowymi. Odpowiedzialna za strategiczne wsparcie dużych podmiotów w: zarządzaniu zmianą, usprawnianiu procesów informacyjnych, realizacji audytów efektywności komunikacji, a także w trakcie wejścia w nowe obszary działalności. 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

650,00 zł + 23% VAT = 799,50 zł brutto

650,00 zł + VAT zw = 650,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.