Trening radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy

Warszawa / lub ONLINE
26 - 27 stycznia 2022 r., środa - czwartek, 10.00 - 16.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na warsztacie zostaną omówione zagadnienia, takie jak: rodzaje stresu, zarządzanie stresem, strategie radzenia sobie ze stresem, jak panować nad stresem, typowa reakcja na sytuację trudną, nieoczywiste źródła stresu, mobilizująca funkcja stresu, stres przewlekły, jak radzić sobie z emocjami, techniki antystresowe, stres chroniczny, budowanie odporności psychicznej.

Stres jest nieodłącznym elementem życia zawodowego. W odpowiednim nasileniu, jest mobilizujący i motywujący. Jednak przedłużający się, silny stres nie sprzyja naszej efektywności i jakości życia. Podczas warsztatu uczestnicy poznają i przećwiczą techniki skutecznego radzenia sobie ze stresem. Ich zastosowanie pomoże wypracować umiejętności podejmowania efektywnego i adekwatnego działania w sytuacji stresu oraz budowania odporności psychicznej.

Cele szkolenia:

 • identyfikacja własnych typowych reakcji na trudne sytuacje,
 • analiza sposobów reagowania na sytuacje trudne,
 • poznanie strategii radzenia sobie ze stresem,
 • dopasowanie indywidualnego sposobu reagowania na sytuacje stresowe,
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z niepewnością i brakiem poczucia kontroli.

Korzyści ze szkolenia: 

 • indywidualny plan konkretnych metod i technik do wdrożenia po szkoleniu,
 • komfort i spokój podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
 • lepsze funkcjonowanie w pracy, rzutujące na poprawę jakości wszystkich sfer życia,
 • bardziej efektywne wykonywanie zadań służbowych.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • mechanizmach działania stresu,
 • praktycznych strategiach reagowania na nagłe sytuacje stresowe,
 • narzędziach, które pozwalają sobie radzić z chronicznym stresem,
 • sposobach budowania odporności psychicznej
 • technikach relaksacyjnych i metodach opartych o najnowsze odkrycia naukowe.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • posługiwania się strategiami radzenia sobie ze stresem,
 • identyfikacji i eliminowania źródeł stresu,
 • wykorzystania stresu jako mobilizatora
 • zapobiegania skutkom przeciążenia w wyniku stresu,
 • wzmocnienia wewnętrznych zasobów psychicznych,
 • budowania sprzyjających warunków fizycznych i psychicznych do regeneracji,
 • panowania nad emocjami swoimi i innych osób,
 • stosowania technik radzenia sobie z sytuacjami stresującymi w kontakcie z drugą osobą,
 • wykorzystywania emocji w budowaniu równowagi.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą zadbać o swój dobrostan, poprawić komfort życia, przyjrzeć się własnym reakcjom na stres oraz nauczyć się zarządzania stresem.

Metody szkoleniowe:

Miniwykład, moderowana dyskusja na forum, praktyczne ćwiczenia indywidualne i grupowe, wspólne opracowanie indywidualnego planu do wdrożenia po szkoleniu.

Program

 1. Poznanie natury stresu – czym jest, jak działa i jak na nas wpływa, jakie są jego czynniki
 • Pojęcie stresu według najważniejszych koncepcji – biologiczna i psychologiczna natura stresu
 • Jak działają nasz mózg i organizm w obliczu stresu – krok po kroku
 • Neuronauka otwiera drzwi do nowych możliwości radzenia sobie ze stresem
 1. Pogłębianie samoświadomości oraz identyfikowanie nieoczywistych źródeł stresu
 • Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny stresu – mamy wpływ na więcej aspektów, niż nam się wydaje
 • Rozpoznaj swój stres i naucz się skutecznie z nim pracować – autodiagnoza indywidualnych schematów reakcji na stres
 • Wszystkie fazy reakcji na stres - rozpoznawanie sygnałów alarmowych organizmu
 • Mobilizująca i niedoceniana funkcja stresu – jaki jest Twój próg tolerancji?
 1. Budowanie skutecznych strategii w radzeniu sobie ze stresem
 • Najlepsze narzędzia na każdym etapie reakcji na stres – szybkie i bezpieczne działania
 • Skuteczne odreagowywanie negatywnych emocji – najlepsze techniki antystresowe
 • Metody radzenia sobie ze stresem przewlekłym – trening pracy z ciałem i umysłem
 1. Radzenie sobie z emocjami w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • Uspokajające słowa „klucze” – jak opanować narastanie negatywnych emocji?
 • Jak szybko zapanować nad emocjami swoimi i drugiej osoby? – precyzyjna instrukcja
 • Budowanie zdrowych granic, chroniących nas i innych przed niepotrzebnym stresem
 1. Wzmacnianie równowagi i odporności psychicznej
 • Nie ma „złych” emocji – jak czerpać energię i podążać za własnymi potrzebami
 • Sprawczość w życiu jako źródło siły i energii – jak być panem własnego losu
 • Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem – budowanie odporności psychicznej
 • Skąd bierze się równowaga w ciągle zmieniającym się świecie – praktyczny przegląd wartościowych podejść
 1. Indywidualne plany działania sformułowane przez każdego z uczestników, którego realizacja będzie praktyczną kontynuacją celów szkolenia, czyli doskonaleniem umiejętności zarządzania stresem
   
 2. Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Wykładowca

Psycholog z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie, trener trenerów, coach, specjalista HR, trener umiejętności osobistych i menedżerskich.

Gromadziła doświadczenia pracując w międzynarodowej korporacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w sektorze bankowym oraz usług konsultingowych jako członek zarządu firmy doradczej i specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.

Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba, oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis),  kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji) oraz stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Ekspert w obszarze budowania skuteczności osobistej, m.in.:

 • radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi,
 • motywowania i wzmacniania zaangażowania,
 • standardów profesjonalnej obsługi klienta,
 • zarządzania zespołami, także rozproszonymi,
 • przywództwa i budowania autorytetu lidera,
 • identyfikowania i rozwoju talentów własnych oraz podwładnych.

Prowadzi wykłady oraz wystąpienia w ramach ogólnopolskich konferencji z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami ludzkimi, motywowania, sprzedaży i przywództwa. Współpracuje z jedną z ogólnopolskich telewizji w charakterze eksperta z zakresu psychologii i zjawisk społecznych. Publikuje m.in. dla Personel i Zarządzanie, Gazety Wyborczej, HR News, HRna5.pl, Beck Info Biznes.

Bada potrzeby szkoleniowe i efektywność projektów szkoleniowych w oparciu o najlepsze praktyki metodologiczne.
Zajęcia przeprowadza w sposób dynamiczny, atrakcyjny i efektywny, łącząc w zróżnicowanych formach pracy potrzeby indywidualne i grupowe.

Zawsze czerpie z szerokiego doświadczenia biznesowego, kładąc największy nacisk na praktykę i rozwiązania dopasowane do realiów organizacji.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1290,00 zł + 23% VAT = 1586,70 zł brutto

1290,00 zł + VAT zw = 1290,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
26 - 27 stycznia 2022 r., środa - czwartek, 10.00 - 16.00