Konwencja CMR i prawo przewozowe w praktyce transportu drogowego

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy: system prawa transportowego, prawo przewozowe i rozporządzenia wykonawcze, konwencja CMR w najnowszym brzmieniu.

Cel szkolenia:

Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat konwencji CMR i prawa przewozowego, wskazanie podstaw prawnych, rozwinięcie praktycznych umiejętności uczestników szkolenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i rozwinięcie umiejętności m.in. takich jak:

 • umiejetność wskazania procedur i nowych możliwości załatwiania reklamacji przez przewoźników na podstawie Konwencji CMR i Prawa przewozowego oraz wykładni tych uregulowań,
 • zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników,
 • umiejętność wykorzystania możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
 • umiejętność udzielania odpowiedzi przez pracowników firm spedycyjnych i transportowych na roszczenia / zastrzeżenia / reklamacje zgodnie z możliwościami prawnymi i zwyczajowymi.

Szkolenie umożliwi przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do osób odpowiadających w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności do pracowników działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży, a także do pracowników firm przewozowych w transporcie drogowym oraz pracowników firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Metody szkoleniowe:

Wykład, odpowiedzi na pytania uczestników, ćwiczenia, analiza przypadków. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. SYSTEM PRAWA TRANSPORTOWEGO.
   
  1. Konwencje przewozowe, w tym ostatnie zmiany w Konwencji CMR.
  2. Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
  3. Zastosowanie ustawy Prawo przewozowe.
  4. Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
  5. Współpraca z przewoźnikiem i spedytorem wg. Kodeksu cywilnego.
  6. Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
  7. Zwyczaje przewozowe oraz spedycyjne.
  8. Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
    
 2. PRAWO PRZEWOZOWE I ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE.
   
  1. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu.
  2. Utrata, ubytek, uszkodzenie i opóźnienie w przewozie a problem szkody.
  3. Wykorzystanie odpowiedzialności przewoźnika na zasadzie ryzyka.
  4. Zastosowanie prawa przewozowego do przewozów międzynarodowych.
  5. Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności.
  6. Interpretacja siły wyższej, w szczególności przy zastosowaniu wykładni ICC.
  7. Problem naturalnych właściwości towaru i ubytków naturalnych jako zwolnienie.
  8. Wady opakowania, mocowania, załadunku – interpretacje.
  9. Limit odpowiedzialności przewoźnika i sposoby jego zniesienia.
  10. Odpowiedzialność za opóźnienie podstawienia samochodu i opóźnienia dostawy.
  11. Wykorzystanie ubezpieczeń OCPD, CARGO.
  12. Posługiwanie się krajowym listem przewozowym i dokumentem WZ.
  13. Analiza przypadków spornych wg. Prawa przewozowego na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
    
 3. KONWENCJA CMR W NAJNOWSZYM BRZMIENIU.
   
  1. Posługiwanie się międzynarodowym listem przewozowym CMR.
  2. Odpowiedzialność przewoźnika i zwolnienia od odpowiedzialności.
  3. Limit odpowiedzialności przewoźnika za utratę, ubytek, uszkodzenie i sposoby jego zniesienia.
  4. Limit odpowiedzialności za szkody wynikające z niedotrzymania terminu dostawy.
  5. Deklaracja specjalnego interesu w dostawie przez zleceniodawcę.
  6. Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik - odbiorca.
  7. Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku przyjęcia przez Polskę Protokołu genewskiego.
  8. Konwencja CMR i proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
  9. Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
  10. Odpowiedzialność spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych (orzeczenia SN).
  11. Analiza przypadków spornych wg. Konwencji CMR na przykładach – zdjęcia, dokumenty, interpretacje.
    
 4. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, omawianie przykładów, wyjaśnanie wątpliwości.

Wykładowca

Jest uznanym specjalistą w zakresie umów i sporów transportowych. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, czego wyrazem jest obroniona przez niego w SGH, rozprawa habilitacyjna.

Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego.

Prowadził negocjacje handlowe na wszystkich 7 kontynentach. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym firm spedycyjnych. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą, m.in. jest autorem publikacji poświęconej tematyce transportu w przedsiębiorstwie i reklamacjom.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Uczestnik łączy się zdalnie. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

630,00 zł + 23% VAT = 774,90 zł brutto

630,00 zł + VAT zw = 630,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczą w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.