Nowe Warunki Kontraktu FIDIC wyd. 2017, Złote Zasady FIDIC 2019 - prezentacja postanowień w książce czerwonej i książce żółtej oraz porównanie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC wyd. 1999

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omawiamy m.in.: przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC, wydanie 1999, 2008, 2017 (Czerwona książka, Żółta książka, Srebrna książka, Złota książka, nowa Czerwona książka i nowa Żółta książka), Złote Zasady FIDIC 2019, Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC i jak ją skonstruować, porównanie postanowień w nowych i starych książkach (Czerwonej i Żółtej).

W grudniu 2017 roku Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów (FIDIC) opublikowała drugą edycję warunków ogólnych kontraktu FIDIC. Te nowe wydania w założeniu stanowią uaktualnione wersje pierwszych edycji ksiąg FIDIC z 1999 r., popularnych na polskim rynku jako Książka Czerwona, Żółta, Srebrna.

Wprowadzone zmiany są bardzo daleko idące, uszczegóławiają opisane procedury, chociaż zachowano podstawowe pojęcia i budowę dotychczasowych warunków.

Cel szkolenia:

 • Omówienie postanowień "nowych" Warunków kontraktowych z 2017 r.
 • Porównanie z postanowieniami zawartymi w "starych" Warunkach Kontraktowych FIDIC z 1999.
 • Przedstawione zostaną również Złote Zasady FIDIC opublikowane w 2019 r.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy będą mieli możliwość rozszerzenia wiedzy na temat Warunków kontraktowych FIDIC z 2017 roku, omówienia i przedyskutowania przykładów, w tym również z własnej praktyki, wyjaśnienia watpiwości, wymiany doswiadzczeń.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które zamierzają realizować lub realizują inwestycje budowlane na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.

Forma szkolenia:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej - w zależności od szkolenia i bieżącej sytuacji związanej z pandemią. Niezależnie od formy realizacji - zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.

Program

 1. Przeznaczenie i zakres stosowania wzorów Warunków Kontraktowych FIDIC:
   
  1. Wydanie 1999 r.:
   1. Warunki Kontraktu na budowę (Czerwona książka),
   2. Warunki Kontraktu na projekt i budowę (Żółta książka),
   3. Warunki Kontraktu na EPC i pod klucz (Srebrna książka),
     
  2. Wydanie 2008 r. - Warunki Kontraktu na projekt, budowę i obsługiwanie (Złota książka),
    
  3. Wydanie 2017 r.:
   1. Nowe Warunki Kontraktu na budowę (nowa Czerwona książka),
   2. Nowe Warunki Kontraktu na projekt i budowę (nowa Żółta książka).
     
 2. Złote Zasady FIDIC 2019 – cel, przeznaczenie, postanowienia.
   
 3. Umowa wg Warunków Kontraktowych FIDIC - Budowa umowy, hierarchia dokumentów tworzących umowę.
   
 4. Postanowienia w „nowych” książkach FIDIC 2017 - Czerwonej i Żółtej i porównanie z odpowiednimi postanowieniami w „starych” książkami FIDIC 1999:
  1. Postanowienia ogólne – Klauzula 1,
  2. Zamawiający - Klauzula 2,
  3. Inżynier - Klauzula 3,
  4. Wykonawca - Klauzula 4,
  5. Podwykonawstwo (Czerwona książka) - Klauzula 5,
  6. Projektowanie (Żółta książka) - Klauzula 5,
  7. Kadra i Robotnicy - Klauzula 6,
  8. Urządzenia, materiały i wykonawstwo - Klauzula 7,
  9. Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie - Klauzula 8,
  10. Próby końcowe - Klauzula 9,
  11. Przejęcie przez Zamawiającego - Klauzula 10,
  12. Wady po przejęciu - Klauzula 11,
  13. Obmiary i wycena (Czerwona książka) - Klauzula 12,
  14. Próby eksploatacyjne (Żółta książka) - Klauzula 12,
  15. Zmiany i korekty - Klauzula13,
  16. Cena Kontraktowa i płatność - Klauzula 14,
  17. Odstąpienie przez Zamawiającego - Klauzula 15,
  18. Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę - Klauzula16,
  19. Piecza nad Robotami i zwolnienie od odpowiedzialności - Klauzula 17,
  20. Zdarzenia nadzwyczajne - Klauzula 18,
  21. Ubezpieczenie - Klauzula 19,
  22. Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy - Klauzula 20,
  23. Spory i Arbitraż - Klauzula 21.
    
 5. Podsumowanie

Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1280,00 zł + 23% VAT = 1574,40 zł brutto

1280,00 zł + VAT zw = 1280,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.