Postępowanie kontrolne oraz podatkowe. Prawa i obowiązki podatnika – jak aktywnie uczestniczyć w postępowaniu.

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia: jakie są uprawnienia podatników w postępowaniu kontrolnym, podatkowym, celno-skarbowym i jak korzystać ze swoich praw, czynny i aktywny udział podatnika w postępowaniu kontrolnym jako szansa na korzystniejsze rozstrzygnięcie, obowiąki podatnika w trakcie prowadzonej kontroli / postępowania podatkowego, przebieg postępowania podatkowego i kontroli celno-skarbowej, postępowanie w I instrancji, postępowanie w II instancji.

Większość przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej spotka się sytuacją, w której będą występować w roli strony w prowadzonym przez uprawnione organy postępowaniu kontrolnym czy podatkowym.

Organy podatkowe mogą kontrolować prawidłowość rozliczeń z budżetem państwa aż do 5 lat wstecz. Bardzo często wynikiem prowadzonego postępowania jest wydanie decyzji podatkowej określającej zobowiązania podatkowe do zapłaty wraz z należnymi odsetkami.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie podatnika (jego  pracowników) do kontaktu z urzędem skarbowym lub urzędem celno - skarbowym oraz do obrony w toku kontroli oraz postępowania podatkowego,
 • zapoznanie uczestników z teoretyczną oraz praktyczną wiedzą dotyczących praw i obowiązków przedsiębiorców w trakcie prowadzonego przez organa podatkowe oraz celne postępowania, z omówieniem przykładowych wyroków sądowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Podczas szkolenia przedstawimy zasady postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych uprawnień podatnika i sposobów skutecznego z nich korzystania. Ponadto wyjaśnione zostaną kwestie związane ze zobowiązaniami podatkowymi.

Praktyka pokazuje, że przedsiębiorcy nie znając swoich praw w trakcie prowadzonego postępowania, nie uczestniczą w nim aktywnie, co bardzo często ma negatywny wpływ na wydanie rozstrzygnięcia przez organ podatkowy lub celny. Szkolenie wskaże skuteczną drogę do obrony swoich praw w kontaktach z organami podatkowymi oraz organami kontroli celno – skarbowej.

Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą swoich praw ale i obowiązków wynikających z przepisów prawa, co pozwoli na aktywny udział w ewentualnym postępowaniu, przedstawianiu swojego stanowiska oraz dowodów w toku prowadzonego postępowania, zarówno przed organem I jak i II instancji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorców, pracowników działów księgowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową oraz uzyskaniem praktycznej wiedzy w tym zakresie.

Metody prowadzenia zajęć:    

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są metodą wykładu z elementami dyskusji oraz analizy orzecznictwa i analizy praktycznych przykładów, z wykorzystaniem autorskiej prezentacji Ms PowerPoint. Wyjaśnianie wątpliwości, omawianie przypadków, w tym również z praktyki uczestników szkolenia, odpowiedzi na pytania.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Postępowanie kontrolne:
   
  • Kontrola podatkowa
  • Kontrola celno – skarbowa
  • Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli
  • Zasady prowadzenia kontroli
  • Korekty deklaracji
  • Czynności sprawdzające.
    
 2. Postępowanie w I instancji:
   
  • Przebieg postępowania podatkowego
  • Przekształcenie kontroli celno – skarbowej w postępowanie podatkowe
  • Postępowanie celne
  • Prawa i obowiązki podatnika w trakcie postępowania
  • Odwołanie od decyzji.
    
 3. Postępowanie w II instancji:
   
  • Elementy odwołania
  • Postępowanie odwoławcze
  • Możliwe rozstrzygnięcia organu odwoławczego
  • Wniesienie skargi na decyzję organu II instancji.
    
 4. Wzruszenie decyzji ostatecznej:
   
  • Wznowienie postępowania
  • Stwierdzenie nieważności decyzji
  • Uchylenie lub zmiana decyzji.
    
 5. Zakończenie: podsumowanie, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

Wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, były pracownik administracji celnej a następnie firmy działającej w obszarze doradztwa prawno - podatkowego. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz wykłady na wyższych uczelniach. Łączy szeroką wiedzę teoretyczną z bogatym doświadczeniem praktycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami i cłem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto

640,00 zł + VAT zw = 640,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.