Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

Warszawa / lub ONLINE
18-19 listopada 2021, czwartek - piątek, godz. 10.00-16.00 i 09.00-15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, jak wyznaczać cele, jakie stosować mierniki, jak monitorować osiąganie celów, pojęcie ryzyka, identyfikowanie i analiza ryzyka, dokumentacja związana z kontrolą zarządczą.

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Poza kompleksowym przedstawieniem zagadnień związanych powyższą tematyką ukazuje ono sens oraz korzyści płynące z racjonalnego wdrożenia kontroli zarządczej. Stanowi także inspirację do szukania rozwiązań odpowiednich dla organizacji oraz zachęca do ich wdrażania.

Szkolenie odnosi się do cyklu:

 • od wyznaczania celów i określania mierników,
 • poprzez identyfikowanie ryzyk, tworzenie mechanizmów kontrolnych, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie realizacji celów,
 • po osiągnięcie celów.

Cele szkolenia:

 • poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej,
 • poznanie roli koordynatora kontroli zarządczej,
 • przedstawienie korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem,
 • uświadomienie wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • umiejętność oceny kontroli zarządczej,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
 • identyfikacja i wykorzystanie informacji o stanie kontroli zarządczej,
 • umiejętność formułowania oraz oceny celów i mierników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i zgłębienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej – w  trakcje szkolenia prezentowane i omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej oraz poszczególnych jej standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów dotyczących wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem,
 • wymiana  wiedzy i doświadczeń - w trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte  z przeprowadzonych kontroli m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, z doświadczenia trenera oraz uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w organizacji, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej.

W szczególności grupę docelową stanowią osoby:
koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Metody prowadzenia zajęć:

Warsztaty, wykład na bazie prezentacji, praca zespołowa i samodzielna, wymiana doświadczeń, studium przypadku.

Szkolenie jest połączeniem niezbędnej teorii, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń. Elementy te dają spojrzenie na kontrolę zarządczą zarówno z perspektywy osoby kierującej, jak i osoby oceniającej. Jednocześnie zapewniają one że obraz kontroli zarządczej przedstawiany na szkoleniu jest kompleksowy.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Kontrola zarządcza – standardy i architektura systemu.
   
  1. Podstawowe definicje.
  2. Ustawowe wymogi prowadzenia kontroli zarządczej.
  3. Kontrola zarządcza w raportach Najwyższej Izby Kontroli.
  4. Standardy kontroli zarządczej: ramy COSO, wytyczne INTOSAI GOV 91000, standardy Ministra Finansów.
  5. Dokumentacja systemu kontroli zarządczej.
  6. Projektowanie systemu kontroli i nadzoru z wykorzystaniem „Trzech linii”. Matryca ról i odpowiedzialności w systemie kontroli zarządczej.
    
 2. Kontrola zarządcza – praktyczne aspekty procesu, monitorowanie i ocena.
   
  1. Wyznaczanie celu:
    
   1. rodzaje celów w systemie kontroli zarządczej,
   2. tworzenie zrównoważonego systemu celów,
   3. opis celów i mierników,
   4. cel jako organizacyjna zmiana – praktyczne aspekty wdrażania celów.
     
  2. Zarządzanie ryzykiem:
    
   1. identyfikacja ryzyka,
   2. rodzaje ryzyka i czynniki ryzyka,
   3. analiza ryzyka,
   4. strategie i metody projektowania mechanizmów kontroli.
     
  3. Przegląd i ocena kontroli zarządczej:
    
   1. ustawowe kryteria oceny,
   2. mierniki oceny, model dojrzałości procesu.
     
 3. Rozwijanie narzędzi wspierających koordynację działań z zakresu kontroli zarządczej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

Wykładowca

Certyfikowany audytor wewnętrzny z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli. Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji INTOSAI ds. Kontroli Wewnętrznej oraz współpracował z Radą ds. Standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych. Posiada ponad dwudziestoletnie, praktyczne doświadczenie i umiejętności w obszarze audytu oraz kontroli, a także oraz zarządzaniu. Doświadczony trener szkoleniowy oraz coach z akredytacją Izby Coachingu. Posiada certyfikat Jonah TOC z zakresu zarządzania ograniczeniami.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2021 roku

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 169 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 194 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 250 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 287 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - planowany do końca 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
18-19 listopada 2021, czwartek - piątek, godz. 10.00-16.00 i 09.00-15.00