Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

Warszawa / lub ONLINE
26-27 listopada 2020 r., czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, jak wyznaczać cele, jakie stosować mierninki, jak monitorować osiąganie celów, co to jest ryzyko, identyfikowanie i analiza ryzyka, dokumentowanie.

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Cele szkolenia:

 • poznanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • przedstawienie korzyści z zarządzania ryzykiem,
 • samodzielne przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • świadomość wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • ocena systemu zarządzania ryzykiem,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontroli.

Szkolenie odnosi się do cyklu:

 • od wyznaczania celów,
 • przez identyfikowanie ryzyk,
 • tworzenie mechanizmów kontrolnych,
 • po zarządzanie ryzykiem.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • szkolenie pozwoli poznać i zgłębić zagadnienia związane z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem,
 • szkolenie prezentuje praktyczne aspekty kontroli zarządczej - omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej, jak i poszczególnych jej standardów, szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmują standardy dotyczące wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem.
 • szkolenie ma wymiar wymiany informacji i wiedzy - w trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte m.in. z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, z doświadczenia trenera oraz uczestników szkolenia

Adresaci szkolenia:

koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Metody prowadzenia zajęć:

warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, wymiana doświadczeń, studium przypadku.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I:

 1. Pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych.
   
 2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej.
   
 3. Zakres standardów kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
   
 4. Wyznaczanie celów jako podstawa prawidłowej kontroli zarządczej:
  • kryteria formułowania celów,
  • cechy prawidłowo wyznaczonych celów,
  • ocena wyznaczonych celów.
    
 5. Mierniki:
  • cechy mierników,
  • rodzaje mierników:
   • mierniki skuteczności, efektywności,
   • mierniki produktu, rezultatu, oddziaływania.
     
 6. Monitorowanie osiągania celów.
   
 7. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła monitorowania realizacji celów.
   
 8. Sprawozdawczość z realizacji celów.
   
 9. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja.

DZIEŃ II:

 1. Co to jest ryzyko i dlaczego warto się nim zajmować.
   
 2. Proces identyfikowania ryzyka.
   
 3. Analiza ryzyka.
   
 4. Postępowanie z ryzykiem.
   
 5. Mechanizmy kontrolne.
   
 6. Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
   
 7. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem.
   
 8. Informacja w kontroli zarządczej.
   
 9. Monitorowanie kontroli zarządczej:
  • ocena i samoocena kontroli zarządczej,
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
    
 10. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert z zakresu kontroli, monitorowania realizacji projektów, analizy ryzyka, oceny kontroli zarządczej, ewaluacji. Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny, posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001. Członek zespołu ds. systemu polityki bezpieczeństwa informacji.

Prowadzi szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jako trener wewnętrzny. W pracy trenera duży nacisk kładzie na potrzeby słuchaczy, a także na zajęcia praktyczne.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

Warszawa / lub ONLINE
26-27 listopada 2020 r., czwartek - piątek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00