Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem - aspekty praktyczne

Warszawa
09-10 marca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00
Warszawa
01-02 czerwca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli poznać i zgłębić zagadnienia związane z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem. Omawiane zagadnienia będą podparte przykładami, a uczestnicy będę mogli praktycznie przećwiczyć poszczególne elementy omawianego procesu.

Szkolenie odnosi się do cyklu:

 • od wyznaczania celów,
 • przez identyfikowanie ryzyk,
 • tworzenie mechanizmów kontrolnych,
 • po zarządzanie ryzykiem.

Szkolenie prezentuje praktyczne aspekty kontroli zarządczej. Omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej, jak i poszczególnych jej standardów. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmują standardy dotyczące wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem.

Szkolenie ma też wymiar wymiany informacji i wiedzy. W trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte m.in. z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli, doświadczenia uczestników oraz prowadzącego.

Cele szkolenia:

 • poznanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • przedstawienie korzyści z zarządzania ryzykiem,
 • samodzielne przeprowadzanie analizy ryzyka,
 • świadomość wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • ocena systemu zarządzania ryzykiem,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontroli.

Grupa docelowa:

koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Metody prowadzenia zajęć:

warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, wymiana doświadczeń, studium przypadku.

Program

DZIEŃ I:

 1. Pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych.
   
 2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej.
   
 3. Zakres standardów kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
   
 4. Wyznaczanie celów jako podstawa prawidłowej kontroli zarządczej:
  • kryteria formułowania celów,
  • cechy prawidłowo wyznaczonych celów,
  • ocena wyznaczonych celów.
    
 5. Mierniki:
  • cechy mierników,
  • rodzaje mierników:
   • mierniki skuteczności, efektywności,
   • mierniki produktu, rezultatu, oddziaływania.
     
 6. Monitorowanie osiągania celów.
   
 7. Zewnętrzne i wewnętrzne źródła monitorowania realizacji celów.
   
 8. Sprawozdawczość z realizacji celów.
   
 9. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja.

DZIEŃ II:

 1. Co to jest ryzyko i dlaczego warto się nim zajmować.
   
 2. Proces identyfikowania ryzyka.
   
 3. Analiza ryzyka.
   
 4. Postępowanie z ryzykiem.
   
 5. Mechanizmy kontrolne.
   
 6. Dokumentowanie zarządzania ryzykiem.
   
 7. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem.
   
 8. Informacja w kontroli zarządczej.
   
 9. Monitorowanie kontroli zarządczej:
  • ocena i samoocena kontroli zarządczej,
  • oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
    
 10. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja.

Wykładowca

Ekspert z zakresu kontroli, monitorowania realizacji projektów, analizy ryzyka, oceny kontroli zarządczej, ewaluacji. Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny, posiada certyfikat audytora wewnętrznego ISO 27001. Członek zespołu ds. systemu polityki bezpieczeństwa informacji.

Prowadzi szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jako trener wewnętrzny. W pracy trenera duży nacisk kładzie na potrzeby słuchaczy, a także na zajęcia praktyczne.

Miejsce

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 189 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 214 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 290 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 327 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 300 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 365 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. 22 582 72 09, www.goldentulipwarsawcentre.com

Warszawa
09-10 marca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00
Warszawa
01-02 czerwca 2020 r., poniedziałek - wtorek, godz. 10.00 - 16.00 i 09.00 - 15.00