Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w instytucji publicznej - aspekty praktyczne

ONLINE
26-27 kwietnia 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
14-15 czerwca 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na szkoleniu omówimy m.in. zagadnienia: pojęcie kontroli zarządczej w systemie finansów publicznych, odpowiedzialność i standardy kontroli zarządczej, jak wyznaczać cele, jakie stosować mierninki, jak monitorować osiąganie celów, pojęcie ryzyka, identyfikowanie i analiza ryzyka, dokumentacja związana z kontrolą zarządczą.

Jednostki sektora finansów publicznych funkcjonują, aby realizować postawione przed nimi cele i zadania. Kontrola zarządcza stanowi system zarządzania, który ma pomóc w realizacji tych celów.

Szkolenie jest spojrzeniem od strony praktycznej na kontrolę zarządczą i zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Poza kompleksowym przedstawieniem zagadnień związanych powyższą tematyką ukazuje ono sens oraz korzyści płynące z racjonalnego wdrożenia kontroli zarządczej. Stanowi także inspirację do szukania rozwiązań odpowiednich dla organizacji oraz zachęca do ich wdrażania.

Szkolenie odnosi się do cyklu:

 • od wyznaczania celów i określania mierników,
 • poprzez identyfikowanie ryzyk, tworzenie mechanizmów kontrolnych, zarządzanie ryzykiem, monitorowanie realizacji celów,
 • po osiągnięcie celów.

Cele szkolenia:

 • poznanie praktycznych rozwiązań z zakresu kontroli zarządczej,
 • poznanie roli koordynatora kontroli zarządczej,
 • przedstawienie korzyści wynikających z zarządzania ryzykiem,
 • uświadomienie wpływu ryzyka na osiąganie celów,
 • umiejętność oceny kontroli zarządczej,
 • umiejętność identyfikacji i oceny mechanizmów kontrolnych,
 • identyfikacja i wykorzystanie informacji o stanie kontroli zarządczej,
 • umiejętność formułowania oraz oceny celów i mierników.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie i zgłębienie zagadnień związanych z kontrolą zarządczą, a zwłaszcza z wyznaczaniem celów i zarządzaniem ryzykiem,
 • zapoznanie z praktycznymi aspektami kontroli zarządczej – w  trakcje szkolenia prezentowane i omawiane są przykłady wdrożenia kontroli zarządczej oraz poszczególnych jej standardów, ze szczególnym uwzględnieniem standardów dotyczących wyznaczania celów oraz zarządzania ryzykiem,
 • wymiana  wiedzy i doświadczeń - w trakcie zajęć omawiane są przykłady zaczerpnięte  z przeprowadzonych kontroli m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, z doświadczenia trenera oraz uczestników szkolenia.

Adresaci szkolenia:

Na szkolenie zapraszamy szczególnie osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w organizacji, a także osoby biorące udział w określaniu celów i mierników, zarządzaniu ryzykiem oraz ocenie kontroli zarządczej.

W szczególności grupę docelową stanowią osoby:
koordynatorzy kontroli zarządczej w jednostce, kierownicy jednostek, kierownicy komórek organizacyjnych, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy zajmujący się kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem

Metody prowadzenia zajęć:

Warsztaty, wyklad na bazie prezentacji, praca zespołowa i samodzielna, wymiana doświadczeń, studium przypadku.

Szkolenie jest połączeniem niezbędnej teorii, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń. Elementy te dają spojrzenie na kontrolę zarządczą zarówno z perspektywy osoby kierującej, jak i osoby oceniającej. Jednocześnie zapewniają one że obraz kontroli zarządczej przedstawiany na szkoleniu jest kompleksowy.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

DZIEŃ I:

 1. Pojęcie kontroli zarządczej, czyli czym jest /być powinna, a czym nie jest kontrola zarządcza.
   
 2. Odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli zarządczej na różnych szczeblach administracji publicznej.
   
 3. Zakres standardów kontroli zarządczej określone przez Ministra Finansów.
   
 4. Określanie celów z uwzględnieniem stopnia zróznicowania organizacji:
  • kryteria formułowania celów,
  • cechy prawidłowo wyznaczonych celów,
  • ocena misji i celów,
  • wyznaczanie celów,
  • kaskadowanie celów.
    
 5. Mierniki:
  • mierniki i ich znaczenie,
  • cechy prawidłowo określonych mierników,
  • ocena mierników,
  • wyznaczanie mierników,
  • kaskadowanie mierników.
    
 6. Monitorowanie osiągania celów:
  • częstotliwość monitorowania celów,
  • system monitorowania,
  • zewnętrzne i wewnętrzne źródła monitorowania realizacji celów.
    
 7. Skutecznie raportowanie osiągniętych celów i zrealizowanych zadań:
  • rodzaj i zakres informacji przekazywanych kierownictwu organizacji,
  • cechy prawidłowo sporządzanej informacji o osiągnięciu celów,
  • przykłady dokumentów sprawozdawczych.
    
 8. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja

DZIEŃ II:

 1. Zarządzanie ryzykiem - element przybliżający do osiągnięcia celów:
  • czym jest ryzyko i dlaczego warto się nim zajmować?
  • wyjaśnienie podstawowych definicji: ryzyko, czynniki ryzyka, waga ryzyka, zarządzanie ryzykiem,
  • cele i zasady zarządzania ryzykiem,
  • krok po kroku przykładowej procedury zarządzania ryzykiem,
  • przeprowadzenie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka dotyczącej celów i zadań realizowanych w organizacji,
  • przedstawienie i omówienie przykładowego podsumowania procesu analizy ryzyka,
  • dokumentowanie zarządzania ryzykiem,
  • odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem.
    
 2. Mechanizmy kontrolne:
  • identyfikacja mechanizmów kontrolnych,
  • kryteria oceny mechanizmów kontrolnych,
  • ocena mechanizmów kontrolnych.
    
 3. Samoocena jako źródło informacji:
  • korzyści i ograniczenia,
  • etapy postępowania.
    
 4. Źródła informacji o jakości kontroli zarządczej:
  • samoocena,
  • źródła zapewnienia,
  • konsekwencje złożenia oświadczenia.
    
 5. Podział obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach.
   
 6. Dlaczego wdrożenie procedur kontroli zarządczej nie przynosi spodziewanych korzyści?
   
 7. Ćwiczenia i warsztaty, analiza przypadków, pytania, dyskusja.

Wykładowca

Dyrektor komórki ds. audytu i kontroli, kierujący audytem wewnętrznym w administracji rządowej. Certyfikowany audytor wewnętrzny z ponad 13-letnim stażem. Doświadczony szkoleniowiec i trener, inspiruje innych dzieląc się wiedzą i doświadczeniem m.in. z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem, kontroli zarządczej. Prowadzi szkolenia na zlecenie firm szkoleniowych, jednostek samorządu terytorialnego, a także jako trener wewnętrzny. W pracy trenera duży nacisk kładzie na potrzeby słuchaczy, a także na zajęcia praktyczne.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 10-15 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.

ONLINE
26-27 kwietnia 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)
Warszawa / lub ONLINE
14-15 czerwca 2021 r., poniedziałek (godz. 10.00 - 16.00) - wtorek (godz. 09.00 - 15.00)