alt Pobierz pełne informacje
Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Kurs menedżerski (6 spotkań). Cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

Na kursie omówimy: zwiększenie świadomości swojej roli lidera, mocne strony i obszary do rozwoju w roli menedżera, delegowanie i egzekwowanie zadań, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie postawy asertywnej, skuteczna komunikacja, motywowanie pracowników, zarządzanie relacjami w zespole, zarządzanie konfliktem w zespole, jak rozwiązywać trudne sytuacje, budowanie autorytetu, zarządzanie strategiczne i operacyjne.

Opis szkolenia

Kurs menedżerski obejmuje:

 • 5 dni szkoleniowych
 • oraz 1 indywidualne spotkanie z trenerem, czas trwania 1,5 godz. (termin do ustalenia).

Kurs jest kompleksowym przygotowaniem do pracy na stanowisku kierowniczym. Stanowi także uporządkowanie i pogłębienie wiedzy oraz uzupełnienie luk kompetencyjnych dla doświadczonych menedżerów.

Uczestnicy poznają techniki skutecznego zarządzania zespołem i będą mogli na bieżąco wdrażać je w codziennej pracy. Dzięki szkoleniu w modułach będą mogli ocenić ich skuteczność, zrewidować i dopracować poszczególne techniki. Pomiędzy kolejnymi zajęciami kursanci będą mieć możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzają się w ich pracy i - w razie potrzeby - w czasie kolejnych modułów, omówią z trenerem możliwości modyfikacji.

Cele szkolenia:

 • poznanie kluczowych cech i umiejętności menadżera,
 • zrozumienie zadań menadżera i ich zmiany od zarządzania operacyjnego po strategiczne,
 • zidentyfikowanie swoich predyspozycji do roli menadżera oraz naturalnego stylu kierowania,
 • poznanie sposobów na codzienne zarządzanie zespołem (prowadzenie spotkań, delegowanie zadań, metoda zarządzania przez cele, ewaluacja),
 • poznanie narzędzi zwiększających motywację, zaangażowanie oraz rozwój pracowników,
 • określenie metod na dopasowanie stylu zarządzania, rozmowy, technik motywacji do członków zespołu oraz ich sytuacji,
 • zmapowanie trudnych sytuacji we współpracy z zespołem oraz nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów.

Korzyści ze szkolenia:

 • zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołem,
 • narzędzia do zmiany roli menedżera w bardziej efektywną rolę lidera,
 • budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji dzięki pracy dobrze zarządzanego zespołu.

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • roli menadżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu i siebie,
 • kluczowych technikach operacyjnego zarządzania zespołem,
 • skutecznej komunikacji w zespole,
 • sposobach delegowania zadań i weryfikacji postępów,
 • narzędziach motywacyjnych.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • określenia swoich cech i kompetencji kluczowych w roli menadżera,
 • zdefiniowania swoich obszarów rozwoju w roli menadżera i obserwacji ich poprawy w bieżącej pracy,
 • rozpoznawania stylów osobowości oraz stopnia dojrzałości pracowników,
 • budowania zaufania i autorytetu oraz wykorzystania kluczowych umiejętności menadżerskich, tj. delegowania zadań czy weryfikacji postępów,
 • indywidualnego dostosowania narzędzi motywacyjnych do członków zespołu,
 • efektywnego radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w zespole.

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą:

 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem,
 • poznać zasady funkcjonowania, budowania zespołu oraz znaczenia roli jednostki w zespole,
 • poznać techniki i narzędzia rozpoznawania stylów zarzadzania, typów osobowości i dojrzałości biznesowej oraz ich wpływu na współpracę i rozwój w zespole,
 • pogłębić swoją wiedzę w zakresie rozwoju metod zarządzania zespołem,
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Metody szkoleniowe:

miniwykłady prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study, symulacje, gry zespołowe.

Program

MODUŁ 1: Ja jako menedżer, moja rola – budowanie samoświadomości

 1. Zadania i odpowiedzialność menadżera
 • Czym różni się rola specjalisty od menadżera
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym
 • Wartości, jakimi powinien się kierować menadżer w danej organizacji – dopasuj swój kolor do koloru organizacji
 • Kompetencje menadżera – jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć
 1. Predyspozycje w roli menadżera
 • Kolory osobowości – cechy istotne dla roli menadżera
 • Moje osobiste atuty osobowości i ich znaczenie w budowie roli menadżera
 1. Kompetencje menadżera – ja jako menadżer a matryca kompetencji
 • Kompetencje menadżera – pakiet kompetencji menadżerskich
 • Samoocena - jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć
 • Jak z kompetencji menadżerskich przejść do zachowań, i ich rozwoju

MODUŁ 2: Komunikacja w zespole

 1. Zadania menadżera w praktyce
 • Expose menadżera
  • Skuteczny elewator pitch
  • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, poznać i omówić wzajemne oczekiwania
  • Kluczowe wartości w pracy zespołu
 • Menadżer w zespole
  • Fazy rozwoju zespołu według Tackmana
  • Jak budować zespół – nowy czy istniejący
  • Role i ludzie w zespole – jak poznać ludzi i wiedzieć, jak dopasować się do nich
  • Situational leadership jako kluczowy element roli i zadań menadżera
 • Prowadzenie spotkań
  • Rodzaje i kluczowe elementy spotkań
  • Jak prowadzić spotkanie one to one
  • Menadżer na spotkaniach z zespołem – spotkania projektowe, operacyjne, burze mózgów
  • Elementy facylitacji w spotkaniach

MODUŁ 3: Operacyjne zarządzanie zespołem

 1. Zadania menadżera w praktyce
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym
  • Planowanie zadań
  • Delegowanie zadań (metody delegowania)
  • Ewaluacja zadań
  • Delegowanie odpowiedzialności i nadawanie uprawnień
 • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Znaczenie feedbacku i feedforwardu
  • Metody doceniania pracy innych
  • Metody przekazywania negatywnej informacji zwrotnej
  • Jak przyjmować informację zwrotną od innych
 • Po co nam asertywność
  • Czym naprawdę jest asertywność
  • Moje własne koło asertywności – mocne elementy asertywności i wymagające zmiany
  • Jak zachować asertywność przy wymagających członkach zespołu i organizacji
  • Techniki asertywności w praktyce – trening

MODUŁ 4: Trudne sytuacje w pracy menadżera

 1. Zarządzanie relacjami i emocjami w zespole
 • Kluczowe umiejętności lidera wpływające na radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Proces nawiązywania i utrzymywania pozytywnych i profesjonalnych relacji z zespołem
 • Empatia – pomaga, czy przeszkadza
 • Metody radzenia sobie ze stresem
 1. Zarządzanie konfliktem w pracy menadżera
 • Konflikt – czy jest konstruktywny czy destruktywny
 • Rodzaje konfliktów
 • Techniki zarządzania konfliktem
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole w praktyce
 1. Trudne sytuacje w pracy menadżera
 • Trudne rozmowy z pracownikami – jak je prowadzić utrzymując autorytet i zaufanie
  • Rozmowa oceniająca
  • Rozmowa dyscyplinująca
  • Informowanie o kluczowych zmianach w organizacji
  • Zmiany w zespole, zakresie obowiązków
  • Podwyżka

MODUŁ 5: Ja jako świadomy menadżer

 1. Motywacja
 • Mój własny styl motywacji – co mnie motywuje, co utrudnia mi utrzymanie motywacji
 • Poznanie stylu motywacji zespołu
 • Jak utrzymać motywację i zaangażowanie zespołu
 1. Autorytet czy servant leadership
 • Jakiego menadżera potrzebuje moja organizacja, i mój zespół
 • Czym jest autorytet, a czym servant leadership – jak chcę być postrzegany
 • Jak budować spójny i długotrwały wizerunek menadżera
 1. Zarządzanie operacyjne a strategiczne
 • Zadania menadżera w zarządzaniu strategicznym
 • Jakich cech i umiejętności oczekuje się od strategicznego lidera
 • Jak być liderem w procesie zmiany
 • Specyfika empowermentu
 • Moja gotowość do rozwoju roli menadżera.

MODUŁ 6: Indywidualna konsultacja z trenerem, której celem jest omówienie, jakie narzędzia udało się wdrożyć, jakie metody sprawiają trudność oraz jakie są następne kroki w rozwoju liderskim.​​

Wykładowca

Menedżer HR z 15-letnim doświadczeniem we współpracy z zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielopokoleniowych, wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, pokoleń, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, obserwowała i cały czas obserwuje, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskania i przekazania wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji (na rynku polskim o zagranicznym) pokazało jej, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często nawet obrazić i pokłócić się z błahego powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji. Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego. Jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy/zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

3 900,00 zł + 23% VAT = 4 979,00 zł brutto

3 900,00 zł + VAT zw = 3 900,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat naszej oferty szkoleniowej?
Zapisz się na nasz newsletter

Nie znalazłeś szkolenia dla siebie?

Napisz jaka tematyka Cię interesuje. Pomożemy Ci znaleźć szkolenie odpowiadające Twoim potrzebom.