Kurs menedżerski - cykl warsztatów doskonalenia kompetencji liderskich

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Na kursie menedżerskim uczestnicy poznają i przećwiczą: jak zwiększyć świadomość swojej roli lidera, jakie są mocne strony i obszary do rozwoju w roli menedżera, jak delegować i egzekwować zadania, jak udzielać informacji zwrotnej, jak budować postawę asertywną, jak zarządzać relacjami w zespole, jak zarządzać konfliktem w zespole, jak rozwiązywać trudne sytuacje, jak budować autorytet, jak wygląda zarządzanie strategiczne i operacyjne. 

Kluczowym celem szkolenia jest poznanie technik skutecznego zarządzania zespołem, wdrażanie ich na bieżąco w codziennej pracy, ocena ich skuteczności i możliwość rewizji, zmiany, dopracowania poznanych technik. Dzięki pracy w modułach będziesz mieć możliwość obserwacji, jak wdrażane techniki sprawdzając się w Twoje pracy i w razie potrzeby, a czasie kolejnych modułów omówisz możliwości modyfikacji. 

Cele szkolenia:

 • Poznanie kluczowych cech i umiejętności kluczowych w roli menadżera.
 • Zrozumienie zadań menadżera, i ich zmiany od zarządzania operacyjnego po strategiczne.
 • Zidentyfikowanie swoich predyspozycji do roli menadżera oraz naturalnego stylu kierowania.
 • Poznania sposobów na codzienne zarządzanie zespołem (prowadzenie spotkań, delegowanie zadań, metoda zarządzania przez cele, ewaluacja).
 • Poznanie narzędzi umożliwiającym zwiększenie motywacji oraz rozwój pracowników.
 • Określenie metod na dopasowanie stylu zarządzania, rozmowy, technik motywacji do członków zespołu oraz ich sytuacji.
 • Zmapowanie trudnych sytuacji we współpracy z zespołem oraz nabycie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z zespołem.

Korzyści płynące z uczestnica w kursie menedżerskim:

 • Zrozumiesz rolę menadżera na poszczególnych etapach rozwoju zespołu i siebie.
 • Określisz swoje cechy i kompetencje kluczowe w roli menadżera.
 • Zdefiniujesz swoje  obszary rozwoju w roli menadżera i na bieżącą będziesz obserwować ich poprawę w bieżącej pracy.
 • Rozwiniesz umiejętności rozpoznawania stylów osobowości oraz stopnia dojrzałości pracowników.
 • Zwiększysz skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez budowanie zaufania i autorytetu oraz wykorzystanie kluczowych umiejętności menadżerskich tj. delegowanie zadań czy weryfikacja postępów.
 • Poznasz kluczowe techniki operacyjnego zarządzania zespołem.
 • Poznasz narzędzia motywacyjne i dowiesz się, jak indywidualnie dostosować je  do członków zespołu.
 • Zobaczysz różnicę pomiędzy menadżerem a liderem i dowiesz się, co zrobić, aby zostać liderem.

Adresatami szkolenia są osoby, które chcą:

 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem,
 • poznać zasady funkcjonowania, budowania zespołu oraz znaczenia roli jednostki w zespole,
 • poznać techniki i narzędzia rozpoznawania stylów zarzadzania, typów osobowości i dojrzałości biznesowej; oraz ich wpływu na współpracę i rozwój w zespole,
 • pogłębić swoją wiedzę w zakresie rozwoju metod zarządzania zespołem,
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Metody szkoleniowe:

mini wykłady prowadzącego, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study, symulacje, gry zespołowe.

Program

MODUŁ 1: Ja jako menedżer, moja rola – budowanie samoświadomości.

 1. Zadania i odpowiedzialność menadżera: 
 • Czym różni się rola specjalisty od menadżera?
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym.
 • Wartości, jakimi powinien się kierować menadżer w danej organizacji – dopasuj swój kolor do koloru organizacji.
 • Kompetencje menadżera – jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć.
 1. Predyspozycje w roli menadżera: 
 • Kolory osobowości – cechy istotne dla roli menadżera.
 • Moje osobiste atuty osobowości i ich znaczenie w budowie roli menadżera.
 1. Kompetencje menadżera – ja jako menadżer a matryca kompetencji: 
 • Kompetencje menadżera – pakiet kompetencji menadżerskich.
 • Samoocena - jakie powinienem mieć kompetencje, jakie mam, jakie warto rozwinąć.
 • Jak z kompetencji menadżerskich przejść do zachowań, i ich rozwoju.

MODUŁ 2: Komunikacja w zespole.

 1. Zadania menadżera w praktyce: 
 • Expose menadżera:
  • Skuteczny elewator pitch.
  • Jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, poznać i omówić wzajemne oczekiwania.
  • Kluczowe wartości w pracy zespołu.
 • Menadżer w zespole:
  • Fazy rozwoju zespołu według Tackmana.
  • Jak budować zespół – nowy czy istniejący.
  • Role i ludzie w zespole – jak poznać ludzi i wiedzieć, jak dopasować się do nich.
  • Situational leadership jako kluczowy element roli i zadań menadżera.
 • Prowadzenie spotkań:
  • Rodzaje i kluczowe elementy spotkań.
  • Jak prowadzić spotkanie one to one.
  • Menadżer na spotkaniach z zespołem – spotkania projektowe, operacyjne, burze mózgów.
  • Elementy facylitacji w spotkaniach.

MODUŁ 3: Operacyjne zarządzanie zespołem.

 1. Zadania menadżera w praktyce: 
 • Główne zadania menadżera na poziomie operacyjnym:
  • Planowanie zadań.
  • Delegowanie zadań (metody delegowania).
  • Ewaluacja zadań.
  • Delegowanie odpowiedzialności i nadawanie uprawnień.
 • Udzielanie informacji zwrotnej:
  • Znaczenie feedbacku i feedforwardu.
  • Metody doceniania pracy innych.
  • Metody przekazywania negatywnej informacji zwrotnej.
  • Jak przyjmować informację zwrotną od innych.
 • Po co nam asertywność:
  • Czym naprawdę jest asertywność?
  • Moje własne koło asertywności – mocne elementy asertywności i wymagające zmiany.
  • Jak zachować asertywność przy wymagających członkach zespołu i organizacji.
  • Techniki asertywności w praktyce - trening.

MODUŁ 4: Trudne sytuacje w pracy menadżera.

 1. Zarządzanie relacjami i emocjami w zespole:
 • Kluczowe umiejętności lidera wpływające na radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
 • Proces nawiązywania i utrzymywania pozytywnych i profesjonalnych relacji z zespołem. 
 • Empatia – pomaga, czy przeszkadza.
 • Metody radzenia sobie ze stresem.
 1. Zarządzanie konfliktem w pracy menadżera:
 • Konflikt – czy jest konstruktywny czy destruktywny. 
 • Rodzaje konfliktów. 
 • Techniki zarządzania konfliktem.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole w praktyce.
 1. Trudne sytuacje w pracy menadżera:
 • Trudne rozmowy z pracownikami – jak je prowadzić utrzymując autorytet i zaufanie:
  • Rozmowa oceniająca. 
  • Rozmowa dyscyplinująca.
  • Informowanie o kluczowych zmianach w organizacji. 
  • Zmiany w zespole, zakresie obowiązków.
  • Podwyżka.

MODUŁ 5: Ja jako świadomy menadżer.

 1. Motywacja: 
 • Mój własny styl motywacji – co mnie motywuje, co utrudnia mi utrzymanie motywacji.
 • Poznanie stylu motywacji zespołu.
 • Jak utrzymać motywację i zaangażowanie zespołu.
 1. Autorytet czy servant leadership:
 • Jakiego menadżera potrzebuje moja organizacja, i mój zespół.
 • Czym jest autorytet, a czym servant leadership – jak chcę być postrzegany.
 • Jak budować spójny i długotrwały wizerunek menadżera.
 1. Zarządzanie operacyjne a strategiczne:
 • Zadania menadżera w zarządzaniu strategicznym.
 • Jakich cech i umiejętności oczekuje się od strategicznego lidera.
 • Jak być liderem w procesie zmiany.
 • Specyfika empowermentu.
 • Moja gotowość do rozwoju roli menadżera. 

Moduł 6: Indywidualna konsultacja z trenerem, której celem jest omówienie jakie narzędzia udało się wdrożyć, jakie metody sprawiają trudność oraz jakie są następne kroki w rozwoju liderskim.​​​

Wykładowca

Menedżer HR z 15 – letnim doświadczeniem we współpracy z  zespołami wielokulturowymi i wielopokoleniowymi w międzynarodowych korporacjach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji, szkoleń dla pracowników wszystkich szczebli, w firmach o profilu produkcyjnym i sprzedażowym.  Zajmowała się budowaniem komunikacji zespołów wielonarodowych, funkcjonujących w rozporoszonej strukturze organizacyjnej, nastawionej na osiągnięcie celu i pracę w atmosferze współpracy.

Obserwując różnice kulturowe różnych nacji, prowadząc powyżej 500 rozmów rekrutacyjnych i rozwojowych rocznie, spotkań z pracownikami wielu szczebli, spotykając się z osobami z bardzo zróżnicowanych środowisk i kultur, zarządzając rozproszoną grupą około 50 osób o różnym poziomie kompetencji, motywacji i przede wszystkim z różnych państwa  obserwowałam i cały czas obserwuję, jak ważna jest komunikacja do osiągnięcia celu, pracy w atmosferze współpracy, pozyskaniu i przekazaniu wiedzy. Codzienne obcowanie z ludźmi, prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacji – szkoleń na rynku polskim o zagranicznym - pokazało mi, jak łatwo można zaprzepaścić osiągnięcie celu, zdemotywować się, a często i obrazić, pokłócić się, z błahego wydawałoby się powodu – różnej, nieskutecznej komunikacji.

Stąd w pracy zawodowej i w życiu prywatnym niezmiernie ważna jest umiejętność komunikowania się – słuchania, mówienia – werbalnego i niewerbalnego, i jest to umiejętność, której podstawy można poznać w trakcie szkolenia, ale aby ją utrwalić, konieczna jest ciągła praca nad sobą, swoim stylem porozumiewania się i jego doskonaleniem.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

Cena

3 900,00 zł + 23% VAT = 4 979,00 zł brutto

3 900,00 zł + VAT zw = 3 900,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby - RABAT 5% dla każdego uczestnika.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.