Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych

Masz pytania odnośne
tego szkolenia?
Skontaktuj się z nami:

Opis szkolenia

Niestabilność przepisów ustawy o VAT, zmienność interpretacji podatkowych, a zwłaszcza zapadające wyroki TSUE kwestionujące poprawność zapisów w ustawie powodują, że Beneficjenci bywają narażeni na konieczność zwrotu VAT kwalifikowalnego wraz z odsetkami, nawet po kilku latach od daty zakończenia realizacji projektu.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy zagrożenia związane z zaliczaniem podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w projektach unijnych. Udział w szkoleniu będzie pomocny w uniknięciu ewentualnej konieczności zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami.

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów projektów unijnych, w których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Podatek naliczony może być wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy nie ma potencjalnej prawnej możliwości jego odliczenia.

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, omawianie przykładów.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodny fotel :)

Program

 1. Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych i ryzyka z tym związane.
   
  1. Podstawa prawna – rozporządzenie unijne, wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków.
  2. Ryzyka związane z finansowaniem Vat-u kwalifikowalnego:
   1. nieprecyzyjne przepisy,
   2. niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe,
   3. niezgodność przepisów krajowych z dyrektywami unijnymi.
     
 2. Ustawa o podatku od towarów i usług - zasady ogólne.
   
  1. Zakres opodatkowania – działalność gospodarcza.
  2. Dostawa towarów i świadczenie usług .
  3. Czynności zrównane z dostawą lub świadczeniem usług – darowizna, nieodpłatne świadczenie, powstrzymanie się od dokonania czynności, tolerowanie czynności.
  4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
  5. Import towarów.
  6. Import usług Odwrotne obciążenie.
  7. Podzielona płatność (split payment).
  8. Biała lista podatników.
    
 3. Odliczenie i zwrot podatku.
   
  1. Zasady ogólne:
   1. przesłanki do odliczenia VAT,
   2. zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT,
   3. zasada natychmiastowości odliczenia.
  2. Prewspółczynnik - zasady odliczania.
  3. Odliczenie VAT według struktury sprzedaży (współczynnik) - zasady odliczania.
  4. Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją.
  5. Odliczenie VAT po utracie zwolnienia.
  6. Odliczenie w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT.
    
 4. Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji – dotacja mająca wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
   
 5. Zwolnienia z podatku:
   
  1. Zwolnienia przedmiotowe.
  2. Zwolnienie podmiotowe.
  3. Ustawowe wyłączenia ze zwolnień (podmiotowe i przedmiotowe).
    
 6. Etapy i narzędzia weryfikacji kwalifikowalności VAT:
   
  1. Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie.
  2. Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
  3. Etap realizacji projektu.
  4. Etap po zakończeniu realizacji projektu:
   1. kontrola na zakończenie realizacji projektu,
   2. kontrole w okresie trwałości projektu,
   3. kontrole po zakończeniu trwałości projektu.
     
 7. Orzecznictwo.
   
 8. Odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, analiza przykładów.

Wykładowca

Doradca podatkowy - członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy.

Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Prowadzi szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Z powyższej tematyki przeprowadziła łącznie ponad 500 szkoleń. Autorka publikacji z zakresu księgowości.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE:

Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.

Cena

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

SZKOLENIE ONLINE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, zapewnienie platformy szkoleniowej i dostępu do szkolenia w czasie rzeczywistym, test połączenia, pomoc techniczną w razie potrzeby.

SZKOLENIE STACJONARNE:

Cena obejmuje: udział w zajęciach dla 1 osoby, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Cena szkolenia nie obejmuje noclegu.

Jeśli są Państwo zainteresowani zarezerwowaniem miejsca w hotelu korzystając z naszego pośrednictwa - prosimy o kontakt.
Cena noclegu zależy od terminu i od wolnych miejsc w hotelu. Im wcześniej dokonamy rezerwacji, tym łatwiej o miejsce w hotelu i uzyskanie dobrej ceny.

Współpracujemy z hotelami znajdującymi się w pobliżu miejsca szkolenia:

Podane niżej ceny obowiązują do końca 2020 roku (specjalna promocja)

Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 140 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 165 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 06, www.premiere-classe-warszawa.pl/pl

Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Koszt: od 190 zł (jedynka ze śniadaniem) i od 227 zł (dwójka ze śniadaniem)
tel. +48 22 582 72 04, www.campanile-warszawa.pl/pl

Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Aktualnie trwa remont hotelu - do 2021 roku.